Sigorta Şirketi Eksper Raporu Haricinde Ödeme Yapabilir mi?

Sigorta poliçesinde yazılı risklerin gerçekleşmesinin ardından oluşan zararın belirlenmesi sigorta şirketi tarafından yapılmaktadır. Zararın oluşma nedenleri, nasıl ve ne zaman olduğu, kıymet tespiti ve hasarın parasal açıdan miktarının hesaplanması için görevlendirilen kişiler sigorta eksperleridir.
Sigorta eksperleri, bu işi yapmak için resmi ruhsat ve yetkilendirme belgelerine sahip serbest meslek sahibi kişilerdir. Sigorta şirketleri hasar anında eksper raporuna gerek duysalar da, eksper ve eksper raporları tazminat tutarının hesabında yol göstericidir. Bağlayıcılıkları yoktur.
    
Tazminat tutarı konusunda sigortalı ile sigorta şirketi arasında anlaşma söz konusudur. İki taraf arasındaki anlaşmazlıklar da ise bağlayıcı karar verme yetkisi mahkemelerin veya sigorta şirketinin üye olması durumunda Sigorta Tahkim Komisyonuna aittir.
Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler ile sigorta tahkim sistemine üye sigorta kuruluşları arasındaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların, bu alanda uzmanlaşmış hakemler tarafından basit, süratli ve adil bir biçimde çözülmesi amacını güder. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından oluşturulmuştur.


Eskper raporu sigorta şirketi tarafından sadece görüş ve değer belirleme için kullanılmaktadır. Poliçe ödemesi tamamen sigorta şirketi ve sigortalı arasındaki anlaşmaya bağlı olmaktadır. Sigorta, eksper raporunun altında veya üzerinde ödeme yapmakta karar verme hakkında sahiptir.

Müşteri Yorumları