Bireysel Emeklilik ile Hayat Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Öncelikle bireysel emeklilik sistemi ve hayat sigortaları birbirinden ayrı mevzuatlara ve içeriklere sahiptir.

Hayat sigortalarında poliçeler sigorta şirketi ile imzalanmaktadır.
Bireysel Emeklilik sözleşmelerinde ise bu hizmet sadece bu konuda lisans almış şirketler tarafından verilmektedir. Lisanslı şirketler dışında BES sözleşmesini Hazine Bakanlığı’nca düzenlenen sınavda başarılı olan finansal danışmanlar da imzalama yetkisine sahiptir.
Hayat sigortasında giriş aidatı uygulaması yoktur.
Bireysel emeklilik sisteminde peşin ya da ertelenmiş olarak giriş aidatı mutlaka tahsil edilir.

Hayat sigortası, sadece birikim amaçlı bile olsa içinde mutlaka vefat ve sakatlık teminatı barındırır.
Bireysel emeklilik herhangi bir teminat içermez, sadece birikim yapar. Ancak teminatlar arzu edilirse ek olarak alınabilir. Bu sebepten ötürü de BES kesintileri çok daha düşük düzeydedir.
Hayat sigortası sigorta şirketinin belirlediği kararlara göre yatırım yapar.
Bireysel emeklilikte fonlar, bir uzman yardımıyla ancak katılımcının kararı ile seçilir.
Hayat sigortaları sabit ve değişmezdir. Her bir poliçe ayrı hak ve teminatlar verir.
Bireysel emeklilik, hayat sigortalarına göre çok daha esnektir. Katılımcı fon dağılımını yılda 6 kez, emeklilik planını 4 kez değiştirebilir. Birden fazla BES planını birleştirebilir.
Hayat sigortalarında primler düzenli ve sabit olarak ödenmek zorundadır.
Bireysel emeklilikte katılımcı istediği zamanda ve miktarda ara ödeme yapılabilir.
Hayat sigortalarında şirket değişikliği yapılamaz.
Bireysel emeklilikte 1 yıl sonra şirket değişikliğine gidilebilir.
Hayat sigortası fonları, sigorta şirketinin hesabından takip edilir.
Bireysel emeklilik fonları Takasbank’ta saklanır ve şeffaf olarak takibi yapılabilir.
Hayat sigortalarından 10 yıl sonra emekli olunabilir veya birikimin bir kısmı borç olarak alınabilir.
Bireysel emeklikte en az 10 yıl prim ödemek ve 56 yaşı doldurmuş olmak şartı aranmaktadır. Borç alma seçeneği yoktur.
Hayat sigortasında, sigorta ettiren haklarını veya varsa borçlarını devredebilir.
Bireysel emeklilikte hak devri söz konusu değildir.
Hayat sigortasında, verilen teminatlardan ötürü kesinti oranları daha yüksektir.
Bireysel emeklilik sistemi teminat vermediği için kesinti oranları da daha düşüktür.
Hayat sigortasında vergi avantajının sigortalıya geri dönüşümü %5 iken,
Bireysel emeklilikte %15 tir.
Hayat sigortasından ayrılmak için en az üç yıl sistemde kalmak şartı aranır.
Bireysel emeklilikte, katılımcı sistemden istediği bir zamanda ayrılabilir ancak, emekliliğe oranla daha yüksek kesinti ödemesiyle karşı karşıya kalır.

Görüldüğü gibi hayat sigortaları ile BES planları farklı içerik ve özelliklere sahiptir. Kendiniz için en uygun planları almak, geleceğinizi güvence altına almak demektir.

Müşteri Yorumları