HDI Acil Sağlık Sigortam.net

 

HDI Acil Sağlık Ürünü

 

Coğrafi Saha

 
Türkiye ve K.K.T.C ( Ancak Ferdi Kaza ölüm/sakatlık bölümü tüm dünya ülkelerini kapsar)
 

Teminat Limitleri

 
  Ölüm Kişi Başına   10.000 USD
  Sürekli Sakatlık Kişi Başına   10.000 USD
  Acil Tıbbi Masraflar Kişi Başına Yıllık   10.000 USD
  Gündelik Tazminat
  Kişi/Gün Başına   50 USD
  Olay Başına   250 USD
  Yıllık   2.500 USD
  Medline Acil Yardım Hizmeti
  Tıbbi Danışmanlık  
  Acil Sağlık Hizmetleri  
  Acil Kara Ambulans Hizmeti  
  Acil Hekim Hizmeti  
  İlaç ve Sarf Malzemeleri  
 

Genel Şartlar

 

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları 

 
 
a) Ölüm Teminatı
 
Sigortalı , poliçe şartları kapsamındaki bir kaza neticesinde, anında ya da kaza tarihini takiben bir yıl içersinde ölürse,sigorta tazminatı poliçede adı geçen lehtara ya da sigortalının yasal mirasçılarına ödenecektir.
 
b) Sürekli Sakatlık Teminatı
 
Sigortalının poliçe şartları kapsamındaki bir kaza neticesinde, anında ya da söz konusu kazanın gerçekleştiği günden itibaren iki yıl içersinde sürekli sakat kalması durumunda ,ferdi kaza sigortası genel şartlarında yer alan listedeki oranlar dahilinde  , tıbbi tedaviden ve sürekli sakatlık halinin tesbitinden sonra  sürekli sakatlık tazminatı  ödenecektir.
 
c) Acil Durum Tedavi Giderleri
 
1. Kaza sonucu bir bedeni yaralanmaya maruz kalan, Sigortalı kişi için 12 saat içersinde yapılan Acil durum tıbbi tedavi,Cerrahi ve Hastane Tedavisi veya
 
2. Sigortalı kişinin ,Acil Durum tıbbi ,Cerrahi veya Hastane tedavisini yapıldığı Hastane `ye vardığı zamandan 12 saat yada daha kısa bir süre öncesinde ortaya çıkan akut bir tıbbi hastalıktan dolayı hastanede en az bir gece katılması kaydıyla yapılan Acil Durum Tıbbi ,Cerrahi veya Hastane Tedavi Masrafları  
 
d) Gündelik Tazminat
 
Sigorta süresi içinde kazaen ortaya çıkan bedeni yaralanma veya tıbbi hastalık neticesinde,cerrahi müdahale amaçlı olarak Hastane?ye yatan Sigortalı Kişiye hastanede geçen her bir 24 saat için tazminat ödenir. 
 

İstisnalar

 
Bir yaşın altında bulunan sigortalılar
Poliçenin başlangıç tarihi itibariyle 70 ve üzeri yaşta bulunan sigortalılar
Savaş, istila, terörizm,yabancı düşman hareketleri, (savaş ilan edilmiş olsun ya da olmasın) çatışma , iç savaş, isyan, ayaklanma , ihtilal, başkaldırma, askeri ya da inzibati güçler
Kargaşalık, grev, halk hareketleri veya barışı bozmaya yönelik eylemler
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar,
Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj
Türk kanunları çerçevesinde yasadışı bir eylem sırasında meydana gelen bir kazadan dolayı ortaya çıkan yaralanma ve hastalıklar
Bir cürüm yada cinayet işlemek yada işlemeye teşebbüste bulunmak
Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması
Bir tıp hekimi tarafından verilmemiş ya da reçete ile verilerek (Sigortalı Kişi dışında) bir tıp hekiminin talimatlarına göre alınmamış olduğu takdirde , ilaç ya da uyuşturucu maddenin etkisinde ya da alkolün etkisinde ortaya çıkan kaza ve hastalıklar
AIDS yada HIV (Bağışıklık Sisteminin Çökmesine Neden Olan Virüs) sonucu uzayan yada hızlanan yada bu virüs yüzünden ortaya çıkan ve /veya HIV ile ilgisi bulunan hastalıklar ve ayrıca AIDS (Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) ve/veya her ne şekilde ortaya çıkmış olursa olsun bunların ortak türevleri yada çeşitleri
Akli ya da asabi durum
Kasıtlı olarak kendini yaralamak
Poliçe kapsamında bulunan herhangi bir kaza sonucu tıbbi bir acil durum karşısında gerek görülmediği sürece kozmetik veya plastik cerrahi
İşbu sigorta sözleşmesi başlamadan önce teşhisi konulan yada tedavisi kanser hastalığının nüksetmesi ve/veya bu tür hastalığın belli bir operasyon sonrası bıraktığı bozukluklar
Tıbbi olarak gerek görülmeyen ya da kendi kendine uygulanan tedaviler
Gebelik veya doğum
Kayıtlı bir ticari hava taşıtına ücretli bir yolcu olarak binmek dışında, her ne şekilde olursa olsun havacılık yada uçakcılık etkinliklerine katılmak
Rutin olarak yapılan sağlık kontrolleri
Motorlu bir araç vasıta yada teknenin kullanıldığı her türlü yarışlar
Motorsiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek,
Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu vesair vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık
Her nevi spor müsabakaları ile sürat ve mukavemet yarışları
Tehlikede bulunan eşhas ve malları kurtarmak hali müstesna sigortalının kendisini bilerek ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması
Suda boğulmalar, sigortanın şumulüne giren bir kaza neticesinde vuku bulmadığı takdirde sigortadan hariçtir.
Dağlara ve buzullara tırmanma sureti ile yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sporlar, (Kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi) cirit oyunu, manialı binicilik , polo, rugbi, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol,futbol, ve yelken sporları ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri. 
 

Hasar Provizyonu

 
Hasar halinde,provizyon işlemleri PROMED Bilgi Yönetim Sistemleri A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Hasar halinde PROMED hasar ihbar hattı 0 212 366 41 41 nolu telefona olayın ihbar edilmesi gerekmektedir.
 

Sağlık Sigorta Kartı

 
Sigorta edilen her kişi için PROMED Sigorta Kartı düzenlenecektir.Bu kartın üzerinde sigortalının ismi, poliçe numarası ve geçerlilik süresi gibi bilgiler yazmaktadır.
 
Poliçe kapsamı dışındaki sağlık harcamalarında ,sigorta kartı ile başvurulması halinde Promed anlaşmalı sağlık kurumlarında (hastane,eczane, tanı merkezi vb) özel indirimlerden faydalanılabilir.
 

Brüt Prim Kişi Başı

 
100 TL
444 24 00
7/24 SİGORTA DESTEK HATTI