Konut Sigortası Zarar Tespiti

Konut sigortası, sigorta sahibinin evini yıkılmalardan, hırsızlıktan, terörden veya olası kazalardan korumayı amaçlayarak yola çıkan bir sigorta türüdür.

Evinin teminat altına alındığını bilen sigorta sahibi, evinden uzakta kalsa da kendini güvende hisseder, zarar anında konut sigortası bina bedelini güvenceye almış olmanın huzurunu yaşar. Her sene yenilenen konut sigortaları yıllık olarak yapılmaktadır, uzun süre aynı sigorta şirketine bağlı kalmanız halinde de indirimlerden yararlanabilirsiniz.

Konut sigortası için ev sahibi olmanız gerekmez, kiracılar da sadece eşya teminatını alarak eşyalarını koruma altına alabilir. Sadece eşya teminatı ile yangın, deprem, su baskını gibi hasarlara karşı evin içinde yer alan eşyaların zararını teminata alır.

 
Hasar Sonrası Zarar Tespiti Nasıl Yapılır?

Konut sigortasına sahip sigortalı ile sigorta şirketi arasında yapılan sözleşme ile sigorta edilmiş şeylerden doğan zarar miktarı 2 taraf arasında yapılan anlaşma ile tespit edilir.

Tarafların zararın miktarı konusunda anlaşamaması halinde; zarar miktarının belirlenmesi için bilirkişilere gidilmesini kararlaştırabilir ve bunu tutanaklarla tespit edebilir. Bilirkişilere gidilmesi halinde bazı esaslar doğrultusunda zarar miktarı saptanır. 

Taraflar, uyuşmazlığın çözülmesi için tek bilirkişi seçiminde anlaşamadıkları takdirde; konunun taraflarından her biri kendi bilirkişisini seçer ve bu noter eliyle diğer tarafa haber verir.

Bilirkişiler ilk toplantı tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ve incelemeye geçmeden önce, bir 3.ncü bilirkişi seçer ve bu tutanakla saptanır.

3.ncü kişi seçilmesinin sebebi; tarafların bilirkişilerinin anlaşamadıkları hususlarda anlaşmaya vardırmaktır. 3.ncü bilirkişi tek bir rapor halinde karar verme yetkisine sahiptir. Kararlar tarafları aynı anda bildirilir.

Bilirkişilerin uzmanlıklarının yeterli olmadığının belirlenmesi halinde itiraz edilebilir. Bilirkişinim kimliğinin öğrenilmesinden sonra 7 gün içinde itiraz edilmez ise itiraz hakkı düşer. Kişi vefat eder veya görevden çekilirse; yerine yenisi seçilir ve göreve kaldığı yerden devam eder. Bilirkişiler, zararın miktarının karşılanması konusunda gerekli görecekleri deliller ile sigortalı şeylerin değerini saptamaya yarayacak kayıt ve belgeleri isteyebilir ve hasar yeri incelemesi yapabilir. 

Bilirkişilerin zarar miktarı konusunda verecekleri kararlar kesindir ve her 2 tarafı da bağlar. Bilirkişinin kararına ancak, tespit edilen zarar miktarının gerçek durumdan önemli ölçüde farklı olduğu anlaşılır ise itiraz edilir.

Taraflar kendi bilirkişilerinin ücret ve masraflarını öder. Tek bir bilirkişinin veya 3.ncü bilirkişinin ücret ve masrafları taraflar arasında yarı yarıya ödenir. Binanızın veya eşyanızın zarar görmesi halinde zarara uğramamak için online işlemler ile konut sigortası başvurusu yapın ve konut sigortası fiyatlarını değerlendirin, bütçenize en uygun konut sigortası ile sigortalanın.

Müşteri Yorumları