Turizm Şirketleri Zorunlu Olmasına Karşın Paket Tur Sigortasını Yaptırmıyor

Referans
2007’de uygulamaya giren paket tur sigortasını, maliyeti artırdığı gerekçesiyle sadece birkaç seyahat acentesi yaptırıyor. Sigortacılar da mali yapısı güçlü şirketlere teminat veriyor. TSRŞB Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Yurt, uygulamada doğru olmayan örneklerle karşılaştıklarını söylüyor.

Gelin birlikte dört yıl öncesine gidelim, 2007 yılının başlarına. Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ve o dönem çıkartılan kanunla seyahat acentelerine, sattıkları paket turlarda zorunlu sigorta uygulaması getiriliyor. Buna göre turizm şirketleri, Türkiye içinde sattıkları paket turlar için her nedenle olursa olsun taahhüt ettikleri hizmeti yerine getirememelerine karşın sigorta yaptıracaklardı. Sigortalı da herhangi bir nedenden dolayı mağdur olursa zararını sigorta şirketinden talep edecekti.
Yine kanun gereği, seyahat acentelerinin hepsi istisnasız bu sigortayı yaptırmak ve paket tur satın alan müşteriye de vermek zorundaydı. Zorunlu paket tur sigortası olmadan tüketicilere paket tur satılması da o acentenin faaliyet ruhsatının iptal nedeniydi. Uygulama 13 Nisan 2007’de başladı. Halen de yürürlükte. Üzerinden de neredeyse 3.5 yıl geçti.
Peki, uygulanıyor mu? Maalesef layıkıyla değil. Daha açık bir anlatımla beş-on tane büyük tur şirketinin dışında kanuna uyan, sigorta yaptıran seyahat acentesi yok. Daha da önemlisi bu uygulamayı denetleyen, yaptırım uygulayan da yok.
Bunun da iki önemli nedeni var. Birincisi, tur şirketleri, maliyetleri artırdığı gerekçesiyle uygulamak istemiyor. İkincisi ise Turizm Bakanlığı’nın çıkarttığı kanun, sigortanın kapsamını geniş tuttuğu için sigorta şirketleri bu sigortayı yapmaktan korkuyor. O nedenle de şirketler, mali yeterliliği olan, güçlü seyahat acentelerine sigorta teminatı verebiliyor.
Güvenli bir tatil için Seyahat Sigortasını ihmal etmeyin!

Yanlış uygulamalar yapılıyor

Geçenlerde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy ve Mapfre Genel Yaşam Sigorta Genel Müdürü ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRŞB) Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Yurt ile konuyu konuştum. Her iki tarafa da kanunun neden uygulanmadığını sordum.
Muhittin Yurt, sigortacılar olarak, turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların mali yapısı ve taahhütlerini yerine getirmeleri konusunda kontrgaranti sağlanmasını istediklerini ama bu konularda sonuca varılamadığını söylüyor. Yurt, paket tur sigortasıyla seyahat acentelerinin verdikleri hizmeti yerine getirememeleri halinde, bundan zarar gören müşterilerin zararının sigorta tarafından tazmin edilmeye çalışıldığına değiniyor.
Muhittin Yurt, turizm alanında faaliyet gösteren acentelerin bu sigortayı kendileri için yaptırması gerektiğini de ifade ederek ‘Maalesef uygulamada bazı doğru olmayan örneklerle karşılaştık. Tüketici tarafından bedeli ödenerek, satın alınan teminatlar gibi pek de istenmeyen uygulamalar gördük’ diyor.

Sigortacılar seçici davranıyor

Muhittin Yurt’un dikkat çektiği bir konu da mali yeterlilik. Her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de mali yeterliliğe sahip olmayan firmalar bulunduğuna dikkat çeken Yurt, şunları söylüyor: ‘Sigorta şirketleri bu tür şirketlere teminat vermekten imtina ediyorlar. Çünkü uluslararası platformda bu tip durumlara karşı reasürans bulunması çok zor. Bu nedenle de turizm şirketine mali anlamda risk analizi yaparak, sigorta teminatı veriyoruz. Mesela sigorta kapsamı içinde acentenin iflası da var. Sigorta şirketleri böyle bir teminatı vermek istemiyorlar. Ya da seçici davranıyorlar. Şirketin mali profili uygunsa bu teminatı veriyorlar.’
Muhittin Yurt, paket tur sigortasının yaygın hale getirilebileceğini de vurguluyor. Bu konuda TÜRSAB ile ortaklaşa hareket ederek ciddi yol aldıklarını söylüyor. Ardından da ‘Burada TÜRSAB’ın denetimlerini sıklaştırması önemli. Bu anlamda turizm şirketlerinin mali yapılarının güçlendirilmesi ve bu sigortanın tüm tüketicileri kapsayacak hale gelmesi kısa vadede sağlanabilir’ diye de sözlerine ekliyor.

Sorumlusu Turizm Bakanlığı

Sigortacıların konuya bakış açısı böyle. Özetle; bundan 3.5 yıl önce kanunla uygulamaya girmiş bir paket tur sigortası var. Yaptırımı da ağır. Sigortayı yaptırmayan ve müşteriye vermeyen acentenin faaliyetinin durdurulmasına kadar uzanan bir yaptırım… Hal böyleyken maalesef kanunu uygulayan olmadığı gibi bunu denetleyen de yok.
Daha açık bir anlatımla Turizm Bakanlığı uygulanması zor bir kanun çıkartmış ve topu turizm sektörü ile sigorta sektörüne atmış; ‘Aranızda halledin’ demiş.
İşin garibi, bugün bir turizm şirketi iflas etse ve bu şirketin sigortası da yoksa o şirketten paket tur satın alan yüzlerce kişi ortada kalacak. Peki, bunun sorumlusu kim? Bana göre tek bir sorumlusu var; o da Turizm Bakanlığı.

Vatandaş bilinçlensin tur şirketinden sigortasını istesin

Konu hakkında TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy ile de görüştüm. Ulusoy, konuya başka açıdan yaklaşıyor ve paket tur sigortasını her acentenin yapması, vatandaşların da bu sigortayı acenteden istemesi gerektiğini söylüyor. Ardından da şunları söylüyor: ‘Vatandaş bize şikâyet ettiğinde ilk olarak, ‘Sigorta poliçeni aldın mı’ diye soruyoruz. Belki vatandaş sigortayı istemeyebilir ama seyahat acentesi poliçeyi vermek mecburiyetinde. Bu öyle bir sigorta ki gidiş-dönüş, kalınacak otel, uçağa kadar seyahati teminat altına alıyor. Şunu kabul etmek lazım; sigorta konusunda sorunlar yaşanıyor. Mesela tartışma konularından bir tanesi, turizm şirketinin iflası. Burada sigorta şirketlerinin çok büyük riski var. Bunu kanunen düzeltmek zor ama yavaş yavaş seyahat acenteleri ile sigorta şirketleri orta zemini bulma noktasına geliyorlar. Bugün için sigorta şirketleri güvendikleri tur şirketlerine sigorta yapıyorlar. Burada vatandaşa da görev düşüyor. Seyahat acentesinden poliçesini istemesi gerekiyor. Sigortalı hayatın başladığını bilmesi gerekiyor. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. İlanlar veriyoruz, uyarılar yapıyoruz.’
Tüketici ne diyor?

Turizm şirketini mahkemeye verdim

Emekli Öğretmen Emel Mürtezaoğlu: ‘5-13 Mayıs 2007 tarihinde bir dernek kanalıyla tur şirketi ile 9 günlük bir GAP gezisine katıldım. Geziye katılan 25 kişiye ne gezi öncesi ne de gezi boyunca (9 gün) sigorta konusundan hiç bahsedilmedi ve bir belge de sunulmadı. Kanun yeni yürürlüğe girdiği için biz de bilinçli değildik. Gezinin 9. günü, dönmemize birkaç saat kala Diyarbakır’da bazı ihmaller sonucu kapkaç saldırısına uğradım. Önemli şekilde yaralandım. Tur görevlisi tarafından hiçbir yardım görmeksizin kendi gayretimle evime döndüm ve 14 Mayıs 2007 tarihinde doktora gidebildim. Birçok tetkikler neticesinde cebimden ücret ödeyerek tedavime başladım. Durumu tur şirketine ilettim ve bana ilk verdikleri cevap ‘Bizi alakadar etmez, biz sizi sigortalı yaptık’ oldu. ‘O zaman sigorta poliçem nerede’ diye sordum. Bana 3 gün sonra faksla bir fotokopi yolladılar. Sigorta şirketine müracaat ettim. Benim sigortamın, 13 Mayıs 2007 gecesi saat 12’de bittiğini bildirdiler. Bana da çok mantıklı geldi. Tur şirketine tekrar müracaat ettim. Hakarethamiz davranışlarda bulundular. Kendilerini Tüketici Mahkemesi’ne verdim. Her mahkemede asılsız suçlamalarda bulundular. Hepsini belgelerle çürüttüm. Bu arada olayları TÜRSAB’a, Turist Rehberleri Odası’na ve Turizm Bakanlığı’na belgelerle sundum. En çok TÜRSAB ilgilendi. Ancak olayın yargıya intikali nedeniyle bir faaliyette bulunamadı. Sadece savunmalar alındı. Dört duruşma sonucu dava lehime sonuçlandı.’

Haberimiz olmadan imzaladık

Cem Çakmak: ‘Geçen hafta paket tur satın aldık bir arkadaşımla beraber. Ancak sigortamız yapılmadığı gibi bize imzalatılan voucher ve sözleşmedeki bir ibare dikkatimi çekti. O da şöyle idi: ‘Sigorta yaptırmak istemiyorum.’ Yani haberimiz bile olmadan ve bize anlatılmadan böyle bir belge imzalamış olduk.’

 

Müşteri Yorumları