Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği?nin Görevleri

Sigorta sahibi olacak veya olmak isteyen kişiler, aldıkları hizmetten emin olmak ister. Hiç kimse iyi niyetinin suistimal edilmesini istemeyeceği gibi, hizmet almak için verdiği ücretin de boşa gitmesini istemez.

Tüketicilerin haklarını koruyacak, sigorta sektöründe haksız rekabete engel olabilecek bir kurum var; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği. Ancak bu kurumun görevleri pek çok sigortalı tarafından bilinmiyor. Bu kurumun görevlerini bilmek, hem sigorta bilincine katkı sağlar hem de kişilerin sigortacılık sektörüne güveni arttırır.

Türkiye Sigorta Birliği, bir kamu kurumudur. Ülkemizde faaliyette bulunan bütün bu sigorta şirketlerinin bu kuruma üye olması zorunlu tutulmuştur.

Birliğin görev ve yetkileri yetkileri 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda belirtilmiştir. 2012’de yapılan düzenlemeye göre ise tüm sigorta şirketleri Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’ne üye olmak zorundadır.
Sigorta şirketleri, sigortacılık ruhsatını aldıkları tarihi itibariyle en geç 30 gün içerisinde bu zorunluluğa uymalıdır.

İnternetten Teklif Alın!

2 dakikada 20 sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştırın, anında satın alın.

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin;

Amaçları


Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin birkaç tane amacı olsa da temeldeki hedef, sigortacılığa bakış açısını değiştirmektir. Dolayısıyla Birliği’n görevleri bu amaç çerçevesinde çizilmiştir.

  • Birliğe üye şirketlerin dayanışma ve birlik içinde çalışmalarına katkı sağlamak,
  • Sigortacılığın gerektirdiği disiplini yakalamak,
  • Haksız rekabetin önüne geçici önlemler almak ve bunları uygulamak,

Görevleri

 

  • Sigortacılık mesleğinin gelişmesine katkı sağlayıcı araştırma kuruluşları kurmak ve bu yönde araştırmaları desteklemek,
  • Gerektiğinde sigorta sözleşmelerine ilişkin tarifeler oluşturmak ve sektörün kullanımı için hazırlamak,
  • Sigortacılık ve bireysel emeklilik tasarruf ve yatırımı konusunda çalışmalar gerçekleştirmek,
  • Birliğin faaliyetlerini gösteren yıllık raporlar hazırlamak ve bu raporları üyelere dağıtmak
  • Sigortacılıkta tahkimin işleyişini ve çalışmalarını düzenlemek,

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Hazine Müsteşarlığı tarafından denetlenir. Bu yüzden Birlik Hazine Müsteşarlığı’nın beklentilerini karşılamakla yükümlüdür. Beklentilerinizi karşılayacak sigorta ürününe ulaşmak için Sigortam.net’e gelin, en iyi sigorta şirketlerinin size özel kasko, trafik sigortası ve özel sağlık sigortası tekliflerini değerlendirin.

Sigorta sorgulama aşamasında sorun yaşarsanız, 444 24 00 numaralı Sigorta Destek Hattımızı arayın.

Müşteri Yorumları