Deprem Sonrası Hasar Bildirim Süreci | Sigortam.net
444 24 00
7/24 Yanınızdayız

Deprem Sonrası Hasar Bildirim Süreci

Hazine müsteşarlığınca denetlenen DASK kar amacı gütmeden, işlerini sigorta tekniklerine uygun şekilde yöneten bir kurum niteliğindedir ve 7 kişilik bir heyet tarafından yönetilir.

Depremden dolayı oluşan giderlerini azami oranlara düşürmek ve ileriye yönelik hasarlar için fon oluşturmak amacı ile hareket eden Doğal Afet Sigortalar Kurumu, toplum genelinde sigorta bilincine katkı ve sağlıklı yapılanma için de çalışmalarını sürdürmektedir.

DASK ile evinizi deprem ve deprem sonrası meydana gelebilecek zararlara karşı koruma altına alın!

Bu amaçlar, devletle beraber ortak çıkarları paylaşan bireylerin güvenliği için de ayrıca önem teşkil eder.

Deprem riski yüksek bir ülkede yaşamamızın etkisinin olduğu 587 sayılı kanun hükmü ile bina sahipleri mutlaka zorunlu deprem sigortası yaptırmak zorundalar artık.

Deprem sigortası olmayan binalarda ise;

 • Konut sigortası yapılamaz.
   
 • Tapu  dairelerinin ise; alım-satım ve ipotek gibi resmi işlemler sırasında konutta ‘’DASK poliçesi’’olması şart koşulur.
   
 • Herhangi bir deprem halinde oluşan zararlar ise ‘’DASK'' (Doğal Afetler Sigortalar Kurumu) poliçesi olmayan kişiler devlet yardımı alamaz. 

Ancak deprem sigortası kapsamı dışında olan binalar da söz konusudur. 

Deprem Sigortası Kapsamındaki Binalar
 

 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan binalar,
   
 • Köy yerleşim alanlarına ait binalar,
   
 • Tamamiyle ticari veya sınai amaçlı binalar,
   
 • 27 Aralık 1999 sonrası inşa edilen ancak ilgili mevzuat kapsamında inşaat ruhsatı bulunmayan binalar, 
   
 • Mesken olarak kullanımı mümkün olmayan ( bakımsız, harap) binalar

Deprem sigortası ile ilgili bilmemiz gereken bir diğer konu da deprem sonrası oluşan hasarın gerçekleşmesi halinde ne yapmamız gerektiğidir. 

Deprem Sonrası Hasar Anında Neler Yapmalı?
 

 • Deprem sonrası oluşan hasar bildirimi için, Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na veya sigorta şirketine en geç 15 iş günü içerisinde haber vermelisiniz.
   
 • DASK görevli veya yetkililerinin hasara uğrayan binaya girmesine ve zararı azaltmaya yönelik girişimlerine yardımcı olmalısınız.
   
 • DASK’ın isteği üzerine zarar tespitini kolaylaştıracak bilgi ve belgeleri geciktirmeden, zaman kaybetmeden kuruma iletmelisiniz.
   
 • Zararın tahmini miktarını belirten bildirimi Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na vermelisiniz,
   
 • Sigortalanmış binaya bağlı bulunan, deprem teminatı bulınan başka sigorta sözleşmeleri mevcutsa Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na bildirmelisiniz.

Deprem sonrası oluşabilecek hasarlarını telafi edebilmek için Sigortam.net’e gelin. DASK başvuru formunu sadece 3 dakikada doldurun, doğal afet anında oluşabilecek hasarlarınızı güvenceye alın.


Benzer İçerikler

DASK’ta Sigortalılara Avans Ödeme Şansı

Hazine Müsteşarlığı'nın zorunlu deprem sigortası (DASK) genel şartlarında yaptığı değişiklikle artık sigortalılar deprem sonrasında avans ödemesi alabilecekler.

Devamını Oku

Zorunlu Deprem Sigortası Nasıl Hesaplanır?

Zorunlu deprem sigortası (DASK) tutarları sigortalanacak olan yapının yapı tarzına ve yapının Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’nda hangi bölgede bulunduğuna göre hesaplanır. Hesaplama kriterleri bütün sigorta şirketleri için aynıdır.

Devamını Oku

DASK Nedir?

Zorunlu deprem sigortası, deprem sonrası meydana gelen hasarların sebep olduğu maddi zararları karşılayan zorunlu sigorta çeşididir. 2012 yılında yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında, yeni elektrik ve su aboneliği için binanın DASK sigortası bulunması şartı konulmuştur.

Devamını Oku