Yakınına Evde Bakan Emekli Oluyor

Birçok ülkede yaşlı nüfusa yönelik bakım hizmetleri kapsamında sunulan güvence modelleri, Türkiye’de de uygulamaya konuyor. Uzun dönem bakım ihtiyacı bulunan hasta, yaşlı veya engelli kişilere yönelik sağladığınız hizmet karşılığında, sosyal sigorta kapsamında çalışan statüsüyle emekliliğe hak kazanmanız olanaklı hale geliyor. İhtiyaç duyacağınız güvenceyi sizler için ulaşılır kılmak üzere sigortam.net olarak bu alandaki tüm yenilikleri dikkatle takip ediyoruz. 

Evde Bakım Güvence Modeli

Değişen yaşam koşulları karşısında yaşlı ve engelli bireyler için sunulan hizmet standartlarının geliştirilmesi, sürdürülebilir bir finansman yönetimiyle sağlanabilecek ulaşılabilirlik seviyesi sayesinde mümkün oluyor. Evde bakım maaşının bağlanması ve bakım sigortasının devreye girmesi, ülkedeki demografik dönüşümler ile uyumlu bir çözüm olarak hem bakıma ihtiyacı olanların hem de bakıcıların fayda görmesine olanak tanıyor. Bakıcı olarak çalışanlar için zorunlu olan sigorta uygulaması, evde kendi yakınlarına bakım hizmeti sunanlara yönelik güvence sağlanması ile daha erişilir hale getirilerek yaygınlaştırılıyor. Bu sayede uzun dönemli bakım hizmet süreci her iki taraf için de iyileştirilmiş oluyor.

Evde Bakım Aylığı İçin Başvuru Şartları

Evde bakım aylığı almak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının il veya ilçe müdürlüklerine başvuru yapmak gerekiyor. Yapılan başvurunun olumlu sonuçlanabilmesi için bakım ihtiyacı olan kişiye dair kriterler ve hane içi gelir düzeyi temel alınıyor. Evde bakım maaşı başvurularında sağlanması gereken ön koşullar ise şu şekilde sıralanıyor:

  • Engel oranı: Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen sağlık kurumlardan alınmış olan engelli raporunda en az %50 oranında engel durumu kaydedilmesi ve ilgili raporda “ağır özürlü” ifadesine yer verilmiş olması gerekiyor. 
  • Bakım ihtiyacının netleştirilmesi: Kişinin temel ihtiyaçlarını kendisinin karşılayabildiği engellilik durumları evde bakım maaşı verilmesi için yeterli görülmüyor. Başvurunun olumlu sonuçlanması için engelli kişinin ihtiyaçlarını karşılayacak ikinci bir kimseyi zorunlu kılan koşullar gerekli oluyor.
  • Gelir düzeyi: Yaşlı, hasta veya engelli bir yakınının bakımını üstlenen bir kişinin, emekli maaşı alabilmesi için hane içinde kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücretin 3/2’sinden daha düşük olması koşulu aranıyor. 
  • Akrabalık bağı: Bakım ihtiyacı olan kişi ile bakım veren arasında akrabalık bağı aranıyor. 

Sağlığınız için Hemen Teklif Alın!

Sağlık Sigortanızı Sigortam.net'ten yaptırın, poliçeniz e-postanıza gelsin!

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
TEKLİF AL
Özel Sağlık Sigortası
HEMEN BAŞVUR
Sigortam.net her an yanınızda!

Evde Bakım Aylığı Hangi Durumlarda Kesilir?

Evde bakım aylığı alanların, bu maddi destekten yararlandıkları süre boyunca zorunlu koşulları karşılıyor olması gerekiyor. Hane içinde kişi başına düşen gelir düzeyinin artması, bakım aylığının sonlandırılmasına yol açabiliyor. Ek olarak, bakım ihtiyacı bulunan kişinin engelli raporunun belirli bir süresinin olduğu durumlarda, sürenin bitimini takiben kendi işini görecek düzeyde engel oranı ortadan kalkıyorsa bakım aylığı kesiliyor. 

Evde Bakım Maaşı Alanlara Sigorta

Ev ortamında yakınlarına bakım verenlerin yasal olarak emekliliğe hak kazanmaları, bakım görevlisi statüsüne erişmeleriyle mümkün oluyor. Esnek çalışma modeli olarak ele alınan bakıcılık için verilen sosyal yardım ücreti haricinde sigorta primlerinin yatırılmasıyla emekliliğe adım atılıyor. Evde bakım sağlayanların çalışan statüsünde değerlendirilebilmesi için evde bakım sertifikasına sahip olmaları gerekiyor. 

Evde Bakım Sertifikasıyla Emeklilik Mümkün

Hasta, engelli veya yaşlı yakınları için bakım hizmeti sunanların, uzman bakım görevlisi olabilmek için evde bakım sertifika programını tamamlaması gerekiyor. Anadolu Üniversitesi’nin açmış olduğu sertifika programı, internet aracılığıyla online olarak takip edilen dersler ile temel yaşlı bakım hizmetlerine yönelik ilke ve uygulamaların öğretilmesini amaçlıyor. Ayrıca, bakım sürecinde ortaya çıkabilecek çatışmaların yönetimi ve bakım alanlarda ortaya çıkan stres düzeyinin azaltılmasına yönelik, hasta ve yaşlı psikolojisini temel alan uygulamalar hakkında bilgi veriliyor. Program sayesinde, bakım ihtiyacı olan kişiler için gereken hizmetin kalitesi artırılırken bakım verenler ise çalışan olarak sigortalanma hakkı elde ediyor. Haziran ve eylül ayları boyunca hızlandırılmış olarak üç aylık süreyle verilen eğitimin sonunda yapılan sınavda başarılı olanlar, bakım uzmanlığı sertifikasına sahip oluyor.

Bakım Sigortası Hangi Durumlarda İptal Olur?

İstismarın söz konusu olduğu durumlarda, bakım alanların güvenliğinin sağlanabilmesi çeşitli ceza uygulamaları devreye giriyor. Evde bakım sertifika programlarıyla uzmanlık alanlar, bakım verdikleri ortam koşullarının uygunluğunun ve aykırı bir amaç taşımaksızın programa uygun şekilde çalışıp çalışmadıklarının kontrol edilmesi amacıyla eğitimi takip eden süreçte denetime tabi tutuluyor. Yapılan denetimler sonucunda kazanılan ücretin istismar edildiği tespit edilirse, bakıcılar sigortalarının iptal edilmesi durumuyla karşı karşıya kalıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Evde bakım maaşı ne zaman bağlanır?

Evde bakım maaşı almak için gerekli koşulları sağlayan kişilerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının il veya ilçe müdürlüklerinden yapacağı başvuru akabinde inceleme başlatılıyor. Değerlendirme sonuçlandığında ise bakım aylığı almaya uygun olduğu belirlenen kişiler için il müdürlüğünden verilecek olan onay ile maaş bağlanıyor. 

Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır?

Evde bakım maaşı alanlar aylıklarının yatmış olup olmadığının takibini E-Devlet üzerinden yapabiliyor. Bunun için T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım ödeme sorgu linkine tıklamaları yeterli oluyor. 

Evde bakım maaşı alan kişiler çalışabilir mi?

Yakınlarına bakım sağlayanlar, hane içinde kişi başına düşen gelir düzeyi belirtilen azami tutarı geçmeyecek şekilde ikinci bir işte çalışabiliyor. Ancak bu durumlarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerince yapılan denetimlerde bakım alan kişiye verilen desteğin aksamadığı sorgulanıyor.

Bakım sigortası emeklilik primleri ne kadar?

Bakım sigortası yaptıracak olanlar emeklilik dönemlerinde ihtiyaç duyacakları hizmet detaylarına göre prim ödüyor. Daha kapsamlı hizmetler yüksek primler üzerinden ödenirken, temel ihtiyaçları karşılayacak düzeyde destek bekleyenler daha düşük primlerden ödeme yapıyor. Emeklilik primleri 65 yaştan önce kullanılamıyor.

Sağlığınızı Güvenceye Alın!

Sağlığınıza yönelik sunduğumuz farklı teminat kapsamlarına sahip sigorta hizmetlerimiz ile Sigortam.net olarak sizlerin ve sevdiklerinizin destekçisi oluyoruz. Yaşamın öngörülemeyen riskleriyle karşı karşıya kaldığınızda ihtiyaç duyacağınız desteği, sizlere en iyi fiyat garantisiyle sunarak tüm güvence modellerini daha ulaşılır kılmayı hedefliyoruz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası teklifi alarak ihtiyaçlarınıza en uygun sağlık poliçenizi kolaylıkla Sigortam.net'ten bulabilirsiniz. 

Müşteri Yorumları