444 24 00
7/24 Yanınızdayız

BES İptal Ettirilirse Ne Olur?

11 Nisan 2012
BES sözleşmesi, teklif formunun imzalandığı tarihi takip eden 60 gün içinde yürürlüğe girer. Bu haliyle, sözleşme yürürlüğe girmeden önce katılımcının BES iptali (cayma) hakkı vardır. Cayma durumu oluşmuşsa, katılımcının tamamını veya bir kısmını ödediği giriş aidatı, hiçbir kesinti yapılmadan, katılımcıya en fazla 10 iş günü içinde iade edilir. Fakat bireysel emeklilik şirketi, sözleşmede belirtmek şartıyla, cayma durumunda belirlediği oranda kesinti yapmaya yetkilidir. Bu kesinti oranı, katılımcının sisteme girdiği süreç için öngörülen masraf tutarından fazla olamaz.
 
Bireysel Emeklilik Sistemine bugün katılın, %25 devlet katkısından faydalanın!
 
Bireysel emeklilik sistemi, uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Ancak sözleşme yürürlüğe girdikten sonra herhangi bir nedenle bireysel emeklilik sisteminden çıkmak gerekirse;
 
• Katılımcının, BES planını 10 yıldan önce iptal ettirmesi durumunda birikimlerinin tamamı üzerinden, gelir vergisi kanununa göre %15 kesinti yapılır.
 
• Katıımcının, 10 yıllık prim ödemesini yapmış, ancak emekliliği hak etmemişken iptal ettirmesi durumunda, birikimlerinin tamamı üzerinden, gelir vergisi kanununa göre %10 kesinti yapılır. 
 
• Katılımcının emekliliğe hak kazanmadan önce vefat etmesi ve malul (iş görememe) olması durumunda birikimlerinin %25’i muaf tutulmak şartı ile kalan tutar üzerinden, gelir vergisi kanununa göre %5 oranında kesinti yapılır. 
 
Maddi olarak zorlandığınızı fark ettiğinizde iptal yerine, prim ödemeye ara verme ya da prim tutarınızı düşürme haklarınızdan faydalanabilirsiniz.

Okumaya Devam Edin

BES Vergi Avantajının Yerini Alan Devlet Katkısı Nedir?

21 Şubat 2013 Perşembe

BES devlet katkısı, Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcılarına devlet tarafından uygulanan % 25 oranındaki ek katkıdır. Katılımcılar tarafından yatırılan primin %25’i kadar ek prim devlet tarafından sisteme aktarılır. 

Devlet Katkısı Olarak Ödenen Tutar Nasıl Hak Edilir?

21 Şubat 2013 Perşembe

Yeni BES düzenlemesi ile vergi avantajının yerini devlet katkısı aldı. Bu şekilde yatırılan katkı payı tutarının %25’i kadar ek bir tutar devlet katkısı olarak BES sözleşmesine bağlı ayrı bir hesapta biriktirilir ve yatırıma yönlendirilir.

Geriye Dönük BES Yüzde 25 Devlet Katkısı Mümkün

26 Mart 2013 Salı

Bireysel Emeklilik Sistemi yüzde 25 devlet katkısı ile artık daha avantajlı. Devlet katkısı geriye dönük olarak da alınabilecek.