HDI Sigorta Bursaspor Kasko Sigortası Teminatları Nelerdir?

11 Aralık 2012
HDI Bursaspor Kasko Sigortası ile Bursasporlular araçlarını uluslararası sigorta devi HDI Sigorta ile güvence altına alıyor. Böylece taraftarlar hem kendi değerlerini hem de takımlarını koruma altına alıyorlar. 
 

HDI Bursaspor Kasko Sigortası Teminatları

 

Otomatik Teminatlar:

 
Aracın çarpması, çarpılması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması, yanması ve çalınması
Enflasyondan korunma
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör
Deprem
Sel ve su baskını
Sigara ve benzeri maddelerin temasıyla meydana gelen yangın dışındaki zararlar
Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar
Aracın asıl anahtarla çalınması
Anahtar teslim teminatı
Kıymet kazanma
Hasarda ikame primi alınmaması
Mini Onarım Hizmeti
7 gün 24 saat
Online eksper tayini
Hasar ihbarı alma ve Hasar süreç takibi
HDI Yardım Hizmetleri
Acil tıbbi müdahale ve ambulans hizmeti
Cam değiştirme hizmeti
Bilgi danışmanlık hizmeti
Türkiye'nin 2020 noktasında online iletişim
Kesintisiz Hizmet
 

Diğer Hizmet ve Güvenceler

 

Yurtdışı Teminatı

 

HDI Sigorta’da, poliçede belirtilen süre içinde aracınızın Türkiye sınırları dışında uğrayacağı hasarlar da teminat altına alınmaktadır.
 

Kullanım ve Gelir Kaybı

 
HDI Sigorta, taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile (Tam hasar ve çalınma hali hariç) kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar, poliçede belirtilen limitlere kadar teminat altına alır.  
 
Patlayıcı ve Parlayıcı Maddeler Taşınması    
 
HDI Sigorta, aracınızın, kurallara uygun bir şekilde taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararları karşılar.
 

Aracın Asıl Anahtarla Çalınması

 
HDI Sigorta, kullanım tarzı hususi ve kamyonet olan sigortalı aracın asıl anahtarının gasp sonucunda ele geçirilmesi yoluyla aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucunda meydana gelecek ziya ve hasarları karşılıyor.  
 

Anahtar Kaybı Teminatı 

 
HDI Sigorta, araç anahtarlarının kaybolması, çalınması nedeniyle aracın güvenliğini sağlamak için anahtarların kopyalanması, alarm ve immobilizerin yeniden kodlanması, kilit kontak setinin değiştirilme masraflarını karşılıyor.
 

Kişisel Eşya Teminatı 

 
HDI Sigorta, hususi araçlarda bırakılan veya unutulan özel eşyaları da güvence altına almaktadır. Araç içinde kilitli bulunan özel eşyalar, olay akabinde tutturulan ifade tutanağı ve resmi zabıtlarda yazması durumunda (nakit para, mücevherat, cep telefonu ve ticari emtea hariç) teminata dahil edilebilir. (Elektronik cihazlara bagajda kilitli bulunma şartı ile teminat verilir.)
 

Aksesuar Teminatı 

 
HDI Sigorta, aracınızda bulunan orijinal aksesuarları teminata dahil edip, standart fabrika çıkışında olmayan ilave aksesuarları bedelleri belirtilmek ve primi alınmak şartı ile teminat altına alır.
 

Anahtar Teslim Teminatı 

 
HDI Sigorta’ da, trafiğe çıkış tarihi ile sigorta düzenleme tarihi arasındaki sürenin 30 günü aşmamış birinci el sıfır km. hususi ve kamyonet olarak kullanılan araçların; poliçe süresi içinde meydana gelen bir hasar neticesi tam hasarlı sayılması halinde aynı marka, tip ve aksesuarlara sahip sıfır km. aracın temini sağlanmaktadır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise yine aynı marka, tip ve aksesuarlara sahip sıfır km. aracın peşin anahtar teslim değeri ödenmektedir.
 

Kiralık Araç Teminatı 

 
HDI Sigorta, anlaşmalı servisler tarafından tamir edilen ve 24 saatten fazla tamirhanede kalanhususi araçlar için, sigortalılarına yılda iki kez her bir hasar için azami yedi gün süreyle kiralık araç hizmeti sunuyor.
 
Eksper onayı ile trafikte emniyetli sürüşe engel teşkil etmediği belirlenen hasarlar için ikame araç hizmeti verilmez.(Kaporta, karoseri, tampon üzerindeki çizikler, göçükler gibi).
 
İkame araç teminatı kısmi hasarlar için geçerli olup, yanma, çalınma hasarları ve tam hasarlar teminat kapsamı dışındadır. 
 

Kaskoda Eskime Payı Düşülmüyor 

 
HDI Sigorta, 10 yaşına kadar olan tüm kullanım tarzındaki araçlarda hasar gören parçanın yerine yenisi takıldığında aracınızın kazandığı değere karşılık hasar ödemesinde kesinti yapmıyor.
 

Hasarda İkame Primi Alınmıyor 

 
HDI Sigorta, ödenen tazminat tutarı kadar eksilen sigorta bedelini yeniden eski değerine yükseltmek için sigortalıdan prim almıyor.
 

Hasarsızlık İndirimi Bozulmaz 

 
HDI Sigorta, % 100 rüculu hasarlarda ve poliçe vadesi süresince bir kereye mahsus olmak üzere radyo-teyp çalınması, cam veya far kırılması hasarlarından birinin gerçekleşmesi durumunda hasarsızlık indirimini bozmuyor. Hasarsızlık indirimi olan müşterinin hasar miktarı ne olursa olsun, hasarsızlık indirimi sıfırlanmayıp, 3 kademe aşağıya iniyor. HDI Sigorta’ da devam eden kasko poliçesinde hasarsızlık indirimi, kasko net primini aşmayan hasarlarda 1 kademe, aşan hasarlarda 2 kademe aşağıya inmektedir. 
 

Anlaşmalı Servisler

 
HDI Sigorta ihtiyaç duyduğunuzda hemen yanınızda oluyor; Türkiye’ nin her noktasındaki anlaşmalı servisleriyle, kaza yapmış araç hiç beklemeden tamir ediliyor, ücret almadan teslim ediliyor.
 

HDI Mini Tamir Hizmeti

 
HDI Sigorta’da, aracınızda 1 yıl boyunca oluşabilecek küçük ölçekli hasarlar, aşağıda yazılı ölçüsel ve adetsel limitler çerçevesinde bedelsiz olarak giderilir. Bu teminattan yararlanılması halinde hasarsızlık indirimi bozulmaz.
 
(Özel Otomobil, Jeep, Ticari Panelvan, Minibüs ve Kamyonet tipi araçlara (Hatlı minibüsler hariç) teminat verilmektedir.)
 

Hukuksal Koruma Teminatı 

 
HDI Sigorta, Hukuksal Koruma Sigortası Genel ve Özel Şartları kapsamında, (A.2.1) Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma ve (A.2.2) Sürücü Hukuksal Koruma teminatlarıyla sınırlı olarak, aracın kullanılmasından doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık sebebiyle söz konusu olacak harcamalar, azami poliçede belirtilen limite kadar teminat altına alınır.,
 

Ferdi Kaza Koltuk Teminatı

 
HDI Sigorta, araçta seyahat eden sürücü ve yolcuları bir kaza sonucu maruz kalacağı vefat ve daimi maluliyet hallerine karşı poliçede belirtilen azami sigorta bedeline kadar teminat kapsamına alır.
 
Poliçede ayrıca belirtilmek şartı ile;
Teminat kapsamına giren bir kaza neticesinde sigortalının tedavi masrafları,
Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması sebebiyle sigortalının uğrayacağı bedeni zararlar teminat kapsamına alınabilir.
 

İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı 

 
HDI Sigorta, aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve poliçede teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teminat limitlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder.  Sigorta Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir.
 
HDI Sigorta, aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve poliçede teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teminat limitlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder.  Sigorta Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir.
 

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

 
HDI Sigorta; Emtia Nakliyat Sigortası Genel Şartları kapsamında yük taşımaya mahsus araçlara, isteğe bağlı olarak verilebilecek yurtiçi taşıyıcı sorumluluk teminatı (kamyon klozu) aşağıda sayılan rizikolar sonucunda taşıyıcının 3. şahıslara karşı hukuki sorumluluğunu teminat altına alır.
 
Deniz yoluyla yapılacak Emtia Nakliyatına Mahsus Umumi Şartların 1, 8, 17, 18, 19, 20. maddeleri kaldırılmak ve kamyon ve/veya treylerle yapılacak sevkiyata kabili tatbik olan hükümleri saklı kalmak kaydıyla ateş, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak ve dağ heyelanı, köprü yıkılması, yolların çökmesi ve kamyon veya treylerin devrilmesi, yanması, çarpması ve çarpışması neticesinde taşınan malın uğrayacağı zıya ve hasarları temin eder.
 

Ferdi Kaza ve Acil Sağlık Hizmeti 

 
HDI Sigorta, Aslan Defans Kasko Sigortası’ nda sigortalıya, isteğe bağlı olarak da eşi ve çocuklarına kaza ve acil hastalık durumlarında, günün 24 saati sınırsız tıbbi danışmalık, ambulans hizmeti, yatarak tedavi olmak şartıyla ameliyat ve oda giderleri gibi hastane masraflarını karşılayan önemli bir güvence sunuyor.
 
1-TIBBÎ DANIŞMANLIK
  ACİL KARA AMBULANSI
  ACİL HEKİM HİZMETİ
  ACİL İLAÇ + SARF MALZEMELERİ
  MEDİKAL BİLGİ KÖPRÜSÜ
 
Günün her saatinde acil olan veya olmayan sağlık sorunlarınızda 444 12 12 numaralı Medline Acil Sağlık Hattı'nı arayarak Tıbbi Danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.
 
Acil sağlık sorunlarınızda 444 12 12 numaralı telefonu aramanız halinde doktor, anestezi teknikleri ve ilkyardım eğitimi almış sürücüden oluşan ekibiyle ambulansımız en kısa sürede size ulaşır.
 
Hastaneye nakilden önce hastanın bulunduğu yerde hastaya ilk müdahale yapılır. Hastanın transfer edileceği hastane seçimi hasta ile hasta yakınına aittir.
 
Bu hizmetlerden:
Acil durumun sigortalı araçta gerçekleşmesi durumunda araçta bulunanların tamamı
Acil durumun araç dışında gerçekleşmesi durumunda poliçede ad/adları kayıtlı sigortalılar, 
Yararlanabilir.
 
2- ACİL TIBBİ MASRAFLAR TEMİNATI
 
Bu hizmetten poliçede ismi kayıtlı poliçe sahibi ve isteğe bağlı olarak eşi ve çocukları; firma ise, firma sahibi ve isteğe bağlı olarak bordrolu çalışanları yararlanabilir.
 
A- Acil Tıbbi Masraflar
 
Hastaneye varıştan 12 saat veya daha kısa bir süre öncesinde ortaya çıkan akut bir tıbbi hastalık dolayısıyla tedaviye ihtiyaç duyup hastanede gecelemesinin gerektiği durumlarda acil tıbbi, operasyonel hastane bakım masrafları,
 
Kaza sonucu bedeni yaralanmaya maruz kalınması halinde kaza saatinden itibaren en geç 12 saat için hastaneye başvurması şartıyla acil tıbbi, operasyonel hastane bakım masrafları, azami 10.000 ABD Dolarına kadar ödenmektedir.
 
B- Ferdi Kaza Sigortası 
 
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları hükümleri dahilinde;
Vefat Tazminatı: Sigortalının araç içinde veya dışında uğrayacağı ani ve harici bir kaza sonucu vefatı halinde varislerine 10.000 ABD Doları vefat tazminatı ödenir
 
Daimi Maluliyet Teminatı: Sigortalının araç içinde veya dışında uğrayacağı bir kaza sonucu daimi sakat kalması halinde 10.000 ABD Doları kadar maluliyet tazminatı ödenir.
 
C- Hastanede Yatma Teminatı (Gündelik Tazminatı) 
 
Acil Tıbbi masraflar teminatı kapsamındaki bir kaza ve hastalık neticesinde aralıksız olarak 24 saatten daha fazla hastanede yatan sigortalıya hastanede geçen her bir 24 saat için 50 ABD Doları tazminat ödenecektir. Bu ödeme beher hadisede 5 gün (250 ABD Doları), yıllık 10 hadiseye kadar (2.500 ABD Doları) geçerlidir.
 
(Bu teminat sadece A. Acil Tıbbi Masraflar’ daki maddelerde açıklanan teminatlarla birlikte geçerli olup, tek başına tazminata konu değildir.)
 
Hastane Organizasyonu 
 
Poliçe teminatına giren bir rahatsızlık ve kazada Promed’ in 2000’e yakın anlaşmalı sağlık kuruluşlarında hizmet alan sigortalılarımızın hastanedeki gelişmelerini Promed takip edecek ve provizyonu Promed verecektir. Bu durumda sigortalımız evrak temin etmeye uğraşmayacak, poliçe limitlerine kadar hastaneye herhangi bir ödemede bulunmayacaktır.
 
Anlaşmasız bir kuruma giden sigortalımızın ve yakınlarının mümkün olan en kısa sürede poliçede ve sigorta kartında yazan telefon numarasından Promed’le bağlantı kurması istenecektir.
 
Taraftarların takımlarına destek olmak için tek yapması gereken www.sigortam.net adresinden kasko  karşılaştırması yaparak veya 444 24 00 numaralı 7/24 Sigorta Destek Hattı’nı arayarak HDI Sigorta Kasko Sigortası sahibi olmak.

Okumaya Devam Edin

Aracımdaki Ek Aksesuarları Kasko Poliçeme Dahil Ettirebilir miyim?

Araçtaki ek aksesuarlar kasko poliçesine dahil edilebilir mi öğrenerek olası avantajları kaçırmayın.

Niçin Kasko Sigortası Yaptırmalısınız?

Kasko sigortası, sigortalı aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucu oluşabilecek zararlarını güvence altına alır.

Kasko Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Haller Nelerdir?

Kasko sigortalarında da diğer tüm sigortalarda olduğu gibi kapsam altında olan ve olmayan haller özel ve genel şartlar ile belirtilmiştir.