Deprem Olmadan Önleminizi Alın

Bilgi MerkeziDask SigortasıDeprem Olmadan Önleminizi Alın

Ülkemizin topraklarının %96’sının deprem riski taşıdığını ve nüfusun %98’inin riskli bölgelerde yaşadığını biliyor muydunuz? Belki sayıları bilmiyoruz ama depremin verdiği zararları çoğumuz yakından gördük, yaşadık. Depremi önceden tahmin edecek bir teknoloji halen yok. Bu nedenle kalıcı deprem önlemleri almak hem can hem de mal güvenliğimiz için hayati önem taşıyor.

Depremi en az zararla atlatmak ve kayıpları engellemek için yapmamız gerekenleri bir kez daha hatırlatalım istedik. Rehber olarak hazırladığımız yazımızı her zaman ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurmanızı tavsiye ediyoruz.

Evimiz depreme dayanıklı mı?

Öncelikli olarak ev alırken veya kiralarken altındaki toprağın yapısına, bölgenin jeolojik özelliklerine ve binanın sağlamlığına dikkat etmek gerekiyor. Bu konuda incelenecek noktalar şöyle sıralanabilir:

– Evin üzerinde bulunduğu toprağın yapısının yumuşak ve kaygan olup olmadığına bakılmalıdır. Meyilli zeminlere özellikle dikkat edilmelidir.

– Belediyelerden evin bulunduğu bölgenin imar planına bakılabilir, zeminin yapısı hakkında bilgi alınabilir. İmar planı dışında kalan bölgelerden ev almak, buralara ev yapmak tehlikelidir.

– Dağ yamaçlarındaki yağmur ve kar toplama alanlarındaki, yamaç kenarındaki ve vadi içlerindeki evler, sel ve çığ tehlikesi altındadır. Depremde bu tür alanlardaki yapılar çok fazla zarar görmekte, deprem sonrası sel ve çığ tehlikesi altında kalarak ikinci bir felakete yol açılmaktadır. Büyük şehirlerde yapılaşma çok sık olduğundan, evin konumu ilk bakışta anlaşılmayabilir. Bu nedenle evinizin böyle bir alanda olmadığından emin olun.

– 1999 Depreminden sonra çıkartılan yasaya göre yeni yapılan tüm binaların depreme dayanıklı olup olmadığının belgelenmesi amacıyla yapı denetim raporu alması gerekmektedir. Oturduğunuz evin raporu olup olmadığını kontrol ettirin. Bina bu tarihten once yapılmışsa veya raporu yoksa, ilgili birimlerle irtibata geçip binanın sağlam olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Mühendislik şirketleri gerekli incelemeleri ve sağlamlaştırma işlemlerini yapmaktadırlar.

– Yeni alınacak ve kiralanacak evlerde önceden deprem çatlakları olup olmadığına mutlaka bakılmalıdır. Bodrum kata su toplanması ve rutubet olması da binanın sağlam olmadığı konusunda işaretlerden biridir.

– Binada kesilmiş kolonların olup olmadığı kontrol edilmelidir. Depremlerde yıkılan binaların zemin katlarında yer açmak için buralardaki işletmeler tarafından kolonların kesildiği ortaya çıkmıştır.

– Deniz kenarlarındaki yerleşimlerde deprem sonrası büyük dalgaların evleri basması ve denizin yükselmesi tehlikesi bulunmaktadır. Bu da dikkat edilmesi gereken konulardan birisidir.

Bina sağlamlık raporu nasıl alınır?

Şiddetli depremlerde binaların sağlamlığı hayati önem taşıyor. Gelişmiş ülkelerde aynı şiddette depremlerdeki can kaybı azlığının binaların kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmış olmasından kaynaklandığını da biliyoruz. Ülkemizde artık sürekli kullandığımız “deprem öldürmez, çürük binalar öldürür” de bu konunun önemini anlatan sözlerden biri.
Binanızın sağlam olup olmadığının kesin kontrolü mutlaka bu konuda yetkili bir mühendislik şirketi tarafından yapılmalıdır. Yukarıdaki bölümde sayılan, göz ile yapılacaklar kontroller de olabilir, ancak kesin sonuç bilimsel yöntemlerle alınmalı ve buna göre gerekiyorsa yine mühendislik şirketi tarafından önerilenler uygulanmalıdır.
İnşaat mühendisleri tarafından yapılan bina sağlamlaştırma çalışmaları şunlardır:

– Binanın mevcut halinin mimari ve statik projesi çıkartılır.
– Binanın bulunduğu arsanın zemin etüdleri yapılır
– Bina içindeki kolonların betonlarından incelenmek üzere bir kesit alınır.
– Özel aletler ile kolon içlerindeki demirlerin çapları, aralıkları, paslama olup olmadığı kontrol edilir.
– Elde edilen tüm analiz verileri bilgisayar programına aktarılarak, binanın değişik şiddetteki depremlere dayanıklılığı ölçülür. Kolon-kirişlerin hangilerinin depreme dayanmayacağı veya hasar göreceği belirlenir.
– Deprem simülasyonunun sonucunda hasar göreceği ortaya çıkan yapı elemanlarının güçlendirilmesi yapılır ve programda tekrar test edilir.
– Test sonuçlarının olumlu çıkmasından sonra, bina üzerinde uygulama yapılır.

Ev içinde alınacak deprem önlemleri

Depreme hazırlıksız yakalanmamak için tüm ev halkının bu konuda bilinçlendirilmesi şart. Deprem önlemlerine başlarken öncelikle evde yaşayanlar için deprem anında nasıl davranılması gerektiğini açıklayan bir “eylem planı” yapılabilir. Bu plan deprem öncesinde hazırlıklı olmayı, deprem sırasında ve sonrasında yapılacakları içerir ve yazılı bir hale getirilirse, hatırlatıcı özelliği artmış olur.
Deprem Öncesinde:
– Evin hangi noktalarının güvenli olduğu incelenmeli, deprem sırasında saklanılacak ve sığınılacak yerler belirlenmelidir. Hayat üçgeni oluşturmaya müsait buzdolabı, çamaşır makinesi, mutfak tezgahı, para kasası, kalorifer petekleri, küvet gibi yerler önceden incelenmelidir.
– Deprem sonrası için ev dışında bir buluşma yeri belirlenmelidir.
– Yangın, elektrik kaçağı, su basması tehlikesine karşı kimlerin neler yapacağı önceden planlanmalıdır. Tahliyeyi kim yapacak, elektrik sigortasını kim indirecek, gazı kim kapatacak vb. gibi görevler vermek, deprem sırasındaki kargaşayı önlemeye yardımcı olur. Vana, şalter, kapakların yerleri ve yangın söndürme tüplerinin nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir.
– Evde devrilebilecek, düştüğü zaman hasar verebilecek eşyalar duvara veya uygun bir yere sabitlenmelidir. Raflar, kütüphane, tablolar, açıkta duran cam eşyalar gibi cisimler bunlara örnektir.
– Cam kırılmalarında yaralanmalara karşı perdeler yatarken kapalı tutulmalıdır. Kapılar kolay açılabilecek gibi tutulmalı, koridorda geçişi zorlaştıracak eşyalar bırakılmamalıdır.
– Deprem sonrası çadırda veya arabada kalma olasılığına karşın bir kaç gün yetecek kadar erzak, kalın battaniye, el feneri, hijyenik malzemeler ve gerekli olabilecek diğer eşyalar önceden bir araya getirilmeli ve dış kapıya yakın bir yerde tutulmalıdır.
– Ev içinde kolay ulaşılabilecek noktalarda düdüklerin bulundurulması, enkaz altında kalınma halinde görevlilerin yerinizi belirlemesini ve size ulaşmasını kolaylaştıracaktır.
– Cep telefonlarının sürekli olarak şarjlarının olduğu kontrol edilmelidir. Depremin ne zaman olacağı belli olmadığından depremde uzun süre açık olan telefonlar hayat kurtarmaktadır. Telefonların şarjları kolay ulaşılabilir bir yerde bulunmalıdır.
– Binalardaki yangın çıkış kapıları kilitlenmemeli, güvenlik açısından sadece içeriden açılan kapılar taktırılmalıdır.
– Maddi hasar ve kayıplara karşın mutlaka sigorta yaptırılmalıdır. Evinizin DASK zorunlu deprem sigortasını yaptırmayı ihmal etmeyin.
Deprem Sırasında:
– Deprem olduğunu fark ettiğinizde ilk yapılacak şey sakin olup, deprem eylem planına göre yapılacakları hatırlamaktır. Eylem planını otomatik hale getirmek için önceden tatbikatların yapılması ve önlemlerin sürekli olarak gözden geçirilmesi şarttır.
– En yakındaki saklanma ve hayat üçgeni alanlarına gidilmeli ve sarsıntı durana kadar buralardan çıkılmamalıdır.
– Merdivenler, merdiven boşluğu, balkon, asansör gibi altı boş ve dayanıksız alanlardan uzak durulmalıdır. Sarsıntı bitene kadar evin dışına çıkmaya çalışılmamalıdır.
– Saklanılan yerdeki yastık, battaniye, giyecekler yardımı ile baş ve boyun korunmalıdır.
– Deprem sırasında açıkhavada bulunulduğunda, binalardan, duvar diplerinden ve yıkılabilecek tüm yapılardan uzak durulmalıdır.
– Araçta olanlar, depremi fark ettiklerinde hızlarını kesip aracı müsait bir yerde durdurmalı ve sarsıntı bitene kadar araç içinde kalınmalıdır. Aracı güvenli br şekilde park ederken köprü, üst geçit, viyadük gibi kolayca çökebilecek yerlerden uzak durulmalıdır. Sarsıntılar sona erdiğinde ise tekrar yola çıkarken, yoldaki çatlak ve çöküntülere dikkat edilmelidir.
– Enkaz altında kalma durumunda ise yine sakin olunup nefes almaya çalışılmalıdır. Elektrik tellerine dokunma olasılığı bulunduğu için enkaz altında kıpırdamak tehlikeli olabilmektedir.
– Enkaz altında iken düdük yoksa yakında görülen su tesisatlarına, kalorifer borularına vurularak yardım için ses çıkartılabilir.
Deprem Sonrasında:
– Deprem çantası alınarak dışarı çıkılmalı, çevre ve yapılar sağlamlık açısından kontrol edilmelidir.
– Su kaynakları hijyen açısından kontrol edilmeli, emin olunmayan kaynaklardan su içilmemelidir.
– Etrafa yayılmış kimyasal maddelere ve cam kırıklarına dikkat edilmelidir.
– Depremin şiddetine ve etrafta görünen hasar değerlendirilerek, tehlikeli bir durum görüldüğünde elektrik
sigortaları indirilmeli, gaz ve su vanaları kapatılmalıdır.
– Şiddetli depremler sonrasında artçı sarsıntılar da olabilmektedir. Deprem sonrası binalara girerken artçılar ve verecekleri hasarlar da düşünülmelidir.
– Büyük yıkıma neden olan depremler sonrasında yetkililerin yapacakları duyurular beklenmeli, verilen yönergelere uyulmalıdır.
– Çocuklara durum açıklanmalı, oyunlar oynayarak rahatlamaları sağlanmaları, tramvalar engellemeli ve normal hayata en kısa zamanda dönüleceği mesajı verilmelidir.
Sadece ülkemizde değil, tüm dünyadaki en yıkıcı doğal afetlerden biri olan ve gelişmiş ülkeleri dahi oldukça fazla etkileyen, can ve mal kayıplarına yol açan depremden korunmanın en güvenli yolu, bilinçli ve her zaman hazır olmaktan geçiyor.
Zorunlu deprem sigortası ve deprem teminatları hakkında bilgi almak için Sigortam.net müşteri hizmetlerine ulaşabileceğinizi unutmayın.

Müşteri Yorumları