444 24 00
7/24 Yanınızdayız

Sağlık Sisteminde Reform

01 Aralık 2006

Yeni sistemden sadece prim ödeyen çalışanlar değil, tüm vatandaşlar yararlanabilecek.

 
Sosyal Güvenlik Reformu kapsamındaki Sağlık sigortası ile ilgili olarak yeni düzenlemeleri Sigortam.Net Pazarlama ve CRM Direktörü Özgür Zeybek ile konuştuk.
 
Sayın Zeybek, yılbaşında geçerli olacak yeni sağlık sigortası düzenlemeleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
 
Genel Sağlık Sigortası kapsamında devlet, estetik amaçlı müdahaleler dışında, yurtdışı tedavisi ve tüp bebek masraflarını karşılarken ayakta tedavide kullanılan ilaç ve protezlerin yüzde 10 ila 20'si vatandaşın cebinden çıkacak. Bu payın asgari ücretin yüzde 75'ini geçmesi durumunda ise aşan kısım devlet tarafından ödenecek. Yılbaşından itibaren yoksul vatandaşların sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılanırken 18 yaş ve altındaki bütün çocuklar koşulsuz olarak bütün sağlık hizmetlerinden yaralanma hakkına sahip olacaklar. Bu yaşlardan sonra kişiler, sağlık hizmetinin vatandaşlık temeline dayandırılması nedeniyle Genel Sağlık Sigortası kapsamında olmaya devam edecekler. Anne ve babası üzerinden gelir ya da aylık alanlar ise bu gelir ve aylıkları almaya devam ettikleri sürece sağlık hizmetlerinden yararlanacaklar.
Genel Sağlık Sigortasında çalışanların primleri işverenler tarafından karşılanacak. İşverenler ve gelir düzeyi yüksek kişiler primlerini kendileri ödeyecek. Gelir düzeyi düşük kişilerin primi ise devlet tarafından karşılanacak. Böylece tüm vatandaşlar sağlık sigortası güvencesine kavuşacak.
Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki hizmetler kamu ve özel sektör hastaneleri, laboratuarları ve tetkik merkezleri; aile hekimleri ve birinci basamak olarak tanımlanmış polikliniklerce verilecek. Sigortalılar, sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucularından hiçbir bedel ödemeksizin yararlanabilecek. Vatandaşlar sözleşmesiz sağlık kuruluşuna ise sevk zincirine uyarak giderlerse sağlık hizmeti bedelinin yüzde 30’unu, sevk zincirine uymaksızın giderlerse yüzde 50'sini ödeyecekler. Sözleşmesiz soğlık kuruluşlarında acil hastalardan ise herhangi bir fark talep edilmeyecek.
 
Yeni Sağlık Sigortası sisteminin emekliler, isteğe bağlı sigortalılar ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilere olan etkisi nedir?
 
Yeni sistemde emekliler ve bu kişilere bağlı hak sahiplerinden herhangi bir sağlık primi alınmayacak isteğe bağlı sigortalı olanlar esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında kendisinin belirleyeceği oran üzerinden yüzde 12 oranında genel sağlık sigortası primi ödeyerek sağlık hizmetlerinden yaraflanabilecekler.
 
Mevcut durumda sağlık yardımından yararlanamayan Bağ-Kur ve isteğe bağlı sigortalılık sonucunda emekli olan kişiler de diğer emekliler gibi ayrıca prim ödemeksizin sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler. Geçimlerini sigortalı olan evlatlarının yardımıyla sağladığı kuramca belirlenen ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan anne ve babalar, sigortalı evlatları üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler.
 
Yeni Sağlık Sigortası uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 
SSK’lı ve Emekli Sandığı kapsamında vatandaşların sağlık primini ödeme sorumluluğu işverenlere ait olacağı için prim borcunun ödenmemesi sağlık yardımının verilmesine engel teşkil etmeyecek. Ancak, hem sigortalı hem de işveren pozisyonunda olan Bağ-Kur'luların sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için prim borcunu aksatmaması önem taşıyacak. Bu kişiler prim borcunu ödememiş olsalar dahi acil durumlarda, koruyucu sağlık hizmetlerinde, bulaşıcı hastalıklarda, iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde sağlık yardımlarını alma hakkına sahip olacaklar.
iteli hizmeti vermek için çalışmalarımız tüm hızıyla sürecektir.
 

Okumaya Devam Edin

Sigortam.net'ten Yeni Konsept

20 Temmuz 2003 Pazar

20 Temmuz 2003, Pazar / Dünya

Türkiye'nin ilk karşılaştırmalı hizmet sunumunu gerçekleştiren şirketlerinden biri olarak nitelendirilen Sigortam.net, geliştirdiği teknoloji ve hiz­met sunum yaklaşımı ile sigorta sektöründeki değişimin başlatıcısı olduğuna inanıyor.

Gerçek Riske Online Poliçe

17 Mart 2003 Pazartesi

17 Mart 2003, Pazartesi / ITBusiness

Türkiye'nin finansal hizmetler alanın­daki ilk örneklerinden biri olan Sigortam.net ise, riske karşı 'yenilikçi hizmet su­numu yaklaşımı' ile Türkiye'de a-ticaret (Adaptive Commerce) uygulamasını ger­çekleştiriyor.

Sigortam.net ile Bireysel Emeklilik

05 Aralık 2003 Cuma

05 Aralık 2003, Cuma / Nokta Dergisi

Türkiye'de internet aracılığı ile karşılaştırmalı sigorta alım hizmeti sunan ilk sigorta brokerı olan Sigortam.net, Bi­reysel Emeklilik Sistemi ile il­gili geniş ve kapsamlı bilgiler içeren www.besonline.net site­sini açtı.