Sigorta Poliçesi Ne İşe Yarar?

Poliçe kavramı terim anlamı olarak havale ilişkisidir. Poliçe ve sigorta ilişkisi içerisinde muhatap, keşideci ve lehdar olmak üzere 3 ayrı kişi yer alır.

Belirleyici bilgilerin, sigortanın başlangıç ve bitiş tarihlerinin, ödenecek prim ve teminatların yer aldığı bir bakıma senet olarak da adlandırılan poliçe belirlenen-belirlenecek her türlü hizmetin sigortası olarak da görülebilir.

Trafik sigortası, kasko gibi benzeri sigortaların önceden belirlediği risk gruplarının da belirlendiği poliçe kanunen yazılı bir sözleşmedir. Sigorta sözleşmesi, sigortalanacak kişinin teklifi, sigorta şirketinin kabulü, sigorta priminin ilk taksidinin ödenmesi ile hukukilik kazanır.

Sigorta sahibinin çıkarlarını zedeleyen bir tehlikenin yaşanması halinde tazminat ödemeyi ve sigorta sahibinin yaşamında meydana gelen olumsuz durumları karşılamayı taahhüt eder.

Sigorta yaptırılırken mutlaka sigorta poliçesi olmalıdır. Sigorta sözleşmelerinin yazılı şekli olan poliçeler içerisinde bulunması gereken belli başlı zorunluluklar ve belgeler yer alır.

Sigorta sözleşmesi sayılan poliçe ile her 2 taraf da birbirlerine karşılıklı olarak yükümlü olduklarını kabul eder. Sigorta poliçesini (sözleşmesini) diğer sözleşmelerden ayıran özellik; yerine getirmekle yükümlü olduğu davranışın belirli olmayan olgulara ( sigorta sahibinin tehlikeye maruz kalması) bağlılığıdır.

Sigorta poliçesinin geçerli olabilmesi için tarafların; teminat altına alınmak istenen risklerin, sigorta konusu, sigorta bedeli ve sigorta süresi, sigorta şartları ve sigorta primleri üzerinde anlaşmaya varmaları gerekmektedir.

Sigorta Poliçesinde Bulunması Gerekenler

Sigorta poliçesinde bulunması gereken bazı belgeler vardır. Yasalar gereği bu belgelerin bulundurulması zorunludur ve önemli bir gerekliliktir. Sigorta şirketi ile sigorta sahibi olacak kişilerin sunacağı taşınmazların belgesi, sigorta poliçesinin ne için imzalanacağı ve sigorta için sunulan teminatlar sigorta poliçesi içerisinde bulunması gereken en önemli detaydır. Verilen teminatları hangi tarihlerde başlayacağı ve hangi tarihte sonlanacağı, sigortanın primleri, sigorta ödeme şartları da poliçenin kapsaması gereken diğer önemli belgelerdendir.

Poliçe İmza Süreci

Varsa özel şartlar ve gerekli notlar alındıktan sonra sigorta poliçesinin sigorta sahibi olacak kişiye imzalatılması gerekir. Oluşturulan özel şartların ayrıca belirtilmesi gerekir. Aksi durumda özel şartlar belirtilmediği için problemler yaşanabilir ve problem yaşanması halinde sigorta şirketi sorumlu olmayacaktır.

Sigorta Genel Şartları

Sigorta poliçesi ve kapsamını bağlayan genel şartlar bütün sigorta şirketlerinin kabul ettiği yasalar ile güvence altına alınmıştır , bütün ülkede uygulamaya tabiidir. Her şeyiyle aynı olan bu şartları sigorta yaptıracak kişiler mutlaka imzalamak zorundadır.

Sigorta Teminat Halleri

Sigorta poliçesinde özel durumlar ve teminatlar ayrı başlıklarda değerlendirilebilir. Kişilerin teminata almak istediği durumlar olabilir. Özellikle açılacak bu durumlar poliçede belirlenmeli ve belirtilmelidir. Gerekli bilgiler, hasar anları ve oluşabilecek her türlü risk durumlarında karşılaşılabilecek sıkıntıların tazminini sağlayacak koşullar belirlenir. Poliçe imzalandıktan sonra mutlaka sigortalıya verilmelidir, verilmemesi halinde sigorta sahibi poliçe için talepde bulunmalıdır. Genel şartlar dahilinde esneklilikler yapılacaksa yasaları çizdiği çerçeveler ekseninde özel durumlar poliçe içerisine dahil edilir ve poliçe süreci sağlıklı bir şekilde tamamlanır.

Siz de hangi sigorta çeşidine sahip olursanız olun, mutlaka sigorta poliçenizin olmazsa olmazlarını belirleyin teminat altına almak istediğiniz risklerinizin kontrolünü doğru bir şekilde sağlayın. Sigorta poliçesi sahip olabilmek için dilerseniz Sigortam.net’in online desteğini alın dilerseniz de 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla hareket eden 444 24 00 numaralı Sigorta Destek Hattımızdan yardım alın.

Müşteri Yorumları