BES İptal Ettirilirse Ne Olur?

BES sözleşmesi, teklif formunun imzalandığı tarihi takip eden 60 gün içinde yürürlüğe girer. Bu haliyle, sözleşme yürürlüğe girmeden önce katılımcının BES iptali (cayma) hakkı vardır. Cayma durumu oluşmuşsa, katılımcının tamamını veya bir kısmını ödediği giriş aidatı, hiçbir kesinti yapılmadan, katılımcıya en fazla 10 iş günü içinde iade edilir. Fakat bireysel emeklilik şirketi, sözleşmede belirtmek şartıyla, cayma durumunda belirlediği oranda kesinti yapmaya yetkilidir. Bu kesinti oranı, katılımcının sisteme girdiği süreç için öngörülen masraf tutarından fazla olamaz.
 
Bireysel Emeklilik Sistemine bugün katılın, %25 devlet katkısından faydalanın!
 
Bireysel emeklilik sistemi, uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Ancak sözleşme yürürlüğe girdikten sonra herhangi bir nedenle bireysel emeklilik sisteminden çıkmak gerekirse;
 
• Katılımcının, BES planını 10 yıldan önce iptal ettirmesi durumunda birikimlerinin tamamı üzerinden, gelir vergisi kanununa göre %15 kesinti yapılır.
 
• Katıımcının, 10 yıllık prim ödemesini yapmış, ancak emekliliği hak etmemişken iptal ettirmesi durumunda, birikimlerinin tamamı üzerinden, gelir vergisi kanununa göre %10 kesinti yapılır. 
 
• Katılımcının emekliliğe hak kazanmadan önce vefat etmesi ve malul (iş görememe) olması durumunda birikimlerinin %25’i muaf tutulmak şartı ile kalan tutar üzerinden, gelir vergisi kanununa göre %5 oranında kesinti yapılır. 
 
Maddi olarak zorlandığınızı fark ettiğinizde iptal yerine, prim ödemeye ara verme ya da prim tutarınızı düşürme haklarınızdan faydalanabilirsiniz.

Benzer İçerikler