Zorunlu Deprem Sigortasında tarife değişti - Sigortam.net
444 24 00
7/24 Yanınızdayız

Zorunlu Deprem Sigortasında Tarife Değişti. Peki Yeni Rakamlar Ne Zaman Yürürlüğe Giriyor?

SigortaHaber.tv
 

Zorunlu deprem sigortasına yeni tarife

 
Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatına ilişkin tebliğ, Resmi Gazete’de yayınlandı. Düzenleme, 1 Ocak 2011'de yürürlüğe girecek. 2000'de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı da yürürlükten kaldırıldı. Getirilen yeni düzenlemeyle, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından yapı için verilen azami teminat tutarı artırıldı. Buna göre, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı, yapı tarzı ayrımı yapılmaksızın 150 bin lira olarak belirlendi. Bu tutar, mevcut düzenlemede 140 bin lira olarak uygulanıyor. Sigorta bedelinin hesaplamasında esas alınan metrekare bedellerinde de artışa gidildi. Bu çerçevede, çelik, betonarme, karkas yapılar için metrekare bedeli 550′den 590 liraya, yığma kagir yapılar için 395′ten 425 liraya, diğer yapılar için de 205′ten 220 liraya çıkarıldı. Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için belirlenen metrekare bedeli ile meskenin brüt yüz ölçümünün çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınıyor. Ancak tutar, azami teminat olarak belirlenen 150 bin liranın üzerine çıkamıyor. Asgari Prim Tutarı, 25 Lira Mevcut düzenlemeyle paralel, ödenecek prim, hesaplanan sigorta bedeline, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre düzenlemede yer alan tarife uygulanmak suretiyle bulunan tutara, 10 lira eklenerek belirlenecek. İstanbul ili dahilinde bulunan rizikolar için bu tutar 15 lira olarak uygulanacak. Ancak ödenecek primin asgari tutarı, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre herhangi bir ayrım yapılmaksızın 25 lira olacak. Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki apartman ve sitelerde, yönetici tarafından yaptırılan ve en az sekiz bağımsız bölümü içeren toplu sigortalarda, tarife fiyatları üzerinden yüzde 20 indirim yapılacak. Poliçe süresinin sonunda sigortanın 30 gün içinde yenilenmesi durumunda, yenilenen poliçe için tarife fiyatları üzerinden ayrıca yüzde 20 oranında indirim gerçekleştirilecek. Deprem bölgeleri ayrımında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’ esas alınacak. Yeni düzenlemeyle, Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında çeşitli yerleşim birimlerinde yapılan değişiklik nedeniyle söz konusu haritada karşılığı tam olarak bulunamayan yerleşim birimleri için deprem tehlike bölgesi, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenecek. Sigortanın süresi bir yıl olacak Zorunlu Deprem Sigortası, DASK adına yetkili sigorta şirketleri ve bu şirketlerin acenteleri tarafından yapılıyor. Yetkili sigorta şirketleri, bu tarife ve talimatlara göre belirlenen prim tutarını peşin tahsil ediyor. Getirilen düzenlemeyle prim tutarının, taksitler Kuruma yansıtılmamak koşuluyla kredi kartı veya başka şekilde finansal kuruluşlarca taksitlendirilmesi de mümkün olabilecek. Sigorta Şirketlerine Komisyon Ve Teşvik Yetkili sigorta şirketlerine, kendileri veya acenteleri tarafından yapılan Zorunlu Deprem Sigortası primi tutarı üzerinden İstanbul ili dahilinde bulunan rizikolar için yüzde 12,5, diğer illerde bulunan rizikolar için yüzde 17,5 oranında komisyon ödeniyor. Başarılı sigorta şirketlerine ve acentelerine, komisyon oranlarına ilave olarak, DASK Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde teşvik komisyonu ödenebilecek veya başarı ödülü verilebilecek.

Benzer İçerikler

Hasar Tespit Eğitimi Veriliyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’de 15 ayrı bölgede bulunan bina ve bina türü yapılar için hasar tespit eğitim planı hazırladı. 

Devamını Oku

11 Yılda 11 Bin Hasar Dosyası Açıldı, DASK 22 Milyon Liralık Hasar Ödedi

DASK’ın kurulmasından bu yana meydana gelen 322 hasarlı depremde 11 bin hasar dosyası açılırken 22 milyon liralık hasar ödendi.

Devamını Oku