Aviva Sigorta İlk Ateş Ev Sigortası

 
Aviva Sigorta tarafından sunulan İlk Ateş Ev Sigortası konut sigortası ürün kapsamı, teminatları ve genel şartları şu şekildedir:
 

Yangın İlk Ateş Sigortasının Kapsamı

 
Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, riziko adresindeki konutta bulunan eşyaların toplam sigorta bedeline bakılmaksızın ,eşya yangın sigorta bedeline kadar ilk ateş esasına göre teminat altına alınır. Yalnız sigorta ettirene ve kendisiyle birlikte oturan aile bireyleri veya birlikte yaşadığı kişiler ve çalışanlarına ait şeyler eşya kapsamı içindedir.
 
Uygun fiyatlara evinizin ve ailenizin konut sigortası ile güvencede olmasını sağlayın!
Sigortam.net her an yanınızda!
444 24 00444 24 00
 

Hırsızlık İlk Ateş Sigortasının Kapsamı

 
Poliçede belirtilen sigortalı yere ;
 
 • Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
 • Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,
 • Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre
 • yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
 • Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,
 • Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle, yapılması halinde sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararlar,
 • Kıyafet değiştirerek veya selahiyetli olmaksızın sıfat takınarak yapılan hırsızlıklar teminat kapsamındadır.
 
Aşırma şeklinde gerçekleşen zararlar teminat kapsamı dışındadır.
 
#%konut02%#
 

Sürprime Tabi Eşyalar

 
Sanat ve antika değeri olan tablo, kolleksiyon, heykel, biblo, kitap resim, gravür, yazı, halı, mücevher, degerli taş, değeri 2.000 USD' yi aşan kıymetli saat, inci, bilgisayar, video kamera, video, telsiz, televizyon, radyo, pikap, teyp, müzik seti, fotoğraf makinası, DVD, optik aletler, kürk ipek halı; eşya sigorta bedelinin poliçede belirtilen %30 oranına kadar kadar teminat altındadır.
 
Mücevherat, değerli taş,inci, değeri 2.000,00 USD' yi aşan kıymetli saat ve ve benzerlerinin en az 50 kg'lik şifreli kasa veya duvara sabitlenmiş gömme kasada saklanması şarttır ve bu kıymetlerin azami toplamı sürprime tabi eşya sigorta bedelinin % 35' ini aşamaz. Bu kıymetler kasada tutulmamaları halinde, toplam eşya sigorta bedelinin %15 'i ile sınırlı olmak üzere maksimum 4.000 tl ye kadar teminat kapsamına ilave edilmiştir.
 
ÖNEMLİ NOT: Poliçede verilen teminatlar aşağıda belirtilen genel şartların hükümlerine tabidir.
 
* Yangın Sigortası genel şartları ve ilgili klozları,
* Hırsızlık Sigortası genel şartları.
 

Dahili Su Teminat Kapsamı

 
Bu sigorta ile dahili suyun sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, ilk ateş esasına göre teminat altına alınır.
 
 • Sigorta konusu bina içindeki,su depo ve sarnıçlarının, su borularının, kalorifer,kazan,radyatör ve borularının temiz veya pis su tesisatının patlaması,taşması,sızması,tıkanması,kırılması ve donmasının doğrudan sebep olduğu zararlar,
 • Yağmur sularının,kar veya buzların erimesi sonucu meydana gelen suların,çatı veya saçaktan sızması,su olukları veya yağmur derelerinin tıkanması veya taşması sonucunda bina içine giren suların doğrudan sebep olacağı zararlar,
 • Kapatılması unutulan musluklardan akan suların taşmasının doğrudan sebep olacağı zararlar,
 • Donma sonucu tesisatta ve tesisata bağlı cihazlarda meydana gelen zararlar ile teminat kapsamına giren zarara yol açan tesisatın onarılması maksadı ile duvarın açılması ve kapatılması için yapılan masraflar,
 • Kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri tepen pis suların sebep olacağı zararlar,
 • Şehir su şebekesinin arızası nedeniyle akan veya sızan suların sebep olacağı zararlar teminata ilave edilir.
 
Risk adresinde ikamet eden sigortalının değişmesi durumunda isim değişikliğinin 7 iş günü içinde Sigortacıya bildirilmesi zorunludur. Aksi halde teminat duracaktır.
 
Sigorta konusu ile ilgili birden fazla sigorta poliçesi olması durumunda sigortalı öncelikli olarak diğer poliçesinden hasar talebinde bulunacaktır. İlk ateş esasına gore düzenlenmiş poliçe diğer poliçelerden sonra devreye girecektir.
 

Cam Kırılması

 
Cam kırılması Teminatı kapsamında her türlü, kapı, pencere camı, sabit ayna ve camların kırılmalarına karşı teminat verilir.
 

Komşuluk Mali Sorumluluk

 
Komşuluk Mali Sorumluluk Teminatı Yangın , infilak , Dahili Su , Duman GLKHHKNH ve Terör teminatlarını kapsamaktadır.
 

Seylap Klozu

 
Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla ; Sigorta konusu şeyler civarındaki nehir, çay, dere ve kanalların taşması; denizlerin gelgit olayları dışında kabarması olağanüstü yağışlar nedeniyle meydana gelen sel veya su baskını sonucu dışarıdan basan suların doğrudan sebep olacağı zararlar teminata ilave edilir.
 

Kiracı Mali Sorumluluk

 
Kiracı konumundaki sigortalının kiralamış olduğu sigortalı yerde meydana gelebilecek yangın, infilak, dahili su, duman hasarlarından doğan mali sorumlulukları kapsar.
 

Diş Paket Teminatı

 
Ekli hizmetler, anlaşmalı hekim ve kliniklerde bu teminat ile poliçe kapsamında sağlanacaktır.
 
– Yılda 1 kez ücretsiz diş taşı temizliği (Detertraj – Alt ve Üst Çene)
– Yılda 1 kez ücretsiz diş röntgeni filmi (Periapikal)
– Yılda 1 kez diş hekimi muayenesi
 
Anlaşmalı hizmet ağı içerisinde yer alan hekim ve kliniklerde temin edilen tüm dental hizmetler, Türk Diş hekimleri Birliği Taban Fiyat Tarifesi üzerinden sağlanır.
 
– Diş Paket teminatından sadece poliçede sigortalı sıfatı ile yer alan kişi yararlanabilir ve paketin kullanılması halinde poliçe sigortalı tarafından iptal edilemez.
– Belirtilen hizmetler, yılda 1 kez ve poliçe vadesi içinde geçerli olup, topluca tek seferde kullanılması gerekmektedir.
– Hizmet ağı içerisinde yer alan klinik ve hekimler, yukarıda belirtilen hizmetler dışındaki tüm dental hizmetleri Türk Diş Hekimleri Birliği Taban Fiyat Tarifesi garantisi ve Aviva Sigorta indirimi ile sunacaktır.
 

Aviva Sigorta – Benefit Diyetisyen Danışmanlık Tasarruf Planı Teminatı

 
– Anlaşmalı hizmet ağı içersinde yer alan hekim ve kliniklerde geçerlidir. İlk seans ücretsiz , diğer seanslarda seans başına % 30'a varan indirim sağlanır.
 

Aviva Sigorta – Benefit Yaşam Koçluğu Tasarruf Planı Teminatı

 
– Anlaşmalı hizmet ağı içersinde yer alan hekim ve kliniklerde geçerlidir. İlk seans ücretsiz , diğer seanslarda seans başına % 30'a varan indirim sağlanır.
 

Sigortam.net’ten Satın Alabileceğiniz Konut Sigortaları: 
 

     Aksigorta Konut Sigortası
 

     Axa Sigorta Konut Sigortası
 

     Zurich Sigorta Konut Sigortası
 

     Anadolu Sigorta Konut Sigortası