444 24 00
7/24 Yanınızdayız

Deprem Sonrası Hasar Bildirim Süreci

26 Haziran 2014

Hazine müsteşarlığınca denetlenen DASK kar amacı gütmeden, işlerini sigorta tekniklerine uygun şekilde yöneten bir kurum niteliğindedir ve 7 kişilik bir heyet tarafından yönetilir.

Depremden dolayı oluşan giderlerini azami oranlara düşürmek ve ileriye yönelik hasarlar için fon oluşturmak amacı ile hareket eden Doğal Afet Sigortalar Kurumu, toplum genelinde sigorta bilincine katkı ve sağlıklı yapılanma için de çalışmalarını sürdürmektedir.

DASK ile evinizi deprem ve deprem sonrası meydana gelebilecek zararlara karşı koruma altına alın!

Bu amaçlar, devletle beraber ortak çıkarları paylaşan bireylerin güvenliği için de ayrıca önem teşkil eder.

Deprem riski yüksek bir ülkede yaşamamızın etkisinin olduğu 587 sayılı kanun hükmü ile bina sahipleri mutlaka zorunlu deprem sigortası yaptırmak zorundalar artık.

Deprem sigortası olmayan binalarda ise;

 • Konut sigortası yapılamaz.
   
 • Tapu  dairelerinin ise; alım-satım ve ipotek gibi resmi işlemler sırasında konutta ‘’DASK poliçesi’’olması şart koşulur.
   
 • Herhangi bir deprem halinde oluşan zararlar ise ‘’DASK'' (Doğal Afetler Sigortalar Kurumu) poliçesi olmayan kişiler devlet yardımı alamaz. 


Ancak deprem sigortası kapsamı dışında olan binalar da söz konusudur. 


Deprem Sigortası Kapsamındaki Binalar
 

 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan binalar,
   
 • Köy yerleşim alanlarına ait binalar,
   
 • Tamamiyle ticari veya sınai amaçlı binalar,
   
 • 27 Aralık 1999 sonrası inşa edilen ancak ilgili mevzuat kapsamında inşaat ruhsatı bulunmayan binalar, 
   
 • Mesken olarak kullanımı mümkün olmayan ( bakımsız, harap) binalar

Deprem sigortası ile ilgili bilmemiz gereken bir diğer konu da deprem sonrası oluşan hasarın gerçekleşmesi halinde ne yapmamız gerektiğidir. 


Deprem Sonrası Hasar Anında Neler Yapmalı?
 

 • Deprem sonrası oluşan hasar bildirimi için, Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na veya sigorta şirketine en geç 15 iş günü içerisinde haber vermelisiniz.
   
 • DASK görevli veya yetkililerinin hasara uğrayan binaya girmesine ve zararı azaltmaya yönelik girişimlerine yardımcı olmalısınız.
   
 • DASK’ın isteği üzerine zarar tespitini kolaylaştıracak bilgi ve belgeleri geciktirmeden, zaman kaybetmeden kuruma iletmelisiniz.
   
 • Zararın tahmini miktarını belirten bildirimi Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na vermelisiniz,
   
 • Sigortalanmış binaya bağlı bulunan, deprem teminatı bulınan başka sigorta sözleşmeleri mevcutsa Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na bildirmelisiniz.

Deprem sonrası oluşabilecek hasarlarını telafi edebilmek için Sigortam.net’e gelin. DASK başvuru formunu sadece 3 dakikada doldurun, doğal afet anında oluşabilecek hasarlarınızı güvenceye alın.


Okumaya Devam Edin

Neden Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmalısınız?

18 Haziran 2010 Cuma

587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren yürürlüğe giren zorunlu deprem sigortası, deprem ile oluşacak maddi zararları sigorta bedeli kadar kapsar.

Zorunlu Deprem Sigortası ile Hangi Riskleri Kapsam Altına Alabilirsiniz?

18 Haziran 2010 Cuma

Deprem sigortası teminatları, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından belirlenmiştir. Teminatlar, sadece depremin neden olduğu hasarları değil, değil deprem sonrasında yaşananabilecek başka olumsuz koşullarıda karşılacak şekilde düzenlenmiştir.

Hasar Anında Yapmanız Gerekenleri Biliyor musunuz?

18 Haziran 2010 Cuma

Hasarın gerçekleştiğini öğrendiğiniz tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde DASK'na veya sözleşmeyi yapan sigorta şirketine ya da aracısına haber vermeniz gerekir.