Sigortacılık Müfredeta Giriyor

31 Ekim 2012
Akşam Gazetesi
 
Sigortacılık dersi ilköğretim müfredatına giriyor. Emeklilik yaşı tartışmalarının gölgesinde hükümet 'sigortacılık' konusunda tabana inecek. 'Hayat Bilgisi' derslerinde 'sigorta' konusu da işlenecek. Tanıtım faaliyetlerine de ağırlık verilecek.
Hükümet, emeklilik yaşıyla ilgili tartışmaların gölgesinde, halkı sigortacılık hakkında bilgilendirmek için atağa kalkıyor. Başta bireysel emeklilik olmak üzere sigortacılık konusunda tabana inilecek. Bir yandan üniversite öğrencileri, sanayiciler, ticaret erbabı ve esnafa yönelik bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık verilecek, diğer yandan ilköğretim çağındaki çocuklara da sigortacılık dersi öğretilecek. Kısa süre sonra Hayat Bilgisi derslerinde sigortacılık konusu da işlenecek.
 

Konu: Sigortacılık

 
Sigorta bilincinin geliştirilmesi amacıyla yürütülecek çalışmalar çerçevesinde verilecek dersin içeriği için çalışma başlatıldı. Hazine Müsteşarlığı sorumluluğunda yürütülen hazırlık kapsamında Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSREŞB), Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM), ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri işbirliği yapacak. Ders içeriği, Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli şekilde belirlenerek, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren ilköğretim okullarında okutulmaya başlanacak. Çocuklar, 'Hayat Bilgisi' dersi içinde bu konuda bilinçlendirilecek. İşlenecek derste, sigortacılığın genel tanımının yanı sıra deprem sigortası, tarım sigortası, bireysel emeklilik gibi farklı sigorta türleri konusunda bilgilerin verilmesi öngörülüyor.
 
 

Sektörde Yabancı Payı Yüzde 67,2'ye Yükseldi

Sektör, özellikle son yıllarda hızla büyüdü. Resmi verilere göre sigortacılık sektöründe 2011 yılında, direkt prim üretimi bir önceki yıla göre nominal olarak yüzde 21.5 oranında artarak 16.8 milyar TL seviyesine ulaştı. Sigorta şirketleri tarafından verilen teminat tutarı da, yüzde 27,7 oranındaki artışla 2011 yılında 39.2 trilyon TL'ye yükseldi. Böylece, sigortalılara verilen teminat tutarı 2011 yılında GSYH'nın 30.2 katına ulaştı. 

Sektöre yabancıların ilgisi ise oldukça yüksek. Sektörde yer alan şirketlerin 37 adedinde yabancı ortakların payı yüzde 50'nin üzerinde görünüyor. 2011 yılı sonu itibarıyla yabancı payı yüzde 67.2'ye ulaştı.
 

Esnaf ve Sanayici de Bilinçlenecek

 
Yürütülecek çalışma üniversiteleri de kapsayacak. Ayrıca, sanayicilere, ticaret erbabına ve esnafa yönelik bilinçlendirme programları düzenlenecek. Türkiye'de 2012 yılı başı itibarıyla sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörlerinde toplam 59 şirket aktif olarak faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerden 35'i hayat dışı, 8'i hayat, 15'i hayat ve emeklilik ve 1'i de reasürans alanında iş yapıyor. Ruhsat sahibi olmakla birlikte faaliyette bulunmayan 4 hayat dışı, 2 hayat sigorta ve 1 reasürans şirketinin de bulunduğu belirtiliyor.

Okumaya Devam Edin

Bireysel Emeklilik Sistemi Değişiyor

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni bir sisteme geçildiğini aktaran Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, sistemde artık devlet katkı payı esasını getirdiklerini ifade etti.

BES, Sağladığı Şeffaflıkla Tüketiciyi Koruyan Bir Sistem

Axa Sigorta Başkan (Hayat ve Emeklilik) ve İcra Kurulu Üyesi Olgun Küntay, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin sağladığı şeffaflık, esneklik ve şirketler arasında geçiş serbestisi özelliğiyle, finansal ürünler arasında tüketici haklarını üst seviyede gözeten bir yaklaşım getirdiğini söyledi.

Vatandaş Bireysel Emekliliği Keşfetti

Bireysel emeklilik sistemine (BES) getirilecek yeni düzenlemeler 17 Nisan 2012 tarihinde Ali Babacan tarafından açıklandı. Konuyla ilgili yorumlarımıza geçmeden önce gelin isterseniz bu düzenlemelerin neler olacağına bir göz atalım.