Sigorta Sektörü İlk Altı Ayda Hangi Branşlarda Şaşırtıcı Sonuçlar Açıkladı?

sigortahaber.tv

Sektör “Sağlık”tan vazgeçmiyor

Sigorta Sektörü İlk Altı Ayda Hangi Branşlarda Şaşırtıcı Sonuçlar Açıkladı?Sigorta sektörü ilk altı ayda yüzde 11,63’lük artışla 7 milyar 161 milyon TL prim üretimi gerçekleştirdi. Sağlık branşı, şirketlerin şikayetçi olmasına rağmen yüzde 23,42 prim üretimiyle en çok artış gösteren branşlar arasında yer aldı.Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRŞB) üye şirketlerden derlenen veriler ışığında 2010 yılı Haziran ayı sonu istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre 2010 yılının ilk altı ayında toplam prim üretimi yüzde 11,63’lük bir artış göstererek 7 milyar 161 milyon 486 bin 284 TL’ye ulaştı. Sektörün prim üretim hacmine branşlar bazında bakıldığında hayat dışı branş 6 milyar 55 milyon 859 bin 682 TL prim üretimi gerçekleştirirken, hayat branşı 1 milyar 105 milyon 626 bin 602 TL prim üretimi gerçekleştirdi. Prim üretiminde hayat dışı branş yüzde 11,31 büyüme gösterirken, hayat branşında yüzde 13,42’lik bir artış görülüyor. Sektörün can damarı olan hastalıksağlık branşı yüzde 23,42 artış gösterirken kara araçları yüzde 12,59, nakliyat yüzde 13,05, genel sorumluluk yüzde 11, 33 ve kaza yüzde 10,64 büyüme kaydetti. Hava araçları branşı 2009 yılında neredeyse 19 milyon TL olan prim üretimini 13 milyon 162 bin 278 TL’ye düşürerek yüzde 30,42 küçüldü. Sektörün önemli ayaklarından biri olan yangın ve doğal afet branşında yüzde 1,77’lik bir küçülme gözlenirken su araçları branşı da yüzde 7, 88 küçüldü.

Hayat dışı branşta sektör toplamda 6 milyar 55 milyon 859 bin 682 TL prim üretirken AXA Sigorta yüzde 12,09’luk pazar payı ve 732 milyon 121 bin 72 TL prim üretimi ile liderliğini sürdürdü. AXA Sigorta’yı yüzde 11,73 ‘lük pazar payı ile Anadolu Sigorta ve yüzde 9,19’luk pazar payı ile Allianz izledi. Allianz’ı sırasıyla Aksigorta, Yapı Kredi Sigorta, Güneş Sigorta, Groupama, Ergo, Eureko ve Mapfre Genel Sigorta takip etti. Hayat branşında ise 1 milyar 105 milyon 626 bin 602 TL prim üretimi gerçekleşti. Sektöre 2010 yılının ilk ayında katılan Ziraat Hayat ve Emeklilik yüzde 28,29 pazar payı ve 312 milyon 762 bin 256 TL prim üretimi ile ilk sırada yerini aldı. Ziraat Emeklilik’i 16,78 pazar payı ile Anadolu Hayat Emeklilik ve yüzde 11,63 pazar payı ile Garanti Emeklilik izledi. Bunları, AvivaSA, Birlik Hayat, Yapı Kredi Emeklilik, Finans Emeklilik ve Hayat, Vakıf Emeklilik, Allianz Hayat ve Emeklilik, AXA Hayat şirketleri takip etti. Şirketlerin prim üretimlerinin genel toplamında ise AXA yüzde 10,22 pazar payı ve 732 milyon 121 bin 72 TL prim üretimi ile zirveye oturdu. AXA Sigorta’yı 710 milyon 642 bin 981 TL ileAnadolu Sigorta ve 556 milyon 733 bin 318 TL ile Allianz izledi.

Satışta acenteler ilk sırada

Şirketlerin yazılan primlerinin satış kanalı dağılımına bakıldığında en çok prim sağlayan kanalın acenteler olduğu görülüyor. Toplam prim üretiminde acentelerden 4 milyar 297 milyon 278 bin 465 TL, merkezlerden 626 milyar 566 milyon 253 TL, bankalardan 1 milyar 537 milyon 310 bin 71 TL, brokerlerden 700 milyon 331 bin 495 TL sağlandı. Tüm şirketlerin yazılan primlerinin satış kanalı paylarında acenteler yüzde 60’lık paya sahipken, bankalar yüzde 21,47, brokerler yüzde 9,78, merkezler ise 8,75 paya sahip. Acenteler hayat dışı şirketlerde yüzde 67,63 paya ve hayat şirketlerinde yüzde 18, 24 paya sahip.
Sigorta sektöründe önemli bir yere sahip olan hastalık-sağlık, yangın-doğal afet ve genel sorumluluk sigortalarının dağıtımı en fazla acentelerden oldu. Hayat dışı şirketlerin dağıtım kanallarında toplam 1 milyar 24 milyon 153 bin 739 TL prim üretilen yangın ve doğal afetler branşında toplam primin 517 milyon 452 bini acentelerden sağlandı. Yine hayat dışı şirketlerin dağıtım kanallarından toplamda 747 milyon 906 bin 445 TL prim üretilen sağlık branşında toplam primin 343 milyon 304 bini acentelerden sağlandı. Sağlık branşı primleri hayat şirketlerinin dağıtım kanallarında ise brokerlerden elde edildi. Toplamda 193 milyon 391 bin 485 TL prim üreten sağlık branşının 76 milyon 175 bini brokerlerden sağlandı. Kaza sigortalarının dağıtım kanalı ise bankalar. Her iki tür şirkette de kaza sigortaları en fazla bankalardan karşılandı. Hayat dışı şirketlerde toplam primin 119 milyon 500 bini bankalardan karşılanırken, hayat şirketlerinde 24 milyon 327 bini bankalardan karşılandı.

Müşteri Yorumları