DASK Sigortası, Kira Gelirinden Düşer Mi?

DASK sigortası, depremden kaynaklanan maddi hasarlara karşı önlem almamızı sağlayan sigortadır. 1999 yılında Marmara Bölgesi’nde meydana gelen büyük deprem sonrası devlet tarafından tüm meskenler için zorunlu hale getirildi.

Deprem sigortası kira gelir vergisinden gider olarak düşebiliyor. Kiraya veren kişi tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri de kira gelirinden düşen harcamalardan.

Dask Fiyatları:

DASK fiyatları, binanın bulunduğu deprem risk bölgesi, binanın yapı tarzı, meskenin brüt yüz ölçümü değer alınarak hesaplanır. Meskenin yaşı, yapı tarzı ve brüt alana göre belirlenen prim seviyesi (teminat tutarı), Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından yayınlanan tarifede yer alan sabit “tarife fiyatları” çarpılarak poliçede yer alacak toplam sigorta bedeli elde edilir. Bir yapının DASK hesaplama işlemi bütün sigorta şirketleri için aynıdır. Sigorta primleri, her yıl, birim metrekare maliyetlerdeki artışa paralel olarak değişmektedir. Sigorta primleri nakit ve peşin olarak ödenmektedir.

Kira Gelirinden Düşen Diğer Giderler:

  • Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,
  • Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,
  • Kiraya verilen mal ve haklardan dolayı yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,
  • Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin %5’i. İktisap bedelinin %5’i tutarındaki bu indirim, sadece konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkul için uygulanır.
  • İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller %5’lik gider indiriminden yararlanamaz.
  • Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,
  • Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,
  • Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,
  • Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

DASK sigortası fiyatlarını öğrenmek ve sigorta başvurusu yapmak için Sigortam.net üzerinden DASK başvuru formunu doldurun. Dilerseniz 444 24 00 numaralı Sigorta Destek Hattımıza 7/24 ulaşın.

Müşteri Yorumları