444 24 00
7/24 Yanınızdayız

İnternet'te Sigorta Dönemi

29 Ocak 2007

 

 İLAB Holding’e bağlı bir sigorta ve reasürans broker şirketi olan Sigortam.net kullanıcılarına karşılaştırmalı sigorta alım olanağı sunuyor. “Internet Sigortacılığı” kavramını yerleştirme vizyonuyla çalışan Sigortam.net, tü­mü kendi alanında uzman ve sektör deneyimli 100 personeli ile koşulsuz müşteri memnuniyeti esasını modern Internet teknolojileri ile birleştiren ka­liteli hir hizmet sunmayı hedefliyor.

 

 Çağımızın bilgi ve Internet çağı ol­duğunu kaydeden Sigortam.net Pa­zarlama ve CRM Müdürü Özgür Zeybek, “Artık her evde bir bilgisayar ve Internet olduğunu söylemek rahatlık­la mümkün. Bilgi edinme ve Internet üzerinden tüm işlemleri yaparak za­mandan ve paradan tasarruf etmek düşüncesi insanları Intemet’e yönlen­diriyor. Internet sigortacılığının sigor­ta şirketleri tarafından yoğun bir şe­kilde kullanılması da doğal olarak ka­çınılmaz oluyor. Sigortam.net olarak biz sigortacılıktaki ürün yapısının, alıcı ve satıcı arasındaki teması sıklaştırdığı ve güven duyulmasını temin ettiği ölçüde Internet kullanımının yaygınlaşacağına yüzde yüz inanıyo­ruz” dedi.
 

 Rekor Sayıda ziyaretçi
 

 Sigortam.net’i bugüne kadar 7.3 mil­yondan fazla kişinin ziyaret ettiğine de değinen Zeybek, sözlerini şu şekilde bi­tirdi: “Bu rakam Türkiye’deki Internet kullanıcısının yaklaşık olarak yarısı. Si­temizdeki toplam üye sayısı 36 binden fazla. Bugüne kadar verilen teklif sayısı yaklaşık olarak 2.4 milyon adedi geçti. Sigortam.net sitesini ortalama olarak ay­da 350 bin, günde ise 11-15 bin kişi ziya­ret ediyor. Site kanalıyla günde ortalama olarak 4 bin - 4 bin 500 adet teklif verilir­ken, ziyaretçi profilimizi ağırlıklı olarak erkekler oluşturuyor. Ziyaretçilerimizin yüzde 78.9’u erkek, yüzde 20.2’si de ba­yandır. Yüzde 42’si bekar, yüzde 58’i ise evli. Ayrıca yine ziyaretçilerin yüzde 42.1’i 25-35 yaş, yüzde 31’i 35-45 yaş, yüzde 9’u 45-55 yaş ve yüzde 3’ü de 55 yaş üstü kişilerden oluşuyor.

Okumaya Devam Edin

Sigortam.net'ten Yeni Konsept

20 Temmuz 2003 Pazar

20 Temmuz 2003, Pazar / Dünya

Türkiye'nin ilk karşılaştırmalı hizmet sunumunu gerçekleştiren şirketlerinden biri olarak nitelendirilen Sigortam.net, geliştirdiği teknoloji ve hiz­met sunum yaklaşımı ile sigorta sektöründeki değişimin başlatıcısı olduğuna inanıyor.

Gerçek Riske Online Poliçe

17 Mart 2003 Pazartesi

17 Mart 2003, Pazartesi / ITBusiness

Türkiye'nin finansal hizmetler alanın­daki ilk örneklerinden biri olan Sigortam.net ise, riske karşı 'yenilikçi hizmet su­numu yaklaşımı' ile Türkiye'de a-ticaret (Adaptive Commerce) uygulamasını ger­çekleştiriyor.

Sigortam.net ile Bireysel Emeklilik

05 Aralık 2003 Cuma

05 Aralık 2003, Cuma / Nokta Dergisi

Türkiye'de internet aracılığı ile karşılaştırmalı sigorta alım hizmeti sunan ilk sigorta brokerı olan Sigortam.net, Bi­reysel Emeklilik Sistemi ile il­gili geniş ve kapsamlı bilgiler içeren www.besonline.net site­sini açtı.