444 24 00
7/24 Yanınızdayız

Sigorta Seçme Rehberi

01 Şubat 2006

 

 Geçtiğimiz yıl, dünya sigorta sektörü için oldukça zorluydu. Önce Amerika'nın sahillerini kasırgalar vurdu, sonra­sında da Fransa'da ve birkaç ülkede, göçmenlerin ayak­lanması ile binlerce araç ateşe verildi. Sigor­ta sektörü, şimdi bu zararları karşılamaya uğraşıyor ama Türkiye'de sigorta sektörü, yeni yeni hız kazanıyor. Global sigorta enst­rümanları bunlara ek olarak, kriz dönemi sonrası farklılaşan ihtiyaçlar, bir zamanlar konut, hayat, sağlık ve kasko sigortası ile sı­nırlı olan sektörün yeni ürünlere yönelme­sini sağlıyor. Tüketicilerin ilgisi de sigorta sektöründeki şirketleri yeni arayışlara itiyor. Türk sigorta sektörünün performansının güçleneceğine yönelik beklen­tiler, yabancı yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Örneğin, İsrailli sigorta şirketi Migdal Insu­rance, sosyal sigortalar sisteminde reformu tamamlamaya hazırlanan Türkiye'de sigorta sektörüne girme çalışmaları yapıyor.

 

 
 Türkiye'de sigorta şirketle­rinin geliştirdiği ürünler aslında hem kişilerin hem de kurumların sigortaya bakış açısındaki ve sigortanın yararlarına ilişkin düşüncelerindeki gelişme ile doğru orantılı. “Kişilerin bilinç düzeyi atttıkça sigorta çeşitliliği de artıyor' diyen Sigortam.net Pazarlama ve CRM Müdürü Özgür Zeybek’e göre tüketicilerin ihtiyaçları sektördeki şirketler tarafından, eskiye oranla daha yakından takip ediliyor ve 2005 yılının ikinci yarısında geliştirilen kapkaç sigortası bunun en büyük örneği.  AK Ferdi Kaza Sigortaları Müdürü Süleyman Sağıroğlu da Türkiye'de yenilikçi, yaratıcı ve kişilerin günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri riskleri kapsam altına alan sigortaların, tüketicilerin ilgisini çektiğini vurguluyor. Bu ilginin söz konusu ürünlerin gelişimine büyük katkı sağladığına dikkat çeken Sağıroğlu, 'Müşterilerin talepleri doğrultusunda, farklı teminatlı ve ya­ratıcı ürünler piyasaya sunuluyor” diyor.
 

 Yasal Değişikliklerin Etkisi Büyük

 
 Sigorta sektöründeki yenilikler yasal bazı değişikliklerden de destek buluyor. Zeybek, buna örnek olarak, Hekim Meslek Sorumlu­luk Sigortaları’nın geliştirilmesini ve bazı si­gorta şirketlerinin de bunu uygulamaya almasını gösteriyor. 'Sektörde, yeni ürünle­rin yanı sıra varolan ürünlere ek teminatlar ve ek hizmetler de eklenerek, ürünleri çeşitlendirme yoluna gidiliyor diyen Zeybek, şunları söylüyor: “Yeni ürünler yeni pazarlar ve yeni bedel kitleleri anlamına geliyor. Bireyler ve firmalar ise bu şeklide yeni ürünle sigortalatamadığı, ama taşıdığı riski gü vence altına alabildiği ürünlere kavuşma fırsatı buluyor önemli olanın kişilere sigorta ihtiyacının ve bunun öneminin anlatılması olduğunu dile getiren Zeybek, bu gelişime örnek olarak da Amerika ve Avrupa’da sigorta sektörünü gösteriyor.
 
Sigorta sektörü bahsettiğimiz gibi bir­çok yeniliklere gebe. Bunda, gelir seviyesinde artış, bireylerin riskleri sigorta altına al­manın önemini kavraması ve küreselleşen dünyada uluslararası geçerliliği olan sigorta ürünlerinin Türk pazarına yönelmesi pay sahibi. Sadece kısa vadeye bakmak bile, as­lında sigorta sektörünü bekleyen yeniliklerin de habercisi. Bu açıdan mortgage (ipotekli konut finansmanı kredisi) yasası­nın yürürlüğe girmesi, sigorta sektörünün de en büyük beklentisini oluşturuyor. Ya­sa ile birlikte sigorta sektörü de bu sistemi destekleyici sigorta ürünlerini birer birer tü­keticilere sunacak diyen Zeybek, tarım si­gortaları ile ilgili yeni yasal düzenleme ile yeni yapının prim üretimine katkısının 2006 yılı ile birlikte hissedileceğini hatırlatıyor. Unutulmaması gereken bir konu da Hazinenin halen üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü sorumluluk sigortaları... Zey­bek, bu konuda çalışmaların tamamlanmasının, sektöre yeni ürünler sunma fırsatı ve­recek önemli bir kanal olacağı görüşünde.
 
Türk sigorta sektörünün önünü açacak en önemli fırsatı ise aslında tum sektörler için olduğu gibi Avrupa Birliği (AB) süreci oluşturuyor. AB sigorta sektörü dikkate alındığı zaman, Türk sigorta sektörünün daha yolun çok başında olduğuna işaret eden Zeybek, sözlerine şöyle devam ediyor 'Gelişmiş ülkelerdeki sigorta branşlarının pay­larına bakıldığı zaman, prim büyüklüğü açısından sorumluluk sigortaları ve hayat sigortaları önemli bir yer tutuyor. AB sürecinde Türkiye'de de sorumluluk sigortalarının yaygınlaşmasını,  mortgage sistemi ile de hayat ve ev sigortalarının artmasını bekliyoruz. Bu süreçte ürün geliştirmenin de öneminin artacağına dikkat çeken Zeybek bu nedenle, kurumların önceliği varolan zorunlu sigortalarda yüksek sigortalılık oranlarına ulaşma çalışmalarına vermeleri gerektigini aktarıyor.
 

 Herkes Sorumluluğunu Bilecek!

 
Türkiye'nin  yeni yeni tanıştığı sorumluluk sigortaları, birçok Avrupa ülkesinde ve Amerika'da oldukça yaygın Bu kapsamdü, meslek gruplarının birçoğuna yönelik sigor­talar var. Zeybek, bunlara örnek olarak hukuki sorumluluk, tıbbi sorumluluk ve benzeri uygulamaları gösteriyor ve ekliyor İspanya'da cenaze masrafları sigortası ve Amerika'da tapu garantisi sigortası, yurtdışında geçerli sigortalar arasında.  Peki gelişmiş ülkelerde sorumluluk sigortalarındaki bu gelişimin sebebi ne? Zeybek, Avrupa ve Amerikada birçok sorumluluk sigortasının zorunlu olduğuna işaret ediyor ve 'bu zo­runluluğun sebebi, zarara uğrayan kişilerin direkt zarar veren kişilere karşı açtıkları tazminat davaları Sorumluluk sigortalarının gelişimi için maalesef, sadece bu ürüne ait teknik detayların oluşturulması yeterli de­ğil” açıklamasında bulunuyor.
 
Sağıroğlu da yurtdışında istikrarın sürekli olarak sağlanamadığı ekonomilerde henüz sigorta şirketlerinin vermediği  iş kaybı veya işsizlik sigortası olarak adlandırı­labilecek “Unemployment Insurance' gibi sigortalıyı işsizlik risklerine karşı koruma altına alan ürünlerin varlığına işaret ediyor. Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Yasa­sının yürürlüğe gitmesiyle, sektörün de sağlıklı bir büyüme trendine girmesi bekle­niyor. Buna ek olarak Türk sigorta sektörü­nün sistemin bir gereği olarak işbirliği için­de olduğu reasürör şirketler aracılığıyla dünyaya entegre olduğuna dikkat çeken Zeybek’e gore, AB ve uyum surecinde sektör yeni sigorta ürünleri kazanacak ve bunun paralelinde satışlar da artacak. Halen geçerli olan trafik ve DASK dışında, bazı mesleklerde yapılması zorunlu sorumluluk sigortalarının varlığına da işaret eden Zeybek, 'Bu durumda başka sigorta ürünlerinin de orta ve uzun vadede zorunlu sigorta haline gel­mesi ve uygulamaya geçilmesi bekleniyor” açıklamasını yapıyor. Zeybek bunlara örnek olarak ise sağlık hizmeti verenlere yönelik sorumluluk sigortalarını, eğlence yerlerine ait sorumluluk sigortalarını, turizm sektörü, ilaç ve kimyasal madde üreticilerine yönelik sigortaları gösteriyor.
 

 Yeni Ürünler Tüketicilere Anlatılmalı

 
Zeybek’in görüşüne destek veren Sağıroğlu da ülkemizde sigorta şirketleri tarafından satılıyor olmasına rağmen, tüketiciler tara­fından önemi henüz tam olarak anlaşılama­mış sorumluluk, özellikle de mesleki sorumluluk sigortalarının kısa ve uzun vadede karşılaşılacak olan öncelikli sigorta enstrümanları arasında olduğuna dikkat çekiyor. Peki Türk tüketiciler, bu yeni sigorta ürünlerini ne kadar kolay benimseyecek? Zeybeke göre, bu benimseme sureci tamamen kişisel ihtiyaçlara ve kişilerin alım gü­cüne endeksli. 'Sektör olarak gözardı edilmemesi gereken en önemli unsur, kişi başına düşen prim üretiminin hala olması gerekenin çok altında olduğu gerçeği” diyen Zeybek, gelir ve bilinç düzeyinin artmasının, sektörün yeni ürünlerle gelişiminde de belirleyici olacağını yineliyor.
 
Sağıroğlu da, tüketiciye doğru kanallardan ulaşıldığı ve ürünün sağladığı avantajlar doğru anlatıldığı takdirde, tüketicilerin ilgisinin kendini göstereceğine ve Ak Sigorta olarak sundukları farklı ürünlere yönelik tuketici ilgisinin, bunun da işareti olduğuna dikkat çekiyor. Bu ürünler hakkında da bilgi veren Sağıroğlu şunları söylüyor: “Ebeveynlerden birinin çalışma hayatına ara vermek zorunda kalması veya vefatı durumunda eğitim giderleri sigortası dev­reye giriyor. Ayrıca uluslararası eğitim sigortası da ilgi gören ürünümüz ve yurtdı­şında eğitime giden kişilerden istenen tüm teminatları içeren bu sigortanın kapsamı da geniş. Kapsamında sağlık giderleri, acil kurtarma, cenazenin memlekete gönderil­mesi. toplu taşıma araçlarındaki kazalarda hayatını kaybetme ve sakatlanma, hukuki işlem giderleri, kefalet, uçuşlarda bagajın ve kişisel eşyaların güvenliği gibi konularda da destek veriliyor. Aynca Türkiye'de kadınla­rın kanser hastalıklarına karşı teminatı da ilk biz vermeye başladık. “Sağlıklı Kadın Güvence Planı' isimli bu ürün, hastalığa karşı maddi güvence sağlıyor.
 
Anlaşılan o ki, kişilerin veya şirketlerin ihtiyaçlarını tam olarak belirleyip doğru sigorta ürününü seçmesi için her iki tarafın da çaba sarfetmesi gerekiyor. Bilgilendirme hem sektörü daha da genişletecek hem de çeşitlilik sayesinde bireyler daha doğru hizmet alabilecek. 

Okumaya Devam Edin

Sigortam.net'ten Yeni Konsept

20 Temmuz 2003 Pazar

20 Temmuz 2003, Pazar / Dünya

Türkiye'nin ilk karşılaştırmalı hizmet sunumunu gerçekleştiren şirketlerinden biri olarak nitelendirilen Sigortam.net, geliştirdiği teknoloji ve hiz­met sunum yaklaşımı ile sigorta sektöründeki değişimin başlatıcısı olduğuna inanıyor.

Gerçek Riske Online Poliçe

17 Mart 2003 Pazartesi

17 Mart 2003, Pazartesi / ITBusiness

Türkiye'nin finansal hizmetler alanın­daki ilk örneklerinden biri olan Sigortam.net ise, riske karşı 'yenilikçi hizmet su­numu yaklaşımı' ile Türkiye'de a-ticaret (Adaptive Commerce) uygulamasını ger­çekleştiriyor.

Sigortam.net ile Bireysel Emeklilik

05 Aralık 2003 Cuma

05 Aralık 2003, Cuma / Nokta Dergisi

Türkiye'de internet aracılığı ile karşılaştırmalı sigorta alım hizmeti sunan ilk sigorta brokerı olan Sigortam.net, Bi­reysel Emeklilik Sistemi ile il­gili geniş ve kapsamlı bilgiler içeren www.besonline.net site­sini açtı.