444 24 00
7/24 Yanınızdayız

DASK Teminatları Nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası’nın genel adı olan DASK, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemini ifade eder. 
 
DASK, kanunen yaptırılması zorunlu bir poliçedir. DASK sigortası bulunmayan konutların sigorta kapsamındaki doğal afetler sonucu oluşan hasarlarına ilişkin ödeme yapılmaz. Tapu dairelerinde, alım-satım ve ipotek gibi resmi işlemlerin yapılması sırasında konutun “DASK poliçesi olması şartı” aranmaktadır.
DASK ile evinizi deprem ve deprem sonrası meydana gelebilecek zararlara karşı koruma altına alın!
Bir deprem sonucunda meydana gelmiş olması şartı ile yangının, infilakın, tsunaminin, yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar ile birlikte temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere binaya ait kısımlarda meydana gelen hasarlar da  DASK tarafından, sigorta bedeline kadar sigorta teminatı kapsamında değerlendirilmektedir.
 
 

Hangi Binalar DASK Teminatı Kapsamında Olduğunu Biliyor Musunuz? 

 
Teminat kapsamında bulunan binalar şunlardır:
 
• Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, 
• 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
• Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
• Doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya kredi ile yapılan meskenler.
 
Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs” olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de zorunlu deprem sigortası yaptırılması gerekmektedir. Ancak henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.
 
Zorunlu deprem sigortanızı yaptırmayı ertelemeyin. Poliçenizi Sigortam.net'ten almak çok kolay, hemen DASK Başvuru Formu’nu doldurmak için tıklayın.

Benzer İçerikler

Türkiye’de DASK Oranı %40’ı Aştı

İstatistiklere göre Türkiye'deki DASK sigortası bulunan konut sayısının oranı %40'ı aştı. İşte zorunlu deprem sigortası ile ilgili son istatistikler.

Devamını Oku

DASK Başvurusu için Gereken Belgeler

DASK başvurusu için gereken belgeleri öğrenin, iş yerinizi veya yaşam alanınızı sigortalatmakta gecikmeyin!

Devamını Oku

Neden Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmalısınız?

587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren yürürlüğe giren zorunlu deprem sigortası, deprem ile oluşacak maddi zararları sigorta bedeli kadar kapsar.

Devamını Oku