BES’teki Yeni Amaçlar Sistemi Büyütecek!

Kalkınma Bakanlığı sosyal güvenlik sisteminde yaşanan sorunları çözebilmek adına yeni politikalara yöneldi ve bu doğrultuda politikalar belirledi.

Bu yeni politikalara göre; sosyal güvenlik mevzuatı sadece ve net bir şekilde düzenlenecek, BES katkı payı ödeyenlerin sayısı ve ödenen katkı payı oranlara arttırılacak.

Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan 2014-2018 dönemini içerisine alan Kalkınma Planı ‘’ Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği Özel İhtisas Komisyonu” raporunda, sosyal güvenlik sisteminin yaşadığı sorunların sonlandırılmasına yönelik geliştirilen politikaların; sosyal güvenlik kurumu politikalarının mali yapısını ve sürdürülebilirliğini kuvvetlendirmekle sınırlı olmayacağı, sigorta sahiplerinin bireysel emeklilik döneminde yaşayacakları muhtemeler tasarruf açıklarının giderilmesine de katkı yapacağının üzerinde duruldu.

Bireysel Emeklilik Sistemine bugün katılın, %25 devlet katkısından faydalanın!

Kalkınma planı doğrultusunda oluşturulan raporda, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinine yönelik 2018 yılı için iki hedef amaçlandığı belirtildi.

Birincisinin 2012’de % 1,4 olan sosyal güvenlik sistemi gelir gider oranı farkının GSYH oranının % 1,4 olan sosyal güvenlik sistemi gelir-gider farkının GSYH’ye oranının % 1’e düşürüleceği, 2.sinin ise 2013’de % 1,4 olan bireysel emeklilik fon büyüklüğünün GSYH’ye oranının %4’e yükseltileceği söylendi. Belirlenen hedeflere ulaşmak için temel amaç ise; politikaların belirlendiği ve bunlara ilişkin stratejilere göre kayıtdışı istihdam ve ücretle mücadele içerisinde olarak, kayıtlı çalışan sayısını arttırmak, prim tabanını genişleterek, sigorta primi tahsilatı fazlalaştırılacak.

Katkı Payı Ödeyenlerin Oranı Arttırılacak

  • Sosyal güvenlik sisteminin uzun dönemli dengesini olumsuz etkileyebilecek sigorta primi uygulamaları istisnai durumlar dışında uygulamaya tabii tutulmayacak,
  • Yurtdışı borçlanma uygulamaları ise yeniden düzenlemeye tabi tutulacak,
  • Çalışma hayatında kalarak sisteme prim ödemeleri teşvik edilecek,
  • Kadınların işgücüne kayıtlı istihdamı ve katılımı arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak,
  • Sigorta programlarına dahil olan çalışan gruplar içerisinde norm ve standart birliği sağlanacak.
  • Güvenlik mevzuatları, sadece net şekilde düzenlemeye tabi tutulacak, bireysel emeklilik sistemine katkı payı ödeyenlerin oranı ve sayısı arttırılacak.

Tasarruf Mekanizmaları Genişletilecek

Uzun vadede mali ve sosyal açıdan sürdürülebilir, tüm nüfuda etkin ve eşit oranlarda dağılacak bir sosyal güvenlik sistemi yapısı olacak.

BES’ insürdürülebilirliğini sağlamak adına ulusal tasarrufların oranı arttırılacak. Bu amacın gerçekleşmesi adına ücretli istihdamın, özellikle kadın istihdamınını arttırılması, ileri yaştakilerin çalışma hayatunda daha uzun süre kalmaları teşvik edilecek, bireysel emeklilik fonlarının genişlemesi, tamamlayıcı emeklilik programlarının teşvik edilmesi gibi ekonomik anlamda iyileştirici politikalara ihityaç bulunacak.

Sözü edilen politikaların olumlu katkısı ile sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması ie kalmayıp, gerek düşen aylık katılım oranlar, gerekse kayıt dışı varlıkların sebep olduğu sigorta prim ödeme gün sayısının ve prim esas kazancı oranının düşüklüğü nedeni ile emeklilik döneminde gerçekleşmesi olası tasarruf açıklarının giderilmesi söz konusu olacak.

Siz de her geçen gün gelişen, büyüyen ve katılım sayısı artan bireysel emeklilik sistemi başvurusu için zaman kaybetmeyin, emeklilik süresince maddi sıkıntıya düşmeden ihityaçlarınızı giderin. BES’e kolayca dahil olmak için Sigortam.net’in online avantajlarını değerlendirin.

 

Benzer İçerikler

Tebrikler!

Sigortam.net’ten
82 TL İNDİRİM
Çeki Kazandınız.
Kasko ve trafik sigortası satın alırken kullanabileceğiniz indirim çekinizi ister poliçenizi yenilerken, ister hemen kullanın!İNDİRİM ÇEKİ AL
İNDİRİM ÇEKİ AL