Sigortalının Ölümü Halinde Poliçenin Durumu Ne Olur?

Sigortalının vefatı halinde bütün hak ve vecibeleri kanuni varislerine intikal eder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir. Bu kapsamda sigortalı vefat ettiğinde sigorta poliçesi ile teminat altına alınan değerde kanuni varislerine geçeceği için geçen varlığın sigorta poliçesi de yeni hak sahibine devredilir. Kanuni varis bu durumu sigortacıya 15 gün içinde haber vermelidir.
Uygun fiyatlara evinizin ve ailenizin konut sigortası ile güvencede olmasını sağlayın!    

Hayat ve ferdi kaza sigortalarında ise sigortalının vefat ederse hayat sigortasında kanuni varislerine poliçede yazılı meblağ sigorta şirketi tarafından ödenir. Ferdi kaza sigortasında ise tazminat ödemesi poliçede yazılı bedel üzerinden genel şartlarda yazılı kapsamda sigortalının sadece kazaen vefatı halinde gerçekleştirilir.

Müşteri Yorumları