Bireysel Emeklilik Vergi Avantajı Rehberi

Bireysel Emeklilik Sistemi aktif iş hayatınızın bitimiyle beraber, düşen yaşam standartınızı korumaya çalışan ve devlet tarafından desteklenen güvenli bir sistemdir. Amacı gereği uzun vadeli yatırım mantığına sahiptir. Bütçeniz doğrultusunda ve planladığınız yaşam standardı için ödeyeceğiniz primler çeşitli dönemlerde farklı vergi avantajlarına sahip olmanızı sağlar.
Bireysel emeklilikte vergi avantajı prim ödeme döneminde ve emeklilikte ayrı ayrı belirlenmiştir. Primlerinizi ödeyerek geleceğiniz için birikim yapmaya, vergi avantajı ile ayrıca kazanmaya devam edersiniz.

Çalışma Hayatında BES Vergi Avantajından Nasıl Faydalanılır?

BES planı dahilinde ücretli çalışıyorsanız kendiniz ve/veya eşiniz için; ödediğiniz katkı paylarını ödediğiniz ayda elde ettiğiniz brüt ücretinizin % 15’ini ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmayan kısmını gelir vergisi matrahınızdan düşebilirsiniz.
Beyana tabi gelir vergisi mükellefi iseniz, bireysel emeklilik sistemine kendiniz ve/veya eşiniz adına ödediğiniz katkı paylarının yıllık tutarını, beyan ettiğiniz yıllık gelirin %15’ini ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmayan kısmını gelir vergisi matrahınızdan düşebilirsiniz
.
İşveren iseniz çalışanlarınız adına bireysel emeklilik sistemine ödediğiniz katkı paylarını yukarıda belirtilen sınırlar dahilinde kurumlar vergisi matrahından düşebilirsiniz.
Katkı paylarınız değerlendirilirken emeklilik yatırım fonları kurumlar vergisinden muaftır.
Emeklilikte Vergi Avantajından Nasıl Faydalanılır?
Bireysel emeklilik sistemi dahilinde emekli olmaya hak kazandığınızda ve size geri ödeme yapılması sürecine girdiğinizde; sistemde en az 10 yıl kalmak ve 56 yaşınızı doldurmak şartıyla emekli olma hakkına sahip olursunuz. Emekliliğe hak kazanarak ayrılmak isteyenler %5 oranında stopaj öder. Vefat halinde ise tayin edilmiş varis hiçbir kesinti olmaksızın tüm ödeme ve getirileri alır.
Ancak eğer, 10 yıl süre ile katkı payı ödemeden sistemden ayrılırsanız toplam birikiminiz üzerinden %15, 10 yıl süre ile katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılırsanız toplam birikiminiz üzerinden %10 oranında stopaj ödersiniz.
Yapılan kesinti oranlarından da anlaşılacağı gibi, devlet tarafından uzun dönemli tassarruflar teşvik edilmektedir.
Bireysel emeklilik sisteminde katılımcılar ödedikleri katkı payı tutarlarını gelir vergisi matrahlarından indirerek aynı matraha sahip diğer mükelleflere göre daha az vergi öder. Avantajı kullanan ücretli katılımcıların net maaşları, yıl sonunda bulundukları vergi dilimine karşılık gelen gelir vergisi oranına bağlı olarak artış gösterir. Beyana tabi geliri olan katılımcıların ise ödeyeceği gelir vergisi tutarı düşer.

Bireysel Emeklilik Vergi Avantajından Yararlanmak için Neler Yapılmalıdır?

• Emeklilik şirketi tarafından verilecek tahsilat makbuzu veya ödeyenin ad-soyad, ödeme dönemi, ödenen katkı payı tutarı, ödeme yapılan emeklilik şirketinin ünvanı ve ödemenin türüne (bireysel emeklilik katkı payı) ait bilgilerin yer alacağı banka dekontları, atm makbuzları, kredi kartı ekstreleri ve posta çeklerininin ilgili dönemde ibraz edilmesi gereklidir.
• Katkı paylarının ilgili olduğu dönemde bildirilmesi çok önemlidir, çünkü geçmiş döneme ilişkin katkı payı ödemeleri indirime tabi olamamaktadır. Sadece ilgili olduğu dönemde vergi indiriminden yararlanılabilinir.
• Yıllık beyannamede indirim konusu yapılacak ise katkı payının, beyannamenin ilgili olduğu yıl ile; ücretlere ilişkin yapılacak indirimde ise, prim veya katkı payının, ücretin ilgili olduğu ay ile ilişkili olması gerekmektedir. Ancak eğer ödemeler geçmiş dönem, cari dönem veya ileri dönemleri de içeriyorsa, geçmiş dönemlere ilişkin katkı payı tutarı ilgili olduğu kalan aylarda indirim konusu yapılabilir.
• Belirlenmiş sınırların üzerinde katkı payı ödemesi yapıldıysa oran ve tutar yönünden sınırlamalar nedeniyle vergi matrahından indirilemeyen kısım daha sonraki dönemlerde de indirilemeyecektir.
• Diğer bir önemli bir nokta da şudur ki bireysel emeklilik sisteminde vergi avantajı, sözleşme bazında değil, ödenen katkı payı tutarı esas alınarak hesaplanmaktadır. Bu kapsamda katılımcının tüm emeklilik sözleşmelerine ödemiş olduğu katkı payları, elde edilen ücretin/beyan edilen gelirin %15’i ve brüt asgari ücretin yıllık tutarı sınırlamaları dikkate alınarak indirim konusu yapılabilir.
Bireysel emeklilik sistemine ilişkin dönem dönem Bakanlar Kurulu’nca yenilikler yapılması söz konusu olmaktadır. Devlet tarafından yapılan tüm yeniliklerden ve değişikliklerde haberdar olmak için Sigortam.net’i takip ediniz.
Unutmayın ki bireysel emeklilik sistemine ne kadar erken girerseniz sizin için o kadar faydalı olur.

Benzer İçerikler

Tebrikler!

Sigortam.net’ten
125 TL İNDİRİM
Çeki Kazandınız.
Kasko ve trafik sigortası satın alırken kullanabileceğiniz indirim çekinizi ister poliçenizi yenilerken, ister hemen kullanın!İNDİRİM ÇEKİ AL
İNDİRİM ÇEKİ AL