444 24 00
7/24 Yanınızdayız

Sigortada "Zorunlu"yu Yaptırıyor, Özele Gelince Fiyattan Korkuyoruz

04 Eylül 2008
 Türkiye'de bulunan 13 milyon konuttan yaklaşık 2.8 milyonu Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) ve özel konut sigortasına sahip. ZDS'ye ye olan ilgi yükselirken özel konut sigortalarında henüz istenilen seviyeye ulaşılamadı.

 Konut yoğunluğunun en fazla olduğu Marmara bölgesinde bulanan 4.2 milyon konutun 2008'in ilk altı ayında 1 milyon 224 bininin sigorta kapsamına girdiğini söyleyen Sigortam.net Genel Müdür Yardımcısı Özgür Zeybek, tapuya kayıtlı olmayan konutlar esas alındığında ise gayri resmi olarak bu rakamın 2.1 milyon civarına ulaştığım ifade etti.
 Zeybek özel konut sigortasına sahip konut oranın düşük olduğuna dikkat çekerek “Bunun temel nedeni, konut sigortalarında riskin gerçekleşmesinin çok daha zor olmasının düşünülmesi ve konut sigortasına çok yüksek miktarlarda para ödeneceğinin sanılması. Oysa sahip olunan konut ve içindeki eşyalar göz önüne alındığında bir yıllık konut sigortası için ödenmesi gereken ücret oldukça düşük düzeyde. Yılların birikimi ile alınan ve çok değerli bir yatırım kabul edilen evlerde meydana gelebilecek herhangi bir hasar evi kısmi olarak kullanılamaz duruma getirebilir” diye konuşuyor.
 Türkiye, deprem ile ilgili olarak risk derecelerine göre 5 ayrı bölgeye ayrıldığını hatırlatan Zeybek, 100 metrekarelik tam kagir bir daire için oluşan zorunlu deprem sigortasında primlerin 122.8 YTL ile 31 YTL arasında değiştiğini söyledi. 2007 yılı genelinde özel konut sigortasında kesilen poliçe sayısı 1 milyon 649 bin 857 olduğunu anlatan Zeybek, buna karşın toplam olarak 28 milyon 687 bin 405 adet hayat dışı poliçe düzenlendiğini ifade ederek bunun yüzde 5.7’1ik pay aldığını ifade etti. Zeybek, 2008 yılının ilk yarısında poliçe sayısı itibariyle konut sigortaları 881 bin 976 adet satış yapıldığım belirtti.
 

Kredi Kullanımı Sigortayı Arttırır
 

 Konut kredilerinin de konut sigortaları üzerinde önem arz ettiğini söyleyen Özgür Zeybek, bankaların müşterilerine konut kredisi verirken kendilerini riskten korumak için konut, hayat ya da ferdi kaza gibi sigortaları zorunlu tuttuğunu ifade etti. Zeybek sözlerine şöyle devam etti: “Konuta olan talep devam ederken, mali açıdan peşin parayla konut alma imkanı tam oluşmamışken doğal olarak konut kredilerine ilgi devam edecektir. Bu ilgi sürdükçe de konut sigortalı sayısı artacaktır. Diğer yandan 2008 yılında ekonomik zorluklar ve faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle konut kredisi kullanımı ve konut alım sayısı geçen yıla oranla biraz düştü. Elbette bu durum konut sigortalarını da olumsuz yönde etkiledi. Faiz oranlarının düşmesi ve konut alım gücünün artması ile konut sigortaları-nın oranı da yükselecektir.”

Okumaya Devam Edin

Sigortam.net 2007 Hedeflerini Aştı

01 Şubat 2008 Cuma

Sigortam.net üretimini kaskoda yüzde 38, sağlıkta 34, trafikte yüzde 55, konutta yüzde 35 ve öteki dallarda da ortalama yüzde 33 arttırdı.

Sigortam.net 2008'de Hedef Büyütüyor

01 Şubat 2008 Cuma

2007 yılında sektör genelinde ilk 9 ay itibariyle bir önceki yıla oranla %13.77'lik büyüme yaşanırken, Sigortam.net yılın tamamında %58’lik bir büyüme gerçekleştirdi.

Sigortam.net Yüzde 58 Büyüdü

06 Şubat 2008 Çarşamba

Geçen ay sektör genelinde ilk 9 ay itibarıyla bir önceki yıla oranla yüzde 13,77’lik bir büyüme yaşanırken, Sigortam.net sunduğu yeni ve farklı hizmetler ve müşteri memnuniyetli odaklı çalışması sayesinde yılın tamamında yüzde 58 büyüdü.