DASK ile Konutunuzu Geç Kalmadan Güvenceye Alın

26 Nisan 2017

Deprem kuşağında olması nedeniyle sık sık doğal afet kaynaklı yıkımlara maruz kalan ülkemizdeki yapıların ne yazık ki çok önemli bir bölümünün, deprem yönetmeliklerine uygun bir şekilde yapıldığını söylemek mümkün değil. Özellikle 99 depreminin ardından yavaş yavaş oluşmaya başlayan deprem bilincinin en önemli adımlarından birisi bilinen adıyla DASK, yani zorunlu deprem sigortası ile oldu.

DASK ile evinizi deprem ve deprem sonrası meydana gelebilecek zararlara karşı koruma altına alın!
    

Depremin neden olabileceği olası maddi kayıpların karşılanması, vatandaşların yıllar süren birikimleri ile sahip oldukları konutlarında meydana gelebilecek hasarların karşılanması maksadıyla yürürlüğe giren zorunlu deprem sigortası, günümüzde Türkiye’deki konutların %42’sini depremin yıkıcı etkilerine karşı güvence altına almış durumda. Ancak geçmiş tecrübelerimize dayanarak incelediğimizde bu oranın halen istenilen seviyeye ulaşmadığını görebiliyoruz.

Depreme Karşı Yuvanızı DASK ile Güvenceye Alın

Depremler nedeniyle ortaya çıkan maddi problemler, bu süreçte deprem mağdurlarının en fazla yaşadıkları sıkıntıların başında geliyor. Oysa ki yıllık olarak çok küçük miktarlarla yaptıracağınız zorunlu deprem sigortası ile evinizi bu gibi tehlikelere karşı güvence altına alabilir ve olası bir deprem kaynaklı hasar karşısında DASK’ın size sağlayacağı destekten yararlanabilirsiniz.

DASK sigortası birçok kesim tarafından maalesef konut sigortası ile karıştırılmaktadır. Ancak DASK ve konut sigortası birbirinden çok farklı sigorta branşlarıdır. Konut sigortası isteğe bağlı bir sigorta türüyken, DASK ise zorunludur. Konut sigortası evinizi tesisat problemli sorunlar, yangın vb. tehlikelere karşı güvenceye alırken, DASK ise size doğal afet kaynaklı hasarlarda güvence sağlar.

DASK’tan yapılan resmi açıklamalar ise kurumun sağladığı avantajları daha net olarak gözler önüne seriyor. DASK’ın kurulduğu günden bu yana doğal afetlerden kaynaklı meydana gelen hasarlara yönelik yapmış olduğu ödeme 173 milyon TL’yi aşmış durumda. Bu rakam kurumun gücünü ve ortaya çıkan hasar maddi boyutunu bir kez daha gösteriyor. DASK’ın toplam ödeme gücünün ise 15 milyar TL civarında olduğu dile getiriliyor.

DASK Poliçenizi Sigortam.net’ten Kolaylıkla Yaptırın

Konutuzun zorunlu deprem sigortasını yaptırmak için gerekli zaman ve ulaşım maliyetine kafa yormanıza gerek yok. Türkiye’nin online sigortacılıktaki lider kuruluşu Sigortam.net ile DASK sigortanızı kolaylıkla yaptırabilirabilirsiniz. Poliçenize kolayca sahip olmak için hemen DASK Başvuru formu sayfasında gerekli bilgileri doldurun, zamanınız size kalsın. 


Okumaya Devam Edin

Neden Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmalısınız?

587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren yürürlüğe giren zorunlu deprem sigortası, deprem ile oluşacak maddi zararları sigorta bedeli kadar kapsar.

Zorunlu Deprem Sigortası ile Hangi Riskleri Kapsam Altına Alabilirsiniz?

Deprem sigortası teminatları, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından belirlenmiştir. Teminatlar, sadece depremin neden olduğu hasarları değil, değil deprem sonrasında yaşananabilecek başka olumsuz koşullarıda karşılacak şekilde düzenlenmiştir.

Hasar Anında Yapmanız Gerekenleri Biliyor musunuz?

Hasarın gerçekleştiğini öğrendiğiniz tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde DASK'na veya sözleşmeyi yapan sigorta şirketine ya da aracısına haber vermeniz gerekir.