Mülkiyet Değişiminde Konut Sigortası Devam Eder mi?

Konut sigortası poliçesinin yapıldığı konutun mülkiyetinin el değiştirmesi durumunda (vefat hariç) poliçe geçerliliğini yitirmektedir. Poliçenin geçersiz sayılacağı güne kadar devam eden prim tutarı, kalan gün üzerinden hesap edilerek geriye kalan sürenin primi sigortalıya iade edilir.

Müşteri Yorumları