Lehdar (Menfaatdar) Nedir?

Lehdar, sigortadan faydalanan gerçek ya da tüzel kişi veya kişilerdir. Sigortalı istediği kişiyi veya kişileri bu şekilde gösterebilir. Hayat sigortası poliçesinde ayrıca belirtilmediği takdirde kanuni varisler lehdar olarak kabul edilir. Hayat sigortası devam ederken lehdarların adı değiştirilebilir veya poliçeye yeni lehdarlar eklenebilir.
Hayat sigortası sahibi olunduğunda, adına sigorta sözleşmesi yapılan kişi “sigortalı”, sigortalının prim ödemesini yapan “sigorta ettiren” ve sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber sigortalının vefatı halinde sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olan kişi de lehdar (menfaatdar) olarak adlandırılır.

Seçilen Lehdar Aileden Biri mi Olmalı?

Hayat sigortası, vefat halinde tazminat ödeyen bir sigorta türüdür ve vefat sonrası tazminatın kime veya kimlere ödeneceği tamamen sigortayı yaptıran kişiye bağlıdır. Hayat sigortalarında sigorta ettiren istediği kişiyi lehdar olarak tayin edebilir, hatta birden fazla kişiyi de lehdar olarak belirleyebiliriz. Hayat sigortası genel şartlarına göre lehdarın, yani tazminatın ödeneceği kişinin aileden biri veya resmi mirasçı olma zorunluluğu yoktur. Poliçede yer alacak lehdar veya lehdarların ismi tamamane sigortalının isteğine bağlıdır.
Sevdiklerinizin geleceğini güvence altına almak için Sigortam.net’ten yıllık hayat sigortası başvurusu yapabilirsiniz.

Müşteri Yorumları