Acenteler, Otomobil Bayileri ve Bankalardan Şikâyetçi

Referans Gazetesi
Noyan Doğan

Geçenlerde sigorta acentesinden bir e-posta aldım. Son günlerde bu tür yorum ve şikâyetlerin acentelerden sıkça geldiğini belirteyim. Okuyucumdan aldığım elektronik postayı aynen sizlerle de paylaşıyorum: ‘Belki konu çok basit gibi görünebilir, fakat sonu olmayan bir denizde boğulma tehlikesi ile karşı karşıyayız, biz acenteler. Sigorta şirketleri, üretim olsun da otomotiv bayii mi yapıyor, banka mı yapıyor… Yoksa, git gide eriyen sektörün en son yüzde 70’ini elinde bulunduran ama bu rakam ileriki yıllarda daha da düşecek, tek geçim kaynağı sigortacılık olan acenteler mi yapıyor; umurlarında değil. Ben ve arkadaşlarım Facebook’ta ‘Bankalar sigortacılık yapmasın’ adlı bir grup kurduk ve yaklaşık bugün itibariyle bin 350 üyeye ulaştık. Ama başta da söylediğim gibi, desteğinize ihtiyacımız var. Sektörün kulağına kar suyu kaçırmanızı rica etsem, çok şey mi istemiş olurum.’
Evet, sigorta acenteleri böyle diyor. Şimdi bu konuyu bir kenara koyuyorum ve geçenlerde Avrupa Sigorta ve Reasürans Federasyonu’nun (CEA) yayımnladığı; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin de (TSRŞB) Türkçeye çevirdiği ‘Avrupa Birliği’nde Sigorta Dağıtım Kanalları’ başlıklı bir rapordan alıntı yapmak istiyorum.

İnternetten Teklif Alın!

2 dakikada 20 sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştırın, anında satın alın.

Avrupa’da acentelerin durumu

Rapora göre; İsviçre, Hollanda, Hırvatistan ve üç Baltık ülkesi dışında Avrupa’da, primlerin yarısından fazlasını geleneksel aracılar gerçekleştiriyor. Aracılar arasında sigorta ürünlerinin dağıtımında acentelerin, İtalya’da yüzde 84, Türkiye’de yüzde 70 ve Slovenya’da yüzde 67.5 gibi ağırlığı dikkat çekiyor. Buna ek olarak acenteler, incelemeye tabii tutulan 25 ülke arasında; İtalya, Polonya, Portekiz, Slovenya, Almanya ve Türkiye’de yüzde 50’den fazla, 11 ülkede ise yüzde 30 pazar payı oranı ile dağıtım kanallarında hâkim durumda bulunuyor.
Böylece, dağıtım kanalları içinde acente sisteminin Amerika’da olduğu gibi Avrupa’da da yıllardır güçlü bir şekilde uygulandığı görülüyor.
Buna karşın raporda; birçok pazarda acentelerin payının az da olsa küçüldüğüne dikkat çekiliyor. Bu durumun ise sigortacılar tarafından kullanılan çeşitlendirme stratejisi ile bağlantılı olduğuna değiniliyor. Böylece bir yanda bankasürans, internet gibi yeni dağıtım kanalları… Diğer yanda ise çoklu-kanal stratejileri, acentelerin payını küçülten etkenler arasında yer alıyor.
Bağlı ve çoklu-bağlı acente oranları ise yerel kullanım ve ulusal mevzuata bağlı olarak ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Örneğin; bağlı acenteler, motorlu taşıt sigortasında yüzde 58 oranla Almanya’da başlıca paya sahipken, çoklu-bağlı acenteler yüzde 48 oranla Portekiz’de en büyük pazar payını ellerinde tutuyor. Buna karşın, bağlı acente ilişkisi, İtalya’da yakın zamanda yasaklanmış durumda.

Banka sigortacılığı yaygın değil

Brokerler ise Avrupa ülkelerinde acentelere oranla daha az önem taşıyor. Buna göre brokerler, Belçika, İrlanda ve İngiltere gibi ülkelerde hayat dışı primlerin yüzde 50’sine hâkim konumda. Buna karşın, brokerlerin pazar payının son dönemde bu üç piyasada gerilediği, diğer ülke piyasalarında ise sabit kaldığı görülüyor.
Dağıtım kanalları arasında bankasürans ise hayat dışı branşta tüm ülkelerde yüzde 10’un altında kalarak, bu branşta en az paya sahip dağıtım kanalını temsil ediyor. Bankasüransın en fazla pazar payına sahip olduğu ülkeler arasında; yüzde 9.7 ile Türkiye, yüzde 9.3 ile Portekiz, yüzde 9.9 ile İngiltere, yüzde 9 ile Fransa, yüzde 8 ile Hollanda geliyor. Buna karşın bankasürans, yüzde 5.8 ile Belçika dışındaki ülkelerde yüzde 5’lik oranın altında pazar payına sahip bulunuyor.

Doğrudan satışın etkisi azalıyor

Raporda; Avrupa’da, çalışanlar veya uzaktan satış aracılığıyla yapılan doğrudan satışlarda ise yüzde 40 ile Avusturya, yüzde 70 ile Hırvatistan, yüzde 52 ile Hollanda, Baltık ülkeleri ile İsviçre gibi ülkelerin hâkim konumda bulunduğu belirtiliyor.
Ülkelerin çoğunluğunda doğrudan satış, çalışanlar aracılığıyla yapılıyor. Hollanda ve İngiltere gibi ülkeler dışındaki ülkelerde; internet, telefon veya elektronik posta aracılığıyla yapılan satışlar, fazla büyük paya sahip bulunmuyor.
Bazı Doğu Avrupa ülkelerinde ise şirket çalışanlarının sigorta dağıtımında yüksek pazar payına sahip olduğu dikkat çekiyor. Bu durum daha önce devlete ait olan ve sigorta satışını kendi çalışan ağı ile gerçekleştiren sigorta şirketlerinin, pazarda büyük bir paya sahip olması ile açıklanıyor. Buna rağmen son dönemde bu ülkelerin birçoğunda şirket çalışanlarının sigorta dağıtımındaki pazar payının acente, broker ve bankasürans gibi alternatif dağıtım kanallarının önem kazanması ile azaldığı görülüyor.

Türkiye’de temel sorun başka

Avrupa’da da durum böyle. Gelelim Türkiye’deki duruma. Acentelerin söylediği gibi, son yıllarda sigorta şirketleri dağıtım kanallarını çeşitlendirerek, sigortalı sayısını artırmaya çalışıyorlar. Dağıtım kanalını çeşitlendiriyorlar derken… Bunlardan bir tanesi bankalar, diğeri ise ağırlıklı olarak otomobil bayileri. Bankaların ağırlığı ise çoğunlukla kredili hayat sigortalarında görülüyor.
Şunu da belirteyim. Bugün bankaların iştiraki olan sigorta şirketlerinin portföylerinde bile bankanın ağırlığı yüksek değil. Bu şirketler de yine acentelerle çalışıyorlar. Kaldı ki Türk sigorta pazarında herhangi bir bankayla bağlantısı olmayan sigorta şirketi sayısı azımsanmayacak boyutta.
Uzun lafın kısası… Ben; ne bugün ne yarın ne de gelecekte sigorta pazarında, acentelerin ağırlığının azalacağını düşünmüyorum. Nitekim, dünya örnekleri de bunu gösteriyor. Aksine, artacağı inancına sahibim.Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Eğer ki sigorta satışını acenteler; sadece trafik ve kasko olarak görürlerse, o zaman elbette sıkıntı yaşanacaktır. Çünkü bankalar otomobil kredisi verdiklerinde kasko ve trafik sigortasını yapıyorlar… Otomobil bayileri araç sattıklarında yine kasko ve trafik sigortasını da birlikte pazarlıyorlar. Bu durum acenteleri zor duruma düşürecektir.
Tekrarlıyorum… Hiçbir zaman ne bankalar ne otomobil bayileri sigorta acentesinin yerini tutamaz ve acentelerin müşterilere verdikleri 7 gün, 24 saat hizmeti veremezler.

Müşteri Yorumları