Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi hayat, hastalık/sağlık, trafik ve zorunlu sigortalar branşlarındaki bilgilerin tek merkezde toplanarak, sigortacılık faaliyetlerinin daha kapsamlı ve etkin şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin Amaçları 

  • İlgili branşlardaki bilgilerin tek merkezde toplanması,
  • Suistimallerin önlenmesi,
  • Doğru fiyatlandırma yapılabilmesi,
  • Faaliyetlerin daha etkin bir şekilde yönetilmesi,
  • Doğru verilerle statistik oluşturulması,
  • Sigorta sistemine olan güvenin artması,
  • Kamu gözetim ve denetiminin etkinleştirilmesi.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin Alt Merkezleri

 Alt merkezler faaliyetlerini Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliği kapsamında yürütürler.

TRAMER – Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi

Tüm sigorta şirketlerinin trafik sigortası poliçe kayırlarının tutulduğu sürekli güncelenen bir veri tabanıdır. Tüm sigorta şirketlerinin trafik sigortasına ilişkin hasar verilerini alır ve sigorta kayıtlarıyla ilişkilendirir. Sigorta verilerini, sigortalılık oranlarını ve hasar verilerini bilgi raporlarına dönüştürür ve kamuoyunun bilgisine sunar. Yekili kullanıcıların konu ile ilgili tüm bilgi ihtiyacını doğru bir şekilde karşılar. 

SAGMER – Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi

Sağlık sigortaları ile ilgili her türlü bilginin izlendiği merkezdir. Ne kadar sağlık sigortası poliçesi satıldığı, hangi illerde satıldığı, üretilen prim miktarı ve bunun karşılığında yapılan ödemelerin tutarı gibi istatistikleri tutar. Sağlıkla ilgili tüm birimlerle bu bilgileri paylaşır.

HAYMER – Hayat Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi

Hayat sigortaları ile ilgili tüm verilerin takibini yapar.
Yıllık hayat sigortası ile siz yokken bile sevdiklerinizin güvende olmasını sağlayın!

HATMER – Hasar Takip ve Gözetim Merkezi

Zorunlu sigortalar da dahil yangın, nakliyat, mühendislik gibi hemen hemen tüm elementer branşlardaki hasarların takibini yapar.

Müşteri Yorumları