444 24 00
7/24 Yanınızdayız

Zorunlu Deprem Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır?

21 Haziran 2010
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye deprem bölgeleri haritasına göre ülkemiz deprem riski açısından beş ayrı bölgeye ayrılmıştır. Deprem sigortası primi hesaplanırken bu bölgelerin her biri için yapı tarzlarına bağlı olan fiyatlar uygulanır.
DASK ile evinizi deprem ve deprem sonrası meydana gelebilecek zararlara karşı koruma altına alın!
  1.  
Deprem riski yüksek olan bölgelere ait dask sigortası primleri daha yüksek, riskin düşük olduğu bölgelerde dask fiyatları da daha düşük olmaktadır. 
 
5 risk bölgesinin yanı sıra yapı kalitesine ait de 3 değişken belirlenmiştir. Bu durumda 15 farklı prim türü oluşmuştur. 
 
Zorunlu Deprem Sigortası primi hesaplanırken binanın bulunduğu bölge ve yapı türüne ait olan bedel, toplam prime esas olacak birim bedelidir. Bu birim bedeli, sigorta yaptırılacak meskenin alanı ile çarpılır ve yıllık DASK poliçe bedeli bulunur. 
 

DASK Bedelini Belirlemede Gerekli Bilgiler

Özetle DASK prim bedelini bulmak için;
 
1) Meskenin bulunduğu bölge
2) Meskenin yapı tarzı
3) Meskenin metrekare olarak alanı dikkate alınmakta ve Hazine Bakanlığı tarafından belirlenen Zorunlu Deprem Sigortası tarife ve talimatlarından belirlenen esaslara göre ödenecek primin hesaplaması yapılmaktadır.
 
Yıllık DASK primi bir kez hesaplandıktan sonra, bu bedel sabittir. Farklı sigorta şirketleri aynı bina veya mesken için farklı sigorta poliçesi primi hesaplayamaz ve farklı bedeller talep edemezler. Poliçe bedeli yılda 1 kez ve peşin olarak ödenmektedir.
 
DASK – Zorunlu Deprem Sigortası talebinde bulunmak için DASK Sigortası Başvuru Formunu doldurun.

Okumaya Devam Edin

Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

21 Haziran 2010 Pazartesi
Zorunlu deprem sigortasını yaptırırken beyan edilen bilgilerin tam ve eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir.

Zorunlu Deprem Sigortasında Sigorta Bedeli Nasıl Tespit Edilmektedir?

21 Haziran 2010 Pazartesi

Yapı türüne göre belirlenen m2 bedeli ile binanın brüt yüzölçümünün çarpılması sonucu DASK sigortası bedeli bulunur.

Zorunlu Deprem Sigortası Primi Nasıl Ödenir?

21 Haziran 2010 Pazartesi
Zorunlu deprem sigortası primi poliçe düzenlendiği zaman yılda 1 kez olmak üzere peşin olarak ödenir.