Yeni Kasko Yasası’nda Ana Teminatlar

Yeni Kasko Sistemi ile sigorta poliçelerindeki teminatlar yeniden belirlenerek, ana teminatlar ve ek teminatlar olarak ikiye ayrıldı. Ana teminatlar, Dar Kasko dışındaki tüm ürünlerde standart olarak bulunacak. Dar Kasko ise bu teminatların bir kısmını kapsıyor. Ana teminatlar beş maddeden oluşuyor.
 
1 Nisan 2013 tarihinden itibaren kasko sigortasındaki ana teminatlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 
 

Yeni Kasko Yasası'na Göre Ana Teminatlar

  • Aracın karayolu veya demiryolunda kullanılabilen motorlu-motorsuz araçlarla çarpışması,
  • Hareket halindeyken veya değilken aracın dış etkiler sebebiyle sabit veya hareketli bir cisme çarpması veya böyle bir cismin araca çarpması, 
  • Üçüncü kişilerce yol açılacak çizilme, kırılma, vurma gibi zararlar
  • Aracın yanması,
  • Aracın veya parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.

Benzer İçerikler