Kritik Hastalıklar Sigortası Teminat Dışı Kalan Haller

Kritik hastalıklar sigortası veya tehlikeli hastalıklar sigortası, belirli hastalıklar için teminat veren bir sigorta ürünüdür.
 
 
Kritik hastalıklar sigortasında, sağlık sigortası genel şartlarında belirtilen istisnalar dışında teminat dışı haller şunlardır:
 
Kişinin akli dengesinin yerinde olduğu veya olmadığı zamanlarda kendisine vereceği zararlar, alkol zehirlenmesi, alkolizm, alkol kullanımı sonucu doğan rahatsızlıklar ve kazalar, eroin, morfin veya benzeri uyuşturucuların kullanılması ve yoksunluk sendromu sonucu oluşabilecek her türlü giderler,
 
Dağcılık, solunum cihazıyla dalma, uçak ve planör pilotluğu, paraşütçülük, parapant, delta kanatla uçma ve bunlarla sınırlı olmayan diğer tehlikeli faaliyetler ile tüm yarışlar, tüm profesyonel sporların sonucunda meydana gelecek hastalık ve sakatlık ile ilgili giderler,
 
Sigortalının intihara teşebbüsü veya kasıtlı olarak kendisini yaralaması sonucu ortaya çıkan durumlar,
 
HIV virüsü enfeksiyonları ile ilgili tüm giderler, AIDS ve komplikasyonları,
 
Sigorta yaptırılmadan önce var olan, teşhisi konulmus ya da konulmamış şikayet, hastalık ve maluliyetlerle ve sigortalılık öncesi dönemde uygulanan ameliyat ve tedavinin nüks ve komplikasyon giderleri,
 
Poliçe başlangıç tarihinden sonra belirlenmiş olsa dahi, doğuştan gelen hastalık ve sakatlıklar, genetik hastalıklar, organ eksiklikleri, deformitelere iliskin her türlü tetkik, tedavi, komplikasyon ve kontrol giderleri,
 
Sigorta poliçesi kapsamında belirtilen durum ya da hastalıklar dışında kalacak her türlü durum ve hastalık kapsam dışıdır.
 
Poliçenin başlangıç tarihinden itibaren ilk 90 gün içinde ortaya çıkan, tehlikeli hastalıklar ve ameliyatlar, teminat kapsamı dışındadır.
 
Sigortalının poliçe kapsamında belirtilen hastalık ya da durumlardan herhangi birinin teşhis veya ameliyat tarihini takip eden 30 gün içinde vefat etmesi halinde, tehlikeli hastalıklar  tazminatı ödenmez ve poliçe kendiliğinden sona erer.
 
HEMEN ARAYIN, ANINDA SİGORTANIZI YAPTIRIN! 444 24 00

Benzer İçerikler

Tebrikler!

Sigortam.net’ten
125 TL İNDİRİM
Çeki Kazandınız.
Kasko ve trafik sigortası satın alırken kullanabileceğiniz indirim çekinizi ister poliçenizi yenilerken, ister hemen kullanın!İNDİRİM ÇEKİ AL
İNDİRİM ÇEKİ AL