Hava Kirliliğini Önlemek için Yapabileceklerimiz

Yeryüzünde bulunan tüm canlıların yaşamını sürdürdüğü, sürekli etkileşim içinde olduğu ortak alana “çevre” denmektedir. Bazı canlılar su, bazı canlılar toprak, bazıları ise hava ile daha yakın ilişki içinde bulunurken, insanoğlu yaşam özellikleri nedeniyle hem hava, hem toprak hem de su ile yakın ilişki içerisindedir. Yine de insanoğlunu birinci derecede en yakından etkileyen soluduğu havanın temizliğidir.

Hava kirliliği, havayı oluşturan gazların bazılarının ve olmaması gereken diğer gazların belirli limitlerin üzerinde bulunması ile meydana gelmektedir. Atmosferdeki oranı gün geçtikçe artan zararlı gazları solumak, sağlığımızı orta ve uzun vadede negatif etkilemektedir. 
 
Hava kirliliğinin, başta sağlık olmak üzere yaşamsal konforumuz üzerine de olumsuz etkileri vardır. Özellikle büyük şehirlerde kış aylarında ısınma amacı ile sağlıksız yakıt ve yakma sistemi ile yüksek miktarda gaz çıkışına neden olan fabrikalar ve diğer sanayi tesisleri unsurlarının yanında diğer büyük bir unsur ise ulaşım araçlarıdır. 

Hava kirliliği kaynaklarını şöyle sınıflandırılmaktadır: 

1-Doğal hava kirliliği kaynakları (Orman yangınları, yanardağ faaliyetleri vb.) 
 
2-İnsanoğlunun yaptığı faaliyetler (Isınma, ulaşım, sanayi vb.) 

Hava Kirliliğini Önlemeye Nasıl Katkıda Bulunabiliriz?


 Hava kirliliğinin en büyük kaynakları günümüzde ısınma, ulaşım ve sanayi faaliyetleridir. Sanayi konusundaki önlemlere katkıda bulunamasak da ısınma ve ulaşım konularında sorumlu vatandaşlar olarak üzerimize düşeni yaparak çevremizin temizliğini sağlayabiliriz. 
Çevreyi en az oranda kirleterek yapabileceklerimiz şunlardır:
 
•Yakıt tüketimi azaltılmalı
 
Bugün, kış aylarında ısınma amaçlı olarak evlerde, okullarda ve işyerlerinde soba ve kalorifer yakmaktayız. Soba ve kaloriferlerde yakıt olarak, odun, kömür, fuel-oil ve doğalgaz kullanılmaktadır. Bu yakıtların soba ve kaloriferlerde yakılmasıyla bacalardan çıkan karbonmonoksit , kükürtdioksit, azot oksitler ve partikül maddeler havayı kirletmektedir.
 
Oldukça pahalı olan yakıtın tüketimi azaltılarak hem maddi kişisel bütçeye katkı yapılabilir, hem de havanın kirlenme oranı azaltılabilir. Kış aylarında yakıt tüketimini azaltmak için evin içinde bir kat daha giyinmek ve vücut ısısını artırıcı pekmez, acı biber gibi yiyeceklerin daha fazla tüketilmesi önerilmektedir. Bunların yanı sıra vücuttaki kas oranını artırmak, yani spor yapmak da ısınma sorununu önlemeye yardımcıdır. 
 
•Temiz enerji kaynakları ve kaliteli yakıtlar kullanılmalı
 
Temiz enerji kaynaklarının bir diğer adı de yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Doğal olarak oluşan rüzgar, güneş, dalga gibi enerji kaynaklarını kullanımını artırarak hava kirliliğini önlemeye katkıda bulunulabilir. Kömür gibi kükürt seviyesi yüksek fosil yakıtlar, havayı en fazla kirleten ısınma kaynaklarıdır. Bunun yerine evsel kullanım açısından olabildiğince güneş enerjisi kullanımına yönelmek mümkündür. Evde kullanılan suyun ısıtılması için gün ısı sistemi kurmak bu konuda faydalı olacaktır.
 
•Yakıtlar soba ve kaloriferlerde tekniğine uygun yakılmalı
 
Hava kirliliğini kişisel olarak önlemenin en iyi yollarından biri de cihazları doğru ve kullanım şartlarına uygun kullanmaktır. Isınma amaçlı kullanılan cihazlar üreticiler tarafından önerilen tekniklere uygun kullanılmadığında çevreye zarar vermektedir. 
 
•Binalarda ve evlerde ısı yalıtımına gidilmeli
 
Yalıtım konusu, hem çevre hem de bütçemiz için yapabileceğimiz en büyük iyiliklerden biridir. Yakıt kullanımının azaltmanın en kolay yolu binalara ısı yalıtımı yapmaktır.
 
•Kalorifer ve soba bacaları her sezon başında mutlaka temizlenmeli
 
Bacaların temiz tutulması ve filtre kullanımı, hava kirliliğini önlemeye yardımcı olmaktadır. Bacaların her yıl sonbahar aylarında temizletilmesi önerilmektedir. Böylece geçen sezondan kalan yakıt artıkları havaya karışmamış olur. Bacalarda filtre kullanımı ise, kömür gibi yakıtlarını yanmasından dolayı havaya salınan zehirli gazları tutması açısından önemlidir.
 
•Genel çevre koruma ve tasarruf tedbirlerinin uygulanması
 
Çevre kirliliğini oluşturan hava, toprak ve su kirlilikleri birbirlerinden bağımsız değildir. Hava kirliyken, toprak ve suyun temizliğinden bahsedilemez. Aynı şekilde toprak ve suların kirletilmesi de hava kirliliğini artıran etkenlerdir.  Bu nedenle hayatımızın her alanında çevreye olan etkimizi gözden geçirmeli ve gereken tasarrufu yapmalıyız. Suların boşa harcanmaması, elektriklerin gerekmediğinde söndürülmesi, dış alanların kirletilmemesi ve sigara içilmemesi kişisel olarak alınacak tedbirlerin başında gelmektedir. 
 
Kendimizin olduğu kadar gelecek nesillerin de sağlığını düşünerek yaşadığımız çevreyi koruduğumuz gibi sigorta yaptırarak da yine kendimizi ve sevdiklerimizi güvence altına almamız önemlidir. Araç ve sağlık sigortalar hakkında detaylı bilgi almak, ihtiyacınız olan poliçeye en uygun fiyata sahip olmak için Sigortam.net internet adresinden ya da 444 24 00 numaralı Sigorta Destek Hattı’ndan bize 7/24 ulaşın.

Müşteri Yorumları