Mevzuat Değişiklikleri Ray Sigorta’yı Daha da Güçlendirdi

Ray Sigorta Mali ve İdari işler Direktörü Koray Erdoğan, sigorta sektöründe gerçekleşen mevzuat değişikliklerinin Ray Sigorta’nın rezervler genel düzeyi ve sermaye yapısını daha da güçlendirdiğini belirtti.
Sigortacılık Yasası ve onu takip eden mevzuat değişikliklerinin tüm sektör oyuncularında olduğu gibi Ray Sigorta’da da mali açıdan çok olumlu sonuçlar doğurduğunu belirten Erdoğan; “Bu olumlu gelişmelere paralel olarak şu anda sigorta sektöründeki en önemli sorun ölçek sorunudur. Bu düzenlemeler ile sektörümüz AB normlarına yakın bir hale gelirken, AB ülkelerine kıyasla ölçek olarak sektörümüz çok gerilerde olduğundan dolayı, sigorta şirketleri mevcut düzenlemelerin gereğini yerine getirmede önemli sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor. Mali yönden bakıldığında ise, sermaye yeterlilik ve rezervlere ilişkin getirilen yeni düzenlemelerle birlikte bugün artık çok daha güçlü bir sektörün varlığından rahatlıkla bahsedebiliriz” dedi.
Ray Sigorta’nın portföy dönüşüm ve verimlilik esaslı çalışma stratejisinin pozitif sonuçlarını almaya devam ettiğini belirten Erdoğan; “ Teknik gelir ve teknik gider farkı olarak bakıldığında 2011 yılını 25 milyon teknik kar ile kapattık. 2011 yılında motor dışı portföyünü büyüterek ve karlılık yönünde önemli adımlar atarak bilançomuzu vergi öncesi 1.2 milyon vergi sonrası ise 340 bin TL net kar ile kapattık. Bir önceki dönemde açıklanan 33 milyon TL zarar göz önünde bulundurulduğunda, gelinen noktanın çok önemli olduğu anlaşılacaktır. Bunlara ek olarak 2011 yılında sermaye artırımı yaparak sektördeki yerimizi daha da sağlamlaştırdık, 26 milyon TL’lik sermaye artırımı ile 200 milyon TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayemizi 163 milyona yükselterek, sermaye ihtiyacı olmayan güçlü şirket olma özelliğimizi 2012 yılına taşıdık” dedi.
Ray Sigorta’nın TL enstrümanlarını kullanmaya devam edeceğini belirten Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Yatırım stratejimiz oluştururken 2011 yılında olduğu gibi 2012 yılında da TL enstrümanları kullanmayı planlıyoruz. Biz yatırım tarafında daha muhafazakar bir yaklaşımla, sabit getirili ürünleri tercih ediyoruz. 2011 yılında daha çok kısa vadeli enstrümanları kullandık. 2012 yılında bu vade yapısını biraz uzatarak, yine TL ve sabit getirili kıymetlere yatırım yapmayı planlıyoruz.”
Erdoğan muallak hasar karşılıkları konusunda yapılan düzenlemeyle ilgili olarak ise şunları söyledi: “Muallak hasar karşılıklarını etkileyen iki düzenleme oldu, bir tanesi 2011 sonu mali tablolarına konu edilen hukuk muallaklarında kazanma kaybetme oranının kullanılması, diğeri ise 2012 yılında uygulancak negatif IBNR sonuçlarının AZMM hesabında %100 olarak dikkate alınmasıdır. Her iki düzenleme de toplam reverv tutarlarının hem sektör hem Ray Sigorta açısından azaltılması, aynı ölçüde kar rakamlarının da artırılması anlamına gelmektedir. Negatif IBNR sonuçlarının %100 olarak alınmasını doğru buluyorum ancak sabit bir oran kullanarak hukuk muallaklarının azaltılması konusuna biraz daha ihtiyatlı yaklaşıyorum. Genel olarak şirket bilançolarına bakıldığında kazanma kaybetme oranının şirket karları üzerinde önemli etkisinin olduğu görülmektedir. Ancak burada mevzuattaki düzenlemeyi iyi algılamak ve ona göre uygulamak gerekmektedir. Bugün yapılan bir takım düzeltmeler ileride şirketler açısından revervler genel düzeyinin yetersiz kalması gibi bir takım sonuçlar doğurmamalıdır. Güçlü bir rezerv yapısının ileride sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunması bakımından çok büyük önem taşıdığı unutulmamalıdır. Burada da şirket yönetimlerine büyük görev düşmektedir. Şirket yönetimleri burada atacağı adımlarda branş bazındaki değerlendirmeleri sağlıklı bir şekilde yapmalı ve ileride şirketlerin rezerv sorunları ile karşılaşmamasını temin edecek şekilde hareket etmelidir.“

Benzer İçerikler

Tebrikler!

Sigortam.net’ten
125 TL İNDİRİM
Çeki Kazandınız.
Kasko ve trafik sigortası satın alırken kullanabileceğiniz indirim çekinizi ister poliçenizi yenilerken, ister hemen kullanın!İNDİRİM ÇEKİ AL
İNDİRİM ÇEKİ AL