BES ile Nasıl Daha Çok Kazanılabilir?

Bireysel emeklilik yatırım fonları, katılımcıların ödedikleri katkı paylarının bir havuzda toplanarak işletilmesi amacıyla oluşturulmuş, bir çeşit mal varlığıdır. Bu fonlarda, riskin dağıtılması ve inanç mülkiyeti esastır.
Bireysel emeklilik sistemi yatırım araçları;
 

  • Nakit, vadeli ve vadesiz mevduat,
  •  Borçlanma araçları (ters repo dahil) ile hisse senetleri,
  •  Kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar,
  •  Repo işlemleri,
  •  Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri,
  •  Borsa para piyasası işlemleri,
  •  Yatırım fonu katılma belgeleri,
  •  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen ve kamuya ilan edilen diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşturulan fonlar da dahil olmak üzere bütün yatırım araçlarını kapsayan ve onları aynı yerde toplayan bir yapıya sahiptir.

 
Ayrıca bu fonlardaki işletim gideri kesintisi diğer fonlara göre daha az kesintiye sahiptir. Tüm bu avantajların yanında BES katılımcısının kazanç oranını etkileyen en önemli unsurlardan biri de, gelir ve kurumlar vergisi ödemelerinden muaf tutulmalıdır. 
 
BES planınız için belirlemiş olduğunuz primi mümkün olabildiğince yüksek tutarak, Kendiniz için en doğru fon dağılımını oluşturmak bireysel emeklilik sisteminden uzun vadede en güvenilir yatırım araçlarından birine sahip olmanızı sağlayacaktır.

Müşteri Yorumları