HDI Sigorta Acil Sağlık Ürünü

HDI Acil Sağlık Ürünü

Coğrafi Saha

Türkiye ve K.K.T.C ( Ancak Ferdi Kaza ölüm/sakatlık bölümü tüm dünya ülkelerini kapsar)

Teminat Limitleri

Ölüm Kişi Başına 10.000 USD
Sürekli Sakatlık Kişi Başına 10.000 USD
Acil Tıbbi Masraflar Kişi Başına Yıllık 10.000 USD
Gündelik Tazminat
Kişi/Gün Başına 50 USD
Olay Başına 250 USD
Yıllık 2.500 USD
Medline Acil Yardım Hizmeti
Tıbbi Danışmanlık
Acil Sağlık Hizmetleri
Acil Kara Ambulans Hizmeti
Acil Hekim Hizmeti
İlaç ve Sarf Malzemeleri

Genel Şartlar

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

a) Ölüm Teminatı
Sigortalı , poliçe şartları kapsamındaki bir kaza neticesinde, anında ya da kaza tarihini takiben bir yıl içersinde ölürse,sigorta tazminatı poliçede adı geçen lehtara ya da sigortalının yasal mirasçılarına ödenecektir.
b) Sürekli Sakatlık Teminatı
Sigortalının poliçe şartları kapsamındaki bir kaza neticesinde, anında ya da söz konusu kazanın gerçekleştiği günden itibaren iki yıl içersinde sürekli sakat kalması durumunda ,ferdi kaza sigortası genel şartlarında yer alan listedeki oranlar dahilinde , tıbbi tedaviden ve sürekli sakatlık halinin tesbitinden sonra sürekli sakatlık tazminatı ödenecektir.
c) Acil Durum Tedavi Giderleri
1. Kaza sonucu bir bedeni yaralanmaya maruz kalan, Sigortalı kişi için 12 saat içersinde yapılan Acil durum tıbbi tedavi,Cerrahi ve Hastane Tedavisi veya
2. Sigortalı kişinin ,Acil Durum tıbbi ,Cerrahi veya Hastane tedavisini yapıldığı Hastane `ye vardığı zamandan 12 saat yada daha kısa bir süre öncesinde ortaya çıkan akut bir tıbbi hastalıktan dolayı hastanede en az bir gece katılması kaydıyla yapılan Acil Durum Tıbbi ,Cerrahi veya Hastane Tedavi Masrafları
d) Gündelik Tazminat
Sigorta süresi içinde kazaen ortaya çıkan bedeni yaralanma veya tıbbi hastalık neticesinde,cerrahi müdahale amaçlı olarak Hastane?ye yatan Sigortalı Kişiye hastanede geçen her bir 24 saat için tazminat ödenir.

İstisnalar

• Bir yaşın altında bulunan sigortalılar
• Poliçenin başlangıç tarihi itibariyle 70 ve üzeri yaşta bulunan sigortalılar
• Savaş, istila, terörizm,yabancı düşman hareketleri, (savaş ilan edilmiş olsun ya da olmasın) çatışma , iç savaş, isyan, ayaklanma , ihtilal, başkaldırma, askeri ya da inzibati güçler
• Kargaşalık, grev, halk hareketleri veya barışı bozmaya yönelik eylemler
• 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar,
• Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj
• Türk kanunları çerçevesinde yasadışı bir eylem sırasında meydana gelen bir kazadan dolayı ortaya çıkan yaralanma ve hastalıklar
• Bir cürüm yada cinayet işlemek yada işlemeye teşebbüste bulunmak
• Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması
• Bir tıp hekimi tarafından verilmemiş ya da reçete ile verilerek (Sigortalı Kişi dışında) bir tıp hekiminin talimatlarına göre alınmamış olduğu takdirde , ilaç ya da uyuşturucu maddenin etkisinde ya da alkolün etkisinde ortaya çıkan kaza ve hastalıklar
• AIDS yada HIV (Bağışıklık Sisteminin Çökmesine Neden Olan Virüs) sonucu uzayan yada hızlanan yada bu virüs yüzünden ortaya çıkan ve /veya HIV ile ilgisi bulunan hastalıklar ve ayrıca AIDS (Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) ve/veya her ne şekilde ortaya çıkmış olursa olsun bunların ortak türevleri yada çeşitleri
• Akli ya da asabi durum
• Kasıtlı olarak kendini yaralamak
• Poliçe kapsamında bulunan herhangi bir kaza sonucu tıbbi bir acil durum karşısında gerek görülmediği sürece kozmetik veya plastik cerrahi
• İşbu sigorta sözleşmesi başlamadan önce teşhisi konulan yada tedavisi kanser hastalığının nüksetmesi ve/veya bu tür hastalığın belli bir operasyon sonrası bıraktığı bozukluklar
• Tıbbi olarak gerek görülmeyen ya da kendi kendine uygulanan tedaviler
• Gebelik veya doğum
• Kayıtlı bir ticari hava taşıtına ücretli bir yolcu olarak binmek dışında, her ne şekilde olursa olsun havacılık yada uçakcılık etkinliklerine katılmak
• Rutin olarak yapılan sağlık kontrolleri
• Motorlu bir araç vasıta yada teknenin kullanıldığı her türlü yarışlar
• Motorsiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek,
• Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu vesair vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık
• Her nevi spor müsabakaları ile sürat ve mukavemet yarışları
• Tehlikede bulunan eşhas ve malları kurtarmak hali müstesna sigortalının kendisini bilerek ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması
• Suda boğulmalar, sigortanın şumulüne giren bir kaza neticesinde vuku bulmadığı takdirde sigortadan hariçtir.
• Dağlara ve buzullara tırmanma sureti ile yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sporlar, (Kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi) cirit oyunu, manialı binicilik , polo, rugbi, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol,futbol, ve yelken sporları ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri.

Hasar Provizyonu

Hasar halinde,provizyon işlemleri PROMED Bilgi Yönetim Sistemleri A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Hasar halinde PROMED hasar ihbar hattı 0 212 366 41 41 nolu telefona olayın ihbar edilmesi gerekmektedir.

Sağlık Sigorta Kartı

Sigorta edilen her kişi için PROMED Sigorta Kartı düzenlenecektir.Bu kartın üzerinde sigortalının ismi, poliçe numarası ve geçerlilik süresi gibi bilgiler yazmaktadır.
Poliçe kapsamı dışındaki sağlık harcamalarında ,sigorta kartı ile başvurulması halinde Promed anlaşmalı sağlık kurumlarında (hastane,eczane, tanı merkezi vb) özel indirimlerden faydalanılabilir.

Brüt Prim Kişi Başı

100 TL

Benzer İçerikler

Tebrikler!

Sigortam.net’ten
125 TL İNDİRİM
Çeki Kazandınız.
Kasko ve trafik sigortası satın alırken kullanabileceğiniz indirim çekinizi ister poliçenizi yenilerken, ister hemen kullanın!İNDİRİM ÇEKİ AL
İNDİRİM ÇEKİ AL