Marmara Üniversitesi ile Sigortam.net İşbirliği

Marmara Üniversitesi ile Sigortam.net dünyadaki uygulamaları araştırdı, Türkiye'yi uyardı

 
Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası sorunları da beraberinde getirecek
Avrupa ülkelerinin çoğunda zorunlu olan hekim sorumluluk sigortasının ülkemizdeki uygulamasında birtakım sorunların yaşanacağı belirtiliyor. Sigortam.net Pazarlama ve CRM Müdürü Özgür Zeybek, “2008 yılında kanunla zorunlu tutulması durumunda yargılama yapısı değişeceğinden hasar ödeme hızı ve frekansı artacak. Bu da sayısı hızla artacak olan hekim mesleki sorumluluk poliçelerinin prim tutarının artmasına neden olacak” dedi.
Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda zorunlu olan hekim sorumluluk sigortasının, ülkemizde ilk uygulama yıllarında sigortacılar, hukukçular, hekimler ve hastalar açısından birtakım sorunları da beraberinde getireceği öngörülüyor.
Türkiye'nin ilk ve tek karşılaştırmalı sigorta alım sitesi Sigortam.net, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü işbirliğiyle, konuyla ilgili çalışmalara ışık tutması amacıyla Türkiye'de hekim mesleki sorumluluk sigortaları mevcut sistemini ve AB ülkelerindeki uygulamalarını araştırdı.
 
Prim belirleme zorluğu yaşanacak
Sigortam.net Pazarlama ve CRM Müdürü Özgür Zeybek, sektörün yaşayacağı problemleri dile getirirken şunları söylüyor:
“Tüm sigorta şirketleri payını artırmak için poliçeleri mümkün olduğunca ucuz satmaya çalışmaktadırlar. 2008 yılında kanunla zorunlu tutulması durumunda yargılama yapısı değişeceğinden hasar ödeme hızı ve frekansı da artacak.
Bu da ileriki dönemlerde sayısı hızla artacak olan Hekim Mesleki Sorumluluk poliçelerinin prim tutarının artmasına neden olacak. Ancak yeni bir ürün ve çok geniş katılımın olması beklendiği için, prim tespiti zorluğu yaşanacağı da bir gerçektir. Yurtdışı örnekleri, Türkiye şartları ile uyumlu olmadığından sadece yol gösterici olabilir.”
 
Tabipler Birliği'nin 365 bin üyesi var
Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası’na hekimler tarafından bakıldığında ise henüz çok açık nokta olduğundan tam güvenilirliğin sağlanamadığı ortaya çıkıyor. Türkiye’de şu anda mevcut hekim mesleki sorumluluk sigorta poliçelerinin yaklaşık 20 bin-30 bin arasında olduğu tahmin ediliyor.
Ancak bu sayı Tabipler Birliği’ne üye doktor sayısı ile karşılaştırıldığında (yaklaşık 365 bin kişi) daha alınması gereken çok yol olduğu görülüyor.
Özgür Zeybek, sektörde şu an yaşanmakta olan ve ileride yaşanacak en önemli sorunlardan birinin de sigortalı ve sigortacının ürün bilgisi eksikliği olduğunu vurguluyor ve poliçe alımlarında hekimlerin zorlandığını söküyor. Poliçe satışlarında hekimlerin karşılaştığı zorlukları ise şöyle anlatıyor:
“Hekimler şu anki mevcut sistem, kapsamlar ve yasalar çerçevesinde bu sigortanın kendilerini yeterince korumadığını düşünüyor, bu nedenle de kendilerini güvende hissetmediklerini dile getiriyorlar.”
Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası’nda sigorta şirketlerinin değişik poliçeler uyguladığını söyleyen Özgür Zeybek, hekimlerin, farklı şirketlere ait poliçelerin teminat kapsamını ve limitlerini mutlaka incelemelerini ve karşılaştırmalarını öneriyor. 
 
Avrupa ülkelerinde durum nasıl?
MÜ Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü “Mesleki Sorumluluk Sigortalarından Hekim Mesleki Sorumluluğunun Türkiye'deki ve AB'deki Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak incelenmesi” adlı yüksek lisans tezinde yer alan bilgiye göre, hekimler ve hastane kuruluşları için bütün Avrupa ülkelerinde sorumluluk sigortaları mevcut…
Hollanda ve İsveç dışındaki ülkelerde özel bir sınıflandırma yapılmıyor. Almanya, Belçika, İtalya ve Lüksemburg'da mesleki tazminat sigortası ve genel sorumluluk sigortası ayrımı yapılıyor. İsviçre'deki ayrımda mesleki tazminat ve genel sorumluluk unsurları var. Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, İtalya, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, Lüksemburg, Portekiz gibi ülkelerde hekimin sigorta yaptırması zorunlu değil. Ancak Almanya, Hollanda ve Lüksemburg’da hekimlere sigorta yaptırmadıkları takdirde çalışma ruhsatı verilmiyor; hastanelerin de tıbbı hizmet verebilmeleri için sigorta yaptırmaları gerekiyor.
 
Sigorta yoksa, sorumluluk hekimin
Büyük Britanya'da kötü uygulamalar için sigorta yaptırılması zorunlu değil ancak bu durumda da sorumluluk hekimin üzerinde kalıyor. Danimarka'da eğer özel hastaneler kamu sektörü içinde faaliyet gösteriyorlarsa sigorta yaptırmak zorundalar ve bu nedenle Hasta Sigortası Anlaşması kavramı ortaya çıkmış.
Finlandiya ve Norveç'te de sigorta yaptırmak zorunlu. Çek Cumhuriyeti'nde ise sigorta yaptırmak özel sektörde çalışan hekimler ve tıbbi hizmet veren özel hastaneler için zorunlu tu-tuluyor.
Danimarka, Fransa, Hollanda, İsviçre, Lüksemburg ve Norveç'te kendi kendine çalışan hekimlerin yüzde 100'ü sigortalı. Avusturya, Belçika, İspanya ve İsveç'te ise hekimler yüzde 90-95 oranında hekim sigortası sahibi. İtalya'da hekimlerin yaklaşık olarak yüzde 15'i kendi sorumluluk sigortalarına sahipken Portekiz'de 30 bin hekimin yüzde 75'i sigortalı. Büyük Britanya'da ise hekimlerin çoğunluğu savunma organizasyonları tarafından sigortalı yapılıyor.

Benzer İçerikler

Tebrikler!

Sigortam.net’ten
82 TL İNDİRİM
Çeki Kazandınız.
Kasko ve trafik sigortası satın alırken kullanabileceğiniz indirim çekinizi ister poliçenizi yenilerken, ister hemen kullanın!İNDİRİM ÇEKİ AL
İNDİRİM ÇEKİ AL