İnternet’te Sigorta Dönemi

 

 İLAB Holding’e bağlı bir sigorta ve reasürans broker şirketi olan Sigortam.net kullanıcılarına karşılaştırmalı sigorta alım olanağı sunuyor. “Internet Sigortacılığı” kavramını yerleştirme vizyonuyla çalışan Sigortam.net, tü­mü kendi alanında uzman ve sektör deneyimli 100 personeli ile koşulsuz müşteri memnuniyeti esasını modern Internet teknolojileri ile birleştiren ka­liteli hir hizmet sunmayı hedefliyor.

 

 Çağımızın bilgi ve Internet çağı ol­duğunu kaydeden Sigortam.net Pa­zarlama ve CRM Müdürü Özgür Zeybek, “Artık her evde bir bilgisayar ve Internet olduğunu söylemek rahatlık­la mümkün. Bilgi edinme ve Internet üzerinden tüm işlemleri yaparak za­mandan ve paradan tasarruf etmek düşüncesi insanları Intemet’e yönlen­diriyor. Internet sigortacılığının sigor­ta şirketleri tarafından yoğun bir şe­kilde kullanılması da doğal olarak ka­çınılmaz oluyor. Sigortam.net olarak biz sigortacılıktaki ürün yapısının, alıcı ve satıcı arasındaki teması sıklaştırdığı ve güven duyulmasını temin ettiği ölçüde Internet kullanımının yaygınlaşacağına yüzde yüz inanıyo­ruz” dedi.
 

 Rekor Sayıda ziyaretçi
 

 Sigortam.net’i bugüne kadar 7.3 mil­yondan fazla kişinin ziyaret ettiğine de değinen Zeybek, sözlerini şu şekilde bi­tirdi: “Bu rakam Türkiye’deki Internet kullanıcısının yaklaşık olarak yarısı. Si­temizdeki toplam üye sayısı 36 binden fazla. Bugüne kadar verilen teklif sayısı yaklaşık olarak 2.4 milyon adedi geçti. Sigortam.net sitesini ortalama olarak ay­da 350 bin, günde ise 11-15 bin kişi ziya­ret ediyor. Site kanalıyla günde ortalama olarak 4 bin – 4 bin 500 adet teklif verilir­ken, ziyaretçi profilimizi ağırlıklı olarak erkekler oluşturuyor. Ziyaretçilerimizin yüzde 78.9’u erkek, yüzde 20.2’si de ba­yandır. Yüzde 42’si bekar, yüzde 58’i ise evli. Ayrıca yine ziyaretçilerin yüzde 42.1’i 25-35 yaş, yüzde 31’i 35-45 yaş, yüzde 9’u 45-55 yaş ve yüzde 3’ü de 55 yaş üstü kişilerden oluşuyor.

Benzer İçerikler