Anadolu Sigorta, Sigorta’nın Tarihini Yazdı

Sigortacıgazetesi
 
Anadolu Sigorta, 85. kuruluş yıldönümünde Cumhuriyet’in finansal tarihi ve sigorta sektörünün evrimini bir kitapta topladı. “Geçmişten Geleceğe Anadolu Sigorta” başlıklı kitap, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Toprak tarafından Anadolu Sigorta arşivlerine dayanarak hazırlandı.
 
Anadolu Sigorta’nın geçmişten günümüze uzanan öyküsünü tüm ayrıntılarıyla kalıcı hale getirmeyi amaçlayan eser, Türkiye’de yazılı ilk sigorta tarihi kitabı olma özelliğine sahip. 
 
“Geçmişten Geleceğe Anadolu Sigorta”, Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat döneminden günümüze kadar geçen sürede, finansal ve siyasal tarihte yaşanan değişimi de gözler önüne seriyor. 
 
‘Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Sigortacılık’,  ‘Cumhuriyet Türkiye’si ve Sigortacılık’, ‘Tam Bağımsız Ulusal Sigortacılık’, ‘Yeniden Yapılanma ve Sorunlar’, ‘İstikrarlı Büyüme Evresi’, ‘Ulusaldan Küresele Doğru’ ve ‘2008 Krizi ve Sonrası’ adlı yedi bölümden oluşan kitap, bir yıllık araştırma ve çalışmaların ardından içerik olarak 2010 yılı Haziran ayında tamamlandı. 
 
‘Geçmişten Geleceğe Anadolu Sigorta’, birinci kaynaklardan yararlanılarak – reasürans sektörü hariç – Türkiye’de yazılan ilk sigorta tarihidir. Bu kapsamda; Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Toplantı Tutanakları, eski döneme ait İdare Meclisi Zabıt defterleri ve Faaliyet Raporları ile eski kuruluş yıldönümlerinde yayınlanmış olan almanak tarzı kitaplar incelendi. Bahsedilen bu kaynaklar arasında kurum içi yazışmaların yanı sıra üçüncü taraflarla yapılan görüşmeler ve sektör içi her türlü güncel bilgiler de yer alıyor. 
 
Özgün bir çalışmanın ancak Anadolu Sigorta İdare Meclisi Zabıt Tutanakları’yla mümkün olabileceği görülmüş, bu nedenle 20 Şubat 1929 tarihine kadar eski Türkçe olan tutanaklar dâhil, 85 yıllık oturumların tümü bu kitapta değerlendirilmiştir.
 
Geçmişten Geleceğe Anadolu Sigorta kitabı, Anadolu Sigorta’nın misyonu gereği, toplumu sigortalı olma konusunda bilinçlendirme çalışmalarına da yer veriyor. Bu çerçevede eski ilan çalışmaları ve yine aynı dönemlere ait iletişim çalışmaları da titizlikle ele alınmıştır.

Benzer İçerikler

Tebrikler!

Sigortam.net’ten
125 TL İNDİRİM
Çeki Kazandınız.
Kasko ve trafik sigortası satın alırken kullanabileceğiniz indirim çekinizi ister poliçenizi yenilerken, ister hemen kullanın!İNDİRİM ÇEKİ AL
İNDİRİM ÇEKİ AL