Dünya 2010’da 373 Doğal Afet Yaşadı

Haber7com

 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilcisi Vekili Ulrika Richardson Golinski, 2010 yılında dünya genelinde 373 doğal afet yaşandığını, yaklaşık 300 bin kişi yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Afet Risk Değerlendirmelerinde Kapsam Belirleme ve Planlama Çalıştayı, Ankara Dedeman Otel'de başladı.
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve BM Kalkınma Programı – Küresel Risk Belirleme Programı'nın teknik desteği ile Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Kosova ve Türkiye UNDP ofisleri tarafından yürütülen ''Güney Doğu Avrupa'da Bölgesel Afet Risk Azaltımı Projesi'', bölgedeki ortak risk ve afetleri azaltmak amacıyla bölgesel işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.
 

 

''Afet Risk Değerlendirmelerinde Kapsam Belirleme ve Planlama'' Çalıştayı ile de bu alanda ve ulusal kalkınma planlamasında çalışan tüm düzeylerdeki yetkililerin bir araya getirilerek afet riski hakkında ülke profilinin, mevcut durumun ve gelecekteki zorlukların belirlenmesi hedefleniyor.

Çalıştayın açılışında konuşan UNDP Türkiye Temsilcisi Vekili Ulrika Richardson Golinski, afetlerin ülkelerin kalkınma planlarının çok olumsuz etkilediğini belirterek, 2010 yılında dünya genelinde 373 doğal afet yaşandığı söyledi. Yaşanan afetlerde 208 milyon kişinin hayatının olumsuz etkilendiğini ve yaklaşık 300 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Golinski, afetlerin ülke ekonomisine de çok büyük zarar verdiğini vurguladı. Golinski, afetlerin ekonomik zararının 1960'lı yıllarda 75 milyar Amerikan dolarını bulduğunu, bu rakamın 1990'larda 660 milyar Amerikan dolarına çıktığını söyledi.
Afetlerin, toplumları ve kitleleri değil ülkeleri geriye götürdüğü değerlendirmesinde bulunan Golinski, bu nedenle afetlere hazır olunması, gerekli tedbirlerin alınması ve risklerin belirlenmesi gerektiğine dikkati çekti. Golinski, ''Erken uyarı sistemleri başarıyla uygulandığında, afetler karşısında savunmasızlık etkisi azalacak, ölüm sayısı ve ekonomik kayıp önemli ölçüde düşecektir'' diye konuştu.
Doğal afetlerin Türkiye'de gayri safi milli hasılanın yüzde 1'ine denk geldiğini belirten Golinski, bunda en büyük payı depremlerin oluşturduğunu vurguladı.

Ulusal Afet Strateji Eylem Planı Tamamlanmak Üzere

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Daire Başkanı Turan Koç, Türkiye'deki afet yönetmeliğine ilişkin temel kanunlar hakkında bilgi verdi.
Bu konuda eski ile yeni sistemi karşılaştıran Koç, şunları söyledi:
''Eski sistem, afet ve olay odaklıdır, tek olay bazlı senaryolar mevcuttur, ana amaç olaya müdahaledir. Lokal yaklaşım vardır ve sorumlu tek otoritedir. Merkezi kontrol ve merkezi yönetim vardır. Belirlenmiş ve hiyerarşik ilişkiler mevcuttur.
Yeni sistem ise zarar görebilirlik ve risk odaklıdır. Dinamik, çoklu risk yaklaşımı ve gelişmiş senaryolar vardır. Değerlendirme, izleme ve geliştirmeye yöneliktir. Geniş, değişebilir, paylaşımcı, bölgesel yaklaşım vardır. Sorumlu, yerel yönetimler ve paydaşlardır. Olaya özel yaklaşım, esnek yaklaşım mevcuttur. Farklı birimlerle ortaklaşa hareket edilmektedir. Bütünleşik afet yönetimi yaklaşımı vardır.''
Koç, başkanlıklarının Türkiye'nin bir doğal afetler ülkesi olduğunun bilincinde olarak, doğal afetlerle ilgili stratejisini ''yara sarmak yerine yara almamak'' ilkesine göre şekillendirerek risk yönetimini esas alan politikalar üzerine kurduğunu ifade etti. ''Bütün dünyada yapılan araştırmalar göstermiştir ki, zarar azaltma yatırımları iyileştirme giderlerine göre 7 kat tasarruf sağlamaktadır'' diyen Koç, şunları kaydetti:
''Başkanlığımız modern afet yönetiminin kalbine 'müdahaleyi' değil, zarar azaltmayı koymuş, artık 'enkaz altından nasıl insan çıkarırız' yerine, 'enkaz altında nasıl kalınmazın' politikasını benimsemiştir. Bu yaklaşımın somut bir adımı olarak, başkanlığımızca mevcut durumun değerlendirildiği, gerekli planlama ve strateji esaslarının belirleneceği ülkemizde ilk defa gerçekleştirilecek bir Ulusal Platform Toplantısı Eylül 2011 tarihinde Ankara'da düzenlenecektir.
Başkanlığımızın oluşmasıyla kurulan deprem danışma kurulumuzun çalışmaları sonucu hazırlanan Ulusal Deprem Strateji Eylem Planı Yüksek Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Ulusal Afet Strateji Eylem Planı tamamlanmak üzeredir. Zorunlu deprem sigortası doğal afetler sigorta sisteminin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında bütün doğal afetleri içerecek şekilde revize edilerek TBMM'ye gönderilmiştir. Yürütülmekte olan uluslararası çalışmalar kapsamında başkanlığımızda Gelişmekte Olan Ülkeler Arası Afet Zararlarının Azaltılması Araştırma Merkezi' kurulmuştur.
Ülkemizin yürütücülüğünü yaptığı bu merkeze Kazakistan, Ukrayna, Kırgızistan ve Tacikistan'ın ilgili enstitüleri üyedir. Bu merkez, komşu ülkeleri de bünyesine katma çalışmalarını yürütmektedir. Ayrıca aynı amaç doğrultusunda Afganistan ve Pakistan ile de bir işbirliği anlaşması imzalanmıştır.''
Koç, bu prensipler doğrultusunda başkanlığın ana hedefinin, eğitim vermek, ulusal ve uluslar arası ilişkiler kurmak, geçici uzman ve rehber teknik personel görevlendirme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlamak ve danışmanlık olarak belirlediklerini söyledi.
 

Benzer İçerikler

Tebrikler!

Sigortam.net’ten
125 TL İNDİRİM
Çeki Kazandınız.
Kasko ve trafik sigortası satın alırken kullanabileceğiniz indirim çekinizi ister poliçenizi yenilerken, ister hemen kullanın!İNDİRİM ÇEKİ AL
İNDİRİM ÇEKİ AL