23 Nisan ve Atatürk

Nisan ayı denince aklımıza 23 Nisan “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” ve dünyanın her köşesinden gelen çocukların yer aldığı renkli kutlamalar gelir. Milli bayramlarımız arasında bulunan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kendine has özelliklere sahiptir. Bu ayki bültenimizde hem Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü analım, hem de 23 Nisan’ın ilk kutlanmasından bugüne kadar neler olmuş sizlerle paylaşalım istedik:

23 nisan ve atatürk23 Nisan’ın Ülkemiz için Anlamı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ ün geleceğin büyüklerine armağan ettiği bu bayramın dayanak noktası “özgür irade ve barış”tır. 23 Nisan, kendi başına karar almaktan yoksun, başka devletlerin güdümünde yaşamakta sakınca görmeyen, içten içe parçalanıp yok olmaya mahkum bir hükümetin yok oluşudur. Milletçe alınmış olan bağımsızlık kararının önce Osman Devleti’ne sonra tüm dünyaya en cesur ifadesidir. Bağımsızlığın her kişi ve ülkenin hakkı olduğuna, bu uğurda verilecek mücadelelerin kutsallığına dair anlamlı bir örnektir.
İstanbul işgal altındayken, ona inanlardan aldığı güçle Türkiye Büyük Millet Meclisin’i açarak halkın egemenliğini kayıtsız ve şartsız millete veren Ulu Önder, ülkenin geleceği için çocukların önemini bilmiş, çalışmalarını bu öngörüyle yönetmiştir. Meclisin açıldığı gün olan 23 Nisan’ı daha sonra çocuklara armağan etmiş, her fırsatta ülkemiz için varlıklarının anlamını, verdiği değeri, ifade etmiştir.

1920 Yılından Bugüne 23 Nisan Kutlamaları

23 Nisan’ın ülkemizin kurtuluşunun simgesi olmanın yanı sıra çocuk bayramı olarak da kutlanmasının sebebine dair Atatürk’le ilgili anılarda şöyle bir bilgi de vardır:
23 Nisan 1920 akşamı, Atatürk ve arkadaşları (Yunus Nadi, Mahzar Müfit, Ruşen Eşref, Fethi Beylerle Hoca Feyzullah Efendi ve birkaç milletvekili) toplanmışlar, amaçlarını gerçekleştirmekten pek keyifli sohbet halindedirler. Milletvekillerinden birinden şöyle bir öneri gelir;
“Paşam, bu güzel günün adını henüz koymadık, bir ad koyalım.”
Bunun üzerine Atatürk, yarı karanlık odada koltuğunda doğrularak:
“İşgal kuvvetlerini nasıl olsa atacağız. Fakat karşımızda altı yüz senelik bir imparatorluğun dağılmış da olsa bir hükümeti duruyor. Onun karşısında Meclisimiz çocuk sayılır. Onun için bugünün adına “Çocuk Bayramı” diyelim. Büyüsün ve kendi zaferini kendi ilan etsin.” der.

Atatürk’ün bu sözleri oturanların alkışları ile karşılanarak 23 Nisan Meclisin açılma günü, bir yıl sonra çıkarılan bir kanunla milli bayram olarak kabul edilmiştir.
1923 yılında, bugünün Çocuk Esirgeme Kurumu olan Himaye-i Etfal Cemiyeti 23 Nisan günü yapılan milli bayram kutlamalarından gelir elde etmek için Hakimiyet-i Milliyet pulları çıkarmıştır. Elde edilen gelirin şehit ve fakir gazilerin çocuklarına maddi yarar sağlaması amaçlanmıştır.
1927 yılı Himaye-i Etfal Cemiyeti tarafından 23 Nisan gününü her yıl kutlanmak üzere Çocuk Günü ilan etmiştir. Böylece bu özel gün Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in himayesinde şenlikli kutlamalar yapılarak yaşanmıştır.
1927 yılındaki bu kutlamalarda amaç hem çocuklara gelir elde etmek, hem de onların mutlu bir gün geçirmelerini sağlamaktır. Atamızın eşliğinde kutlanan bu ilk bayramda Ulu Önder Atatürk, arabalarından birini çocuklara tahsis etmiş ve onlar için “Çocuk Sarayı” isimli bir yer belirleyerek balo düzenlemiştir.
1932 yılında 20 ve 30 Nisan günlerinde pul ve telgraflara Himaye-i Etfal şefkat pulu yapıştırılması için yasa çıkmıştır.
1933 yılında Atatürk, bir şehit çocuğunu 23 Nisan günü Cumhurbaşkanlığı makamına oturtarak, “çocukları devlet makamına kabul etme” geleneğini başlatmış, böylece onlara duyduğu güveni bir kere daha göstermiştir.

23 Nisan’ın Uluslarası Boyuta Taşınması

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu’nun (UNESCO) 1979 yılını “Çocuk Yılı” olarak ilan etmesi ile o zaman kadar ulusal boyutta yaşanan çocuk bayramı, uluslararası bir platforma taşınmıştır. Çünkü UNESCO’nun bu girişimi ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tüm dünya çocukları ile birlikte kutlama kararı almış aynı yıl kutlamalara katılan 6 ülke olmuştur. Bu milli bayramımız tüm dünyada saygı, sevgi ve takdirle karşılanmaktadır. Her yıl ortalama 40 civarında ülkeden gelen çocuk, bu günün kendisi için olduğunun bilinci ve sevinciyle dünyada yeni arkadaşlıklar kurmaktadır. Farklı coğrafyalardan bambaşka kültürlerden gelen bu çocuklar, dil, din, ırk ayrımı yaşamaksızın 23 Nisanı kutlamakta dünya barışına, bir tuğla daha koymaya devam etmektedirler.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ismi en son şeklini 1981’de almıştır. Darbe döneminde Milli Güvenlik Konseyi, bayramlar ve tatillerle ilgili kanunda yaptığı değişiklikle o güne kadar kanunen adı konmamış bir şekilde kutlanan bayrama bugünkü adını vermiştir.
Atatürk’ün, Cumhuriyetin temeli olarak yayınladığı ilkelerden “bağımsızlık ve eşitlik” bu bayramımızla hem vatandaşlarımıza hem tüm dünya çocuklarına verilen en önemli armağanlardandır.
Yurt gezileri sırasında kendisini karşılayan çocuklara;
“Küçük hanımlar, küçük beyler;
Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa gark edecek sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz” 

diyerek ülkenin gelişiminde çocukların önemini kendilerine ve büyüklerine açıkça ifade etmiştir.
Bizler de Sigortam.net ailesi olarak yaratıcı ve incelikli bir yaklaşımla geleceğin yetişkinlerine böyle anlamlı bir bayram hediye eden ve bunu herhangi bir ayrıma gitmeksizin tüm dünyayla paylaşan, bizi bu anlamda ilk ve tek ülke yapan Atamızı derin bir saygı ve şükranla anıyoruz.

Müşteri Yorumları