Kazanılmış Haklarınızı Kaybetmeden Özel Sağlık Sigortası Poliçenizi Yenileyin

Kaliteli ve hızlı bir sağlık hizmeti için hayati öneme sahip özel sağlık sigortası ile poliçe yenileme dönemi arttıkça yeni haklar kazanmak mümkün. Ömür boyu yenileme garantisi, bekleme süresi gerektiren teminatların hak edilişi, hasarsızlık indirimi gibi avantajlar bu haklardan ilk akla gelenleri. Ancak sigortalı, poliçesini yenilemediği takdirde söz konusu hakları kaybeceği gibi, ilerleyen dönemde yeni poliçe yaptırmak istese dahi kötü sürprizlerle karşılaşabiliyor. Bu süreçte sigortalıların en fazla mağduriyet yaşadıkları bir diğer konu ise, bireysel özel sağlık sigortasından, kurumsal özel sağlık sigortasına geçişlerinde ortaya çıkıyor.

Siz de özel sağlık sigortası poliçenizi vadesi dolmadan yenileyin, hem poliçenizde büyük avantajlar sağlayacak hakları kazanın, hem de kaliteli ve hızlı sağlık hizmetini kesintisiz olarak almaya devam edin.

Ömür Boyu Yenileme Garantisi

Ömür boyu yenileme garantisi, sigorta şirketinin, sigortalıya sunduğu aynı planla ömür boyu yenileme garantisi içeren hakka verilen isimdir. Ömür boyu yenileme garantisini hak kazandıktan sonra sigortalının ortaya çıkabilecek riskli veya riskli olmayan teşhis edilmiş tüm riskler ile ilgili giderleri poliçe tarafından karşılanmaktadır. Bir dahaki yenileme döneminde ise bu riskler sigorta şirketi tarafından kapsam dışında bırakılmamaktadır.

Normal şartlarda poliçenizin devam ettiği süre zarfında ortaya çıkan hastalıklar, bir sonraki poliçe döneminde sigorta şirketi tarafından teminat kapsamı dışında bırakılmaktadır. Ancak ömür boyu yenileme garantisi hakkını elde ettiğiniz takdirde, poliçe döneminde ortaya çıkan hastalıklar, bir sonraki poliçe döneminde de teminatlar dahilinde olacaktır. Ayrıca sigorta şirketi bu durum için sizden ek teminat tutarı vs. adı altında bir ücret talebinde bulunamayacaktır.

Bir örnekle açıklamak gerekirse; ömür boyu yenileme garantisi hakkını elde eden sigortalının kansere yakalandığını varsayalım. (Ömür boyu yenileme garantisi öncesinde teşhis, tanı konulmaması şartıyla) Sigorta şirketi bu gibi bir durumda sigortalının tedavi giderlerini karşılayacağı gibi, bir sonraki poliçe döneminde sigortalının hastalığını teminat dışında bırakmak veya ek prim talep etmek gibi bir yola başvuramayacaktır. Yani ömür boyu yenileme garantisini elde eden sigortalının, poliçesini düzenli olarak yenilediği takdirde poliçe döneminde ortaya çıkan hastalıklarının tedavi giderlerini  özel sağlık sigortası poliçesi, ek bir prim ödemeden karşılamaya devam edecektir.

Ancak poliçenizi yenilememeniz halinde sigorta şirketinizin sunduğu ömür boyu yenileme garantisini kaybedeceğiniz gibi, ilerleyen dönemde yeni bir özel sağlık sigortası poliçesi almak isteseniz bile, mevcut hastalıklar artık teminat kapsamı dışında kalacaktır. Yani poliçeniz artık bu hastalıkların tedavi giderlerini karşılamayacak ve söz konusu hastalıklar için bir daha ömür boyu yenileme garantisinden yararlanamayacaksınız.

Bekleme Süresi

Meydana gelmesi veya tekrarlanması yüksek risk içeren hastalıklar ile ameliyat maliyeti yüksek bazı hastalıklar ilk defa yapılan sağlık sigortası poliçesine dahil edilmez. Bir anda ortaya çıkmayan (hamilelik, fıtık, genizeti, safrakesesi, menüsküs, kronik böbrek rahatsızlıkları, diyaliz, organ yetmezlikleri, kaza hariç organ nakilleri, romatizmal hastalıklar vs. gibi) hastalıkların bekleme süresi genelde ilk poliçe dönemini kapsamakta ve 1 yıl olmaktadır. Bu süre içinde kişinin mevcut hastalığının takibi yapılmakta ve bir sonraki poliçe dönemi için teminat altına alınıp alınmayacağına karar verilmektedir.

Bekleme süresini de bir örnekle açıklayacak olursak, sigortalının poliçe teminatları arasında doğum teminatı da bulunuyorsa, sigortalı bu teminattan 12 aylık bekleme süresinin (bazı sigorta şirketlerinde bu süre değişiklik gösterebilir) dolmasının ardından yararlanabilmektedir. Bekleme süresinin dolmasının ardından sigortalının hamilelik süresi içindeki komplikasyonlara bağlı yatışları ve diğer hamilelik ile ilgili giderleri bu teminat kapsamında karşılanmaktadır.

Ancak poliçenizi yenilememeniz durumunda bekleme süresinin dolmasıyla beraber poliçenize eklenecek teminatları da kaybederseniz. Verdiğimiz örnekten devam edecek olursak, sigortalı doğum teminatı bulunan poliçesini 1. yılın sonunda yenilememesi halinde bekleme süresi geçersiz olacak, sonrasında yeni bir poliçe yaptırmak istese bile söz konusu teminattan yararlanabilmesi için yine 12 aylık bekleme süresi ile karşılaşacaktır.

Hasarsızlık İndirimi

Diğer sigorta branşlarında olduğu gibi özel sağlık sigortalarında da hasarsızlık indirimi bulunmaktadır. Sigortalı poliçe dönemi boyunca tazminat ödemesi talebinde bulunmamışsa veya ödediği primden daha alt tutarda bir tazminat talebinde bulunmuşsa, bir sonraki poliçe döneminde sigorta şirketinin belirlediği oranda hasarsızlık indirimi kazanabilmektedir.

Ancak, poliçenizi yenilemediğiniz takdirde, söz konusu hasarsızlık indirimi şansınızı da kaybedersiniz.

Yine bir örnekle açıklayacak olursak, poliçe döneminiz boyunca herhangi bir sağlık giderinizin olmadığını veya ödediğiniz poliçe prim tutarının altında bir sağlık giderinizin olduğunu varsayalım. Bu durumda sigorta şirketiniz poliçenizi yenilemeniz halinde sizin için yeni bir risk değerlendirmesi yapacak ve prim tutarınızda belirlediği oran kadarıyla indirime gidecektir. Poliçe yenileme döneminiz arttıkça söz konusu indirim şansınız da bir o kadar artacaktır.

Poliçenizi yenilememeniz halinde ise, hasarsızlık indirimi hakkını kaybedebileceğiniz gibi, daha sonraki süreçte yeniden özel sağlık sigortası yaptırmak isteseniz dahi bu indirimden yararlanamazsınız.

Teşhisi Konan Hastalıklar

Poliçe döneminde ortaya çıkan ve teminat dahilinde olan hastalıklar, poliçenin yenilenmesi halinde de teminat kapsamında değerlendirilmeye devam etmektedir. Örneğin, poliçe döneminde ortaya çıkan ve poliçe teminatları kapsamında bulunan hastalıklar, poliçenin yenilenmesi halinde de teminatlar içerisinde yer alacaktır.

Ancak, poliçenizi yenilememeniz halinde daha sonradan yeni bir poliçe yaptırmak isteseniz bile, eski poliçeniz döneminde ortaya çıkan kritik – kronik hastalıklarınız teminat dışında kalacaktır. Bu nedenle özel sağlık sigortası poliçeniz sayesinde tedavi masraflarını karşıladığınız bir hastalığınız bulunuyorsa, ilerleyen dönemlerde de bu teminattan yararlanabilmeniz için poliçenizi mutlaka yenilemeniz gerekmektedir. Poliçenizi yenilememeniz durumda ilerleyen dönemde yeni poliçe yaptırmak isteseniz dahi, söz konusu hastalığınız artık yeni poliçenizde teminat kapsamına alınmayacaktır.

Kurumsal Poliçeye Geçişte, Kazanılmış Haklarınız Tehlikede

Özel sağlık sigortası poliçesi olanları bekleyen bir diğer tehlike ise bireysel özel sağlık sigortasından, kurumsal özel sağlık sigortası geçişlerinde yaşanıyor.

Bireysel özel sağlık sigortasından, kurumsal sağlık sigortasına geçişinizde, daha önceki poliçenizde bulunan birçok teminatı ve kazanılmış haklarınızı kaybedersiniz. Bu nedenle böyle bir karar vermeden önce eski poliçenizle yeni poliçenizi karşılaştırıp, ilerleyen süreçte mağdur olmamanız adına detaylı bir değerlendirme yapmanız gereklidir.

Örnek vermek gerekirse, bireysel özel sağlık sigortanızın aktif olduğu dönemde ortaya çıkan hastalıklarınız, poliçenizi bir sonraki dönemde yenilemeniz halinde de teminat kapsamında olmaya devam edecektir. Yani poliçe döneminizde ortaya çıkan bir hastalığınız varsa, poliçenizi yenilemeniz halinde bir sonraki dönemde de bu hastalığın muayene ve tedavi giderlerini sigorta şirketiniz karşılayacaktır. Ancak, bireysel sağlık sigortasından, kurumsal sağlık sigortasına geçiş yaptığınız takdirde önceki poliçeniz döneminde ortaya çıkan hastalıklarınız artık teminat kapsamı dışında tutulacaktır.

Bireysel sağlık sigortasından, kurumsal sağlık sigortasına geçişlerde teşhisi konmuş hastalıkların kapsam dışında kalmasının yanında, ömür boyu yenileme garantisi, hasarsızlık indirimi ve bekleme süresi sonrasında kazanılan haklar da kaybedilmektedir. 

Benzer İçerikler

Tebrikler!

Sigortam.net’ten
125 TL İNDİRİM
Çeki Kazandınız.
Kasko ve trafik sigortası satın alırken kullanabileceğiniz indirim çekinizi ister poliçenizi yenilerken, ister hemen kullanın!İNDİRİM ÇEKİ AL
İNDİRİM ÇEKİ AL