444 24 00
7/24 Yanınızdayız

Kritik Hastalıklar Sigortası Teminat Dışı Kalan Haller

10 Haziran 2013
Kritik hastalıklar sigortası veya tehlikeli hastalıklar sigortası, belirli hastalıklar için teminat veren bir sigorta ürünüdür.
 
 
Kritik hastalıklar sigortasında, sağlık sigortası genel şartlarında belirtilen istisnalar dışında teminat dışı haller şunlardır:
 
Kişinin akli dengesinin yerinde olduğu veya olmadığı zamanlarda kendisine vereceği zararlar, alkol zehirlenmesi, alkolizm, alkol kullanımı sonucu doğan rahatsızlıklar ve kazalar, eroin, morfin veya benzeri uyuşturucuların kullanılması ve yoksunluk sendromu sonucu oluşabilecek her türlü giderler,
 
Dağcılık, solunum cihazıyla dalma, uçak ve planör pilotluğu, paraşütçülük, parapant, delta kanatla uçma ve bunlarla sınırlı olmayan diğer tehlikeli faaliyetler ile tüm yarışlar, tüm profesyonel sporların sonucunda meydana gelecek hastalık ve sakatlık ile ilgili giderler,
 
Sigortalının intihara teşebbüsü veya kasıtlı olarak kendisini yaralaması sonucu ortaya çıkan durumlar,
 
HIV virüsü enfeksiyonları ile ilgili tüm giderler, AIDS ve komplikasyonları,
 
Sigorta yaptırılmadan önce var olan, teşhisi konulmus ya da konulmamış şikayet, hastalık ve maluliyetlerle ve sigortalılık öncesi dönemde uygulanan ameliyat ve tedavinin nüks ve komplikasyon giderleri,
 
Poliçe başlangıç tarihinden sonra belirlenmiş olsa dahi, doğuştan gelen hastalık ve sakatlıklar, genetik hastalıklar, organ eksiklikleri, deformitelere iliskin her türlü tetkik, tedavi, komplikasyon ve kontrol giderleri,
 
Sigorta poliçesi kapsamında belirtilen durum ya da hastalıklar dışında kalacak her türlü durum ve hastalık kapsam dışıdır.
 
Poliçenin başlangıç tarihinden itibaren ilk 90 gün içinde ortaya çıkan, tehlikeli hastalıklar ve ameliyatlar, teminat kapsamı dışındadır.
 
Sigortalının poliçe kapsamında belirtilen hastalık ya da durumlardan herhangi birinin teşhis veya ameliyat tarihini takip eden 30 gün içinde vefat etmesi halinde, tehlikeli hastalıklar  tazminatı ödenmez ve poliçe kendiliğinden sona erer.
 
HEMEN ARAYIN, ANINDA SİGORTANIZI YAPTIRIN! 444 24 00

Okumaya Devam Edin

Sağlık Sigortası ile Hangi Riskleri Kapsam Altına Alabilirsiniz?

18 Haziran 2010 Cuma
Bu değerli güvenceden en iyi şekilde yararlanmak için dikkat edilmesi gereken en önemli konu ihtiyaca uygun doğru teminatların seçilmesidir.

Özel Sağlık Sigortasının Diğer Teminatları Nelerdir?

18 Haziran 2010 Cuma
Özel sağlık sigortasında diğer teminatlar poliçe kapsamına göre değişir ve poliçe limitleri dahilinde karşılanır.

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası

06 Haziran 2013 Perşembe
Tehlikeli hastalıklar sigortası yaptırın, kanser, MS hastalığı, kalp ve böbrek yetmezliği gibi beklenmedik sağlık sorunları için 30 bin TL teminatınız olsun.