444 24 00
7/24 Yanınızdayız

Ödül Programı Kuralları

Sigortam.net’ten poliçe alanlar ödül programımızdan faydalanabilirler. Ödül Programımızın detaylı tanım ve kurallarını aşağıda bulabilirsiniz.

Ödül Programı Tanımları

Referans veren müşteri: Sigortam.net'te yürürlükte kasko, trafik ve sağlık poliçesi olan ve yakınlarına Sigortam.net'i tavsiye eden kişidir. Referans veren kişinin ödül programından faydalanabilmesi için yürülükte poliçesi olması gerekmektedir.

Referans ile gelen müşteri: Sigortam.net'ten yürürlükte poliçesi olan müşterinin Sigortam.net’e tavsiye ettiği ve Sigortam.net'ten poliçe satın almış yeni müşteridir.

Ödül: Referans veren müşteri, referans ile gelen her müşterinin Sigortam.net’ten ilk satın aldığı kasko, trafik veya sağlık poliçesi için ödeyeceği primin %5' i tutarında ödül kazanır.

Sigortalı: Sigortalı; poliçede isimleri belirtilen, kasko ve trafik sigortaları için ruhsat sahibi, sağlık sigortası için sağlık durumu sigorta sözleşmesine konu olan kişi ya da kişilerdir.

Sigorta Ettiren: Sigorta ettiren, sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme sorumluluğunu taşıyan kişidir. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabileceği gibi, farklı kişiler de olabilir.

Ödül Programı Kuralları

1. Ödül sistemi 16.05.2005 tarihinden sonra satın alınan yeni poliçeler için geçerlidir. Daha önce referans verilen kişilerin de bu tarih itibariyle poliçe satın alması Sigortam.net müşterisine ödül kazandırır.

2. Referans veren Sigortam.net müşterisi, kendi referansı ile gelen her bir kişinin Sigortam.net’ten satın aldığı sadece ilk kasko, trafik veya sağlık poliçesi için ödeyeceği priminin %5'i tutarında ödül kazanır.

3. Ödül, Sigortam.net kasko, trafik ve sağlık sigortalarında müşterilerinin poliçe yenilemelerinde ya da yeni satın alacakları poliçelerde kullanılır. Poliçe alımı dışında para iadesi yapılmaz.

4. Bu sistemde ödül kazanımı kasko, trafik ve sağlık poliçelerinde geçerlidir. Referans ile bir tüzel kişi (firma) adına poliçe satın alınır ise kazanılacak ödül işin özelliğine göre belirlenir. Kazanılan ödül kasko, trafik ve sağlık poliçelerinin alımlarında kullanılır.

5. Kazanılan ödül satın alınacak bir poliçede ya da birden fazla poliçede aynı zamanda ya da farklı zamanlarda kullanılabilir.

6. Kazanılan her ödül 60 gün sonra aktif olur ve 60. günden sonraki alımda kullanabilir.

7. Referans veren müşterinin ödül kazanması için referans ile gelen müşterinin poliçe peşinatını ödemesi şartı aranır. Referans ile gelen müşterinin poliçesini 60 gün içinde iptal ettirmesi durumunda ödül geçersiz olur.

8. Ödül kazanmış bir müşteri, aracını sattığı için poliçesini iptal ederse kazandığı ödül askıya alınır. Müşteri daha sonra yeni araç aldığında 90 gün içinde bu araç için de Sigortam.net’ten poliçe yaptırırsa, daha önce askıya alınan ödül, bu poliçenin yenileme döneminde kullanılabilir.

9. Kullanılan ödül referans veren müşterinin kredi kartına 7 iş günü içinde iade edilir.

10. 20.11.2012 tarihinden sonra kazanılan ödüllerin kullanım süresi ödülün aktif olduğu tarihten itibaren 18 aydır.

11. 01.01.2012 tarihinde önce kazanılmış olan ödüllerin tamamı için son kullanım tarihi 31.12.2013’tür.

12. 01.01.2012’den sonra kazanılan bütün ödüller için son kullanma tarihi, ödül aktivasyon tarihinden itibaren 18 aydır.

13. Referans veren Sigortam.net müşterisi, referans ile gelen müşterinin Sigortam.net aracılığıyla satın alacağı poliçeden ödül kazanır.

14. Referans veren müşterinin ödül kazanabilmesi için referans ile gelen müşterinin satın alacağı poliçede sigortalı veya sigorta ettiren sıfatıyla yer almaması gerekir.

15. Bir kişinin referans olarak gösterilebilmesi için Sigortam.net'ten herhangi bir hizmet (poliçe, karşılaştırma, teklif alımı vb.) almamış olması gerekir.

16. Ödül kullanımı için referans veren müşterinin aldığı poliçede sigortalı ya da sigorta ettiren olarak gözükmesi gerekir. Kazanılan ödüller başka bir kişiye devredilemez.

17. Sigortam.net hile ya da kötü niyet içeren durumlarda kazanılan tüm ödülleri iptal etme hakkını saklı tutar.

18. Referans veren ya da referans ile gelen müşterinin poliçesini iptal etmesi halinde ödülün hak edilmeyen kısmı da iptal olur.

Ödül programından faydalanmak için hemen referans verin.