Hür Sigorta A.Ş. Hizmetlerinin Sonlandırılması Hakkında

Nisan 2015 Tarihinden sonra Hür Sigorta, sigortacılık faaliyetlerini sonlandırmıştır.

Kasko ve trafik sigortasını Hür Sigortadan almış olan kişilerin hasarları, vade tarihlerinin sonuna kadar Güvence Hesabı ile karşılanacaktır.

Benzer İçerikler

Açık Rıza Metni (Sağlık)

6698 SAYILI...KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

SİGORTALI/SİGORTA ETTİREN

AÇIK RIZA...METNİ

  Türkiye’de kurulu SİGORTAM.NET SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİK HİZMETLERİ A.Ş....(“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,  
 • duruma göre aşağıda belirtilen...şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,
 • hukuki ilişkilerimiz kapsamında,
 • işlenmelerini gerektiren...amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • tarafımıza bildirdiğiniz veya...bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • kaydedileceğini, depolanacağını,...muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını...ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini,...sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini...bildiririz.
  SİGORTALI/SİGORTA ETTİREN ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİ KVKK...kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza,...kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize...ilişkin ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli...verilerinizdir. Tarafımızca,  işlemeye konu olabilecek özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki...gibidir:   Sigara, alkol kullanımı, sağlık geçmişi, sağlık beyanı, kronik hastalığı, hamilelik durumu, doğum raporu, epikriz...raporu, doktor muayene formu, ilaç, reçete ve kupürleri, ileri tanı yöntemlerine ait her türlü tetkik, testler ve sonuçları,...kişinin hastalığı ya da sigorta şirketinin şartları kabul ettiğine/etmediğine dair yazdığı yazı, engelli olup olmadığı...bilgisi,
Kimlik Verisi Nüfus...cüzdanı/ehliyet suretinde yer alan din ve kan grubu bilgileri
Sağlık Verisi
Görsel ve İşitsel Veri Kılık ve kıyafetiniz veya dini veya felsefi...inancınız konusunda kanaat oluşturan görsel verileriniz, kendiniz paylaşmanız halinde kayıt altına alınan telefon...görüşmelerindeki özel nitelikli kişisel verileriniz
Diğer Sendika/vakıf...üyelikleri, sunulan indirim fırsatlarına göre çeşitli veriler
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL...VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI Yukarıda belirtilen özel nitelikli kişisel verileriniz, Şirket...tarafından aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir. Bu açık rıza metnine ilişkin “Açık rıza metnini...okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” onay kutucuğunu...işaretlemekle aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle özel nitelikli verilerinizin işlenmesine rıza göstermiş...olacaksınız;
 • Poliçe oluşturulması
 • Poliçe oluşturulması için sigorta şirketlerine evrak...iletilerek sizlere en uygun teklifin hazırlanması
 • Poliçelerdeki mevcut verilerin güncellenmesi
 • Sigortalı ve...sigorta ettirenlere destek verilmesi
 • Satış yapılması
 • Müşteri destek sürecinde Şirket çalışanları ile...yapılan çağrıların kaydedilmesi, kaydedilen bu çağrılar çerçevesinde sigortalı/sigorta ettiren şikayet yönetiminin yapılması...ve Şirket çalışanlarına eğitim verilmesi
 • Sigortalı/sigorta ettiren memnuniyetlerinin...takibi
  Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve...her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Özellikle bize yaptığınız veya tarafımızdan size yapılan...aramalarda kesinlikle gerekmedikçe ve/veya kanuni bir zorunluluk olmadıkça özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı...öneririz. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDE AKTARIMI Yukarıda belirtilen özel...nitelikli kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle yurt içinde aktarılmaktadır. Bu açık rıza metnine...ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin...veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle yukarıda belirtilen özel nitelikli kişisel...verilerinizin yurt içindeki sigorta şirketlerine ve belirlenen amaçlarla aktarılmasına rıza göstermiş...olacaksınız;
 • Talep ettiğiniz poliçelere ilişkin fiyat teklifi alabilmek
 • Poliçe üretimini...sağlamak
  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINA AKTARIMI Kişisel verileriniz,...Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak, özellikle Şirket'in verinin paylaşılmasında ilgili kişinin temel hak ve...özgürlüğünü zedelemeyen meşru bir menfaati varsa ya da ilgili bir sözleşmenin ifasını gerektiriyorsa yurt dışındaki...kişilere/firmalara aktarılabilir ve kişisel veriler bu kişiler/firmalar tarafından işlenebilir. Tarafımızca, yurt dışına...aktarılabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:   Kimlik Verisi İletişim Verisi
Adı, soyadı, TCKN, doğum tarihi, medeni durumu, cinsiyeti
Telefonu, e-postası, adresi
Çalışma...Verisi Çalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, mesleği, unvanı, eğitim durumu,...tecrübe
Görsel ve İşitsel Veri Gerçek kişiye ait...fotoğraf
Poliçe bilgileri Poliçe numarası, poliçe şirketi, hangi branşta...teklif ve poliçe aldığı, poliçe vadesi, aldığı teklif bilgileri (hangi branş, teklif sayısı, teklif...tutarı)
Diğer Araç bilgileri, Şirket müşteri kartı...numarası
  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINA AKTARIM...AMAÇLARI Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle aktarılmaktadır. Bu...açık rıza metnine ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini...onaylıyorum ve izin veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle yukarıda belirtilen kişisel...verilerinizin yurt dışındaki aşağıdaki alıcı gruplarına ve belirlenen amaçlarla aktarılmasına rıza göstermiş...olacaksınız;
 • Kampanyalarımızdan ve promosyonlarımızdan haberdar olmayı tercih etmeniz halinde size toplu...e-posta, SMS gönderebilmek amacıyla kişisel verilerinizi yurt içinde ve yurt dışında anlaşmalı olduğumuz ilgili hizmeti veren...tedarikçilere aktarıyoruz.
 • Çerez Politikası çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz, size ve diğer...üye ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için topladığımız site içerisindeki kullanıcı hareketi verileri (nereye...tıklandı, ne kadar kalındı vs. gibi), bu gibi analizler yaparak iş geliştirme sağlayan şirketlere aktarıyoruz.
 • Kişisel...verilerinizi Insider, Google Analytics vs gibi birlikte çalıştığımız firmalara, satış, pazarlama ve raporlama faaliyetleri için...aktarabiliyoruz.
  İLETİŞİM BİLGİLERİ Sigortam.net Sigorta ve...Reasürans Brokerlik Hizmetleri A.Ş Mersis No: 0770015174700010 İletişim linki: https://www.sigortam.net/iletisim
Adres: Sigortam.net Anel İş Merkezi...Saray Mahallesi Site Yolu Sokak  No:5 Kat: 2 34768 Ümraniye / İstanbul
Skoda Kasko Sigorta Sorgulama
Skoda’niz için en uygun kasko sigortası...Sigortam.net’te. Skoda kasko sigorta sorgulama yaparak size en uygun kasko sigortasını...seçin.