Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamında Olmayan Binalar Hangileridir?

Genel şartlara göre zorunlu deprem sigortası kapsamında olmayan binalar aşağıda belirtilmiştir:
• Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
• Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
• 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olsun veya olmasın tamamı ticari ve sınai amaçla kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.),
• Mesken olarak inşa edilen ancak inşaatı henüz tamamlanmamış binalar,
• 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar.

Benzer İçerikler