HDI Sigorta Galatasaray Kasko Sigortası Teminatları Nelerdir?

HDI Galatasaray Kasko Sigortası ile Galatasaraylılar araçlarını uluslararası sigorta devi HDI Sigorta ile güvence altına alıyor. Böylece taraftarlar hem kendi değerlerini hem de takımlarını koruma altına alıyorlar.

HDI Galatasaray Kasko Sigortası Teminatları

Otomatik Teminatlar:

Aracın çarpması, çarpılması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması, yanması ve çalınması
Enflasyondan korunma
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör
Deprem
Sel ve su baskını
Sigara ve benzeri maddelerin temasıyla meydana gelen yangın dışındaki zararlar
Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar
Aracın asıl anahtarla çalınması
Anahtar teslim teminatı
Kıymet kazanma
Hasarda ikame primi alınmaması
Mini Onarım Hizmeti
7 gün 24 saat
Online eksper tayini
Hasar ihbarı alma ve Hasar süreç takibi
HDI Yardım Hizmetleri
Acil tıbbi müdahale ve ambulans hizmeti
Cam değiştirme hizmeti
Bilgi danışmanlık hizmeti
Türkiye’nin 2020 noktasında online iletişim
Kesintisiz Hizmet

Diğer Hizmet ve Güvenceler

Yurtdışı Teminatı

HDI Sigorta’da, poliçede belirtilen süre içinde aracınızın Türkiye sınırları dışında uğrayacağı hasarlar da teminat altına alınmaktadır.

Kullanım ve Gelir Kaybı

HDI Sigorta, taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile (Tam hasar ve çalınma hali hariç) kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar, poliçede belirtilen limitlere kadar teminat altına alır.
Patlayıcı ve Parlayıcı Maddeler Taşınması
HDI Sigorta, aracınızın, kurallara uygun bir şekilde taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararları karşılar.

Aracın Asıl Anahtarla Çalınması

HDI Sigorta, kullanım tarzı hususi ve kamyonet olan sigortalı aracın asıl anahtarının gasp sonucunda ele geçirilmesi yoluyla aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucunda meydana gelecek ziya ve hasarları karşılıyor.

Anahtar Kaybı Teminatı

HDI Sigorta, araç anahtarlarının kaybolması, çalınması nedeniyle aracın güvenliğini sağlamak için anahtarların kopyalanması, alarm ve immobilizerin yeniden kodlanması, kilit kontak setinin değiştirilme masraflarını karşılıyor.

Kişisel Eşya Teminatı

HDI Sigorta, hususi araçlarda bırakılan veya unutulan özel eşyaları da güvence altına almaktadır. Araç içinde kilitli bulunan özel eşyalar, olay akabinde tutturulan ifade tutanağı ve resmi zabıtlarda yazması durumunda (nakit para, mücevherat, cep telefonu ve ticari emtea hariç) teminata dahil edilebilir. (Elektronik cihazlara bagajda kilitli bulunma şartı ile teminat verilir.)

Aksesuar Teminatı

HDI Sigorta, aracınızda bulunan orijinal aksesuarları teminata dahil edip, standart fabrika çıkışında olmayan ilave aksesuarları bedelleri belirtilmek ve primi alınmak şartı ile teminat altına alır.

Anahtar Teslim Teminatı

HDI Sigorta’ da, trafiğe çıkış tarihi ile sigorta düzenleme tarihi arasındaki sürenin 30 günü aşmamış birinci el sıfır km. hususi ve kamyonet olarak kullanılan araçların; poliçe süresi içinde meydana gelen bir hasar neticesi tam hasarlı sayılması halinde aynı marka, tip ve aksesuarlara sahip sıfır km. aracın temini sağlanmaktadır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise yine aynı marka, tip ve aksesuarlara sahip sıfır km. aracın peşin anahtar teslim değeri ödenmektedir.

Kiralık Araç Teminatı

HDI Sigorta, anlaşmalı servisler tarafından tamir edilen ve 24 saatten fazla tamirhanede kalanhususi araçlar için, sigortalılarına yılda iki kez her bir hasar için azami yedi gün süreyle kiralık araç hizmeti sunuyor.
Eksper onayı ile trafikte emniyetli sürüşe engel teşkil etmediği belirlenen hasarlar için ikame araç hizmeti verilmez.(Kaporta, karoseri, tampon üzerindeki çizikler, göçükler gibi).
İkame araç teminatı kısmi hasarlar için geçerli olup, yanma, çalınma hasarları ve tam hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

Kaskoda Eskime Payı Düşülmüyor

HDI Sigorta, 10 yaşına kadar olan tüm kullanım tarzındaki araçlarda hasar gören parçanın yerine yenisi takıldığında aracınızın kazandığı değere karşılık hasar ödemesinde kesinti yapmıyor.

Hasarda İkame Primi Alınmıyor

HDI Sigorta, ödenen tazminat tutarı kadar eksilen sigorta bedelini yeniden eski değerine yükseltmek için sigortalıdan prim almıyor.

Hasarsızlık İndirimi Bozulmaz

HDI Sigorta, % 100 rüculu hasarlarda ve poliçe vadesi süresince bir kereye mahsus olmak üzere radyo-teyp çalınması, cam veya far kırılması hasarlarından birinin gerçekleşmesi durumunda hasarsızlık indirimini bozmuyor. Hasarsızlık indirimi olan müşterinin hasar miktarı ne olursa olsun, hasarsızlık indirimi sıfırlanmayıp, 3 kademe aşağıya iniyor. HDI Sigorta’ da devam eden kasko poliçesinde hasarsızlık indirimi, kasko net primini aşmayan hasarlarda 1 kademe, aşan hasarlarda 2 kademe aşağıya inmektedir.

Anlaşmalı Servisler

HDI Sigorta ihtiyaç duyduğunuzda hemen yanınızda oluyor; Türkiye’ nin her noktasındaki anlaşmalı servisleriyle, kaza yapmış araç hiç beklemeden tamir ediliyor, ücret almadan teslim ediliyor.

HDI Mini Tamir Hizmeti

HDI Sigorta’da, aracınızda 1 yıl boyunca oluşabilecek küçük ölçekli hasarlar, aşağıda yazılı ölçüsel ve adetsel limitler çerçevesinde bedelsiz olarak giderilir. Bu teminattan yararlanılması halinde hasarsızlık indirimi bozulmaz.
(Özel Otomobil, Jeep, Ticari Panelvan, Minibüs ve Kamyonet tipi araçlara (Hatlı minibüsler hariç) teminat verilmektedir.)

Hukuksal Koruma Teminatı

HDI Sigorta, Hukuksal Koruma Sigortası Genel ve Özel Şartları kapsamında, (A.2.1) Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma ve (A.2.2) Sürücü Hukuksal Koruma teminatlarıyla sınırlı olarak, aracın kullanılmasından doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık sebebiyle söz konusu olacak harcamalar, azami poliçede belirtilen limite kadar teminat altına alınır.,

Ferdi Kaza Koltuk Teminatı

HDI Sigorta, araçta seyahat eden sürücü ve yolcuları bir kaza sonucu maruz kalacağı vefat ve daimi maluliyet hallerine karşı poliçede belirtilen azami sigorta bedeline kadar teminat kapsamına alır.
Poliçede ayrıca belirtilmek şartı ile;
Teminat kapsamına giren bir kaza neticesinde sigortalının tedavi masrafları,
Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması sebebiyle sigortalının uğrayacağı bedeni zararlar teminat kapsamına alınabilir.

İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı

HDI Sigorta, aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve poliçede teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teminat limitlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder. Sigorta Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir.
HDI Sigorta, aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve poliçede teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teminat limitlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder. Sigorta Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir.

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

HDI Sigorta; Emtia Nakliyat Sigortası Genel Şartları kapsamında yük taşımaya mahsus araçlara, isteğe bağlı olarak verilebilecek yurtiçi taşıyıcı sorumluluk teminatı (kamyon klozu) aşağıda sayılan rizikolar sonucunda taşıyıcının 3. şahıslara karşı hukuki sorumluluğunu teminat altına alır.
Deniz yoluyla yapılacak Emtia Nakliyatına Mahsus Umumi Şartların 1, 8, 17, 18, 19, 20. maddeleri kaldırılmak ve kamyon ve/veya treylerle yapılacak sevkiyata kabili tatbik olan hükümleri saklı kalmak kaydıyla ateş, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak ve dağ heyelanı, köprü yıkılması, yolların çökmesi ve kamyon veya treylerin devrilmesi, yanması, çarpması ve çarpışması neticesinde taşınan malın uğrayacağı zıya ve hasarları temin eder.

Ferdi Kaza ve Acil Sağlık Hizmeti

HDI Sigorta, Aslan Defans Kasko Sigortası’ nda sigortalıya, isteğe bağlı olarak da eşi ve çocuklarına kaza ve acil hastalık durumlarında, günün 24 saati sınırsız tıbbi danışmalık, ambulans hizmeti, yatarak tedavi olmak şartıyla ameliyat ve oda giderleri gibi hastane masraflarını karşılayan önemli bir güvence sunuyor.
1-TIBBÎ DANIŞMANLIK
ACİL KARA AMBULANSI
ACİL HEKİM HİZMETİ
ACİL İLAÇ + SARF MALZEMELERİ
MEDİKAL BİLGİ KÖPRÜSÜ
Günün her saatinde acil olan veya olmayan sağlık sorunlarınızda 444 12 12 numaralı Medline Acil Sağlık Hattı’nı arayarak Tıbbi Danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.
Acil sağlık sorunlarınızda 444 12 12 numaralı telefonu aramanız halinde doktor, anestezi teknikleri ve ilkyardım eğitimi almış sürücüden oluşan ekibiyle ambulansımız en kısa sürede size ulaşır.
Hastaneye nakilden önce hastanın bulunduğu yerde hastaya ilk müdahale yapılır. Hastanın transfer edileceği hastane seçimi hasta ile hasta yakınına aittir.
Bu hizmetlerden:
Acil durumun sigortalı araçta gerçekleşmesi durumunda araçta bulunanların tamamı
Acil durumun araç dışında gerçekleşmesi durumunda poliçede ad/adları kayıtlı sigortalılar,
Yararlanabilir.
2- ACİL TIBBİ MASRAFLAR TEMİNATI
Bu hizmetten poliçede ismi kayıtlı poliçe sahibi ve isteğe bağlı olarak eşi ve çocukları; firma ise, firma sahibi ve isteğe bağlı olarak bordrolu çalışanları yararlanabilir.
A- Acil Tıbbi Masraflar
• Hastaneye varıştan 12 saat veya daha kısa bir süre öncesinde ortaya çıkan akut bir tıbbi hastalık dolayısıyla tedaviye ihtiyaç duyup hastanede gecelemesinin gerektiği durumlarda acil tıbbi, operasyonel hastane bakım masrafları,
• Kaza sonucu bedeni yaralanmaya maruz kalınması halinde kaza saatinden itibaren en geç 12 saat için hastaneye başvurması şartıyla acil tıbbi, operasyonel hastane bakım masrafları, azami 10.000 ABD Dolarına kadar ödenmektedir.
B- Ferdi Kaza Sigortası 
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları hükümleri dahilinde;
Vefat Tazminatı: Sigortalının araç içinde veya dışında uğrayacağı ani ve harici bir kaza sonucu vefatı halinde varislerine 10.000 ABD Doları vefat tazminatı ödenir
Daimi Maluliyet Teminatı: Sigortalının araç içinde veya dışında uğrayacağı bir kaza sonucu daimi sakat kalması halinde 10.000 ABD Doları kadar maluliyet tazminatı ödenir.
C- Hastanede Yatma Teminatı (Gündelik Tazminatı) 
Acil Tıbbi masraflar teminatı kapsamındaki bir kaza ve hastalık neticesinde aralıksız olarak 24 saatten daha fazla hastanede yatan sigortalıya hastanede geçen her bir 24 saat için 50 ABD Doları tazminat ödenecektir. Bu ödeme beher hadisede 5 gün (250 ABD Doları), yıllık 10 hadiseye kadar (2.500 ABD Doları) geçerlidir.
(Bu teminat sadece A. Acil Tıbbi Masraflar’ daki maddelerde açıklanan teminatlarla birlikte geçerli olup, tek başına tazminata konu değildir.)
Hastane Organizasyonu 
Poliçe teminatına giren bir rahatsızlık ve kazada Promed’ in 2000’e yakın anlaşmalı sağlık kuruluşlarında hizmet alan sigortalılarımızın hastanedeki gelişmelerini Promed takip edecek ve provizyonu Promed verecektir. Bu durumda sigortalımız evrak temin etmeye uğraşmayacak, poliçe limitlerine kadar hastaneye herhangi bir ödemede bulunmayacaktır.
Anlaşmasız bir kuruma giden sigortalımızın ve yakınlarının mümkün olan en kısa sürede poliçede ve sigorta kartında yazan telefon numarasından Promed’le bağlantı kurması istenecektir.
Taraftarların takımlarına destek olmak için tek yapması gereken Sigortam.net adresinden kasko karşılaştırması yaparak veya 444 24 00 numaralı 7/24 Sigorta Destek Hattı’nı arayarak HDI Sigorta Kasko Sigortası sahibi olmak.

Benzer İçerikler

Hazine’ye Göre Sigorta Almadan Karşılaştırma Yapılmalı
Kasko ve trafik sigortası...primlerindeki artış için Hazine uyarıyor: 30’un üzerinde sigorta...şirketi bulunuyor, en iyi fiyat için araştırma yapılmalı.

Sigortam.net'in Farkı Ne?

Sigortam.net...ile
 • 1 En iyi fiyat garantisine sahipsiniz.
 • 2 7/24 kesintisiz sigortacılık hizmeti alırsınız.
 • 3... 20 sigortanın şirketinin onlarca ürün seçeneği arasından seçim yaparsınız....
 • 4 Teklifleri şeffaf şekilde...karşılaştırırsınız.
 • 5...%45’e varan fiyat avantajından yararlanırsınız.
 • 6 Ödemelerinizi ister peşin ister taksit taksit yaparsınız.
 • 7 3 dakikada online ya da telefonda satın alma yaparsınız....
 • 8 Sigortanızı almadan, alırken...ve aldıktan sonra her ihtiyacınızda yanınızda olan uzman bir ekip bulursunuz.

Söz Veriyoruz, İhtiyaç Duyduğunuz Her An Yanınızdayız!

Sigortam.net olarak, sadece...poliçenizi satın alırken değil, hasar anında, poliçe yenilerken kısacası ihtiyaç duyduğunuz her an 7/24...yanınızdayız.
 

Söz Veriyoruz;
 • 1 20 sigorta şirketi...arasından ihtiyacınıza en uygun poliçeyi bulmanız için karşılaştırma yapar ve %45’e varan fiyat avantajı...sunarız.
 • 2 444 24 00 numaralı...Sigorta Destek Hattı’mızdan 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veririz.
 • 3 Aynı poliçeyi daha uygun fiyata bulursanız aradaki farkı size geri öderiz....
 • 4 Poliçe yenileme zamanınız...geldiğinde siz hatırlatmadan, biz size hatırlatırız.
 • Siz En Uygun Poliçeyi...Satın Alın, Gerisini Bize Bırakın!

  • 1... Poliçenizi adresinize ücretsiz kargo ile gönderelim.
  • 2 444 24 00 Sigorta Destek Hattımız ile günün...her saatinde, çekici hizmetinden eksper tayinine kadar hasar sürecinizi takip edelim.
  • 3 Poliçe vadenizi sizin yerinize takip edelim.
  • 4 Vadeniz dolmadan önce sizinle iletişime...geçerek, poliçenizi yenilemeniz için bilgilerinizi güncelleyelim.
  • 5 En iyi şirketlerden sizin için teklif hazırlayıp, yenileme ve...hasarsızlık gibi indirim haklarınızı sizin için gözetelim.
  • 6 Vade tarihinizde yenilemenizi yaparak, kesintisiz sigorta güvencesi almanızı...sağlayalım.
  TELEFONDA TEKLİF ALMAK İÇİN
  BİZİ ARAYIN!

  Tebrikler!

  Sigortam.net’ten
  125 TL İNDİRİM
  Çeki Kazandınız.
  Kasko ve trafik sigortası satın alırken kullanabileceğiniz indirim çekinizi ister poliçenizi yenilerken, ister hemen kullanın!İNDİRİM ÇEKİ AL
  İNDİRİM ÇEKİ AL