Sigortanıza Terör Teminatını da Dahil Edin!

Dünyanın her köşesinde artarak devam eden terör olayları, devletlerin yanı sıra vatandaşları da kişisel önlemler almaya itiyor. Terör tek bir ülkenin ya da ulusun sorunu değil, tüm dünyanın mücadele etmesi gerekiyor. Bireysel olarak alınabilecek önlemler ise, kendiniz ve varlıklarınızı korumaya yarıyor. Kişisel olarak alınması gerken önlemlerden biri de terör teminatı içeren sigortalar yaptırmak.

Sigorta şirketlerinin sunduğu, terör kaynaklı riskler için oluşturulan teminatlar ile kendinizi, sevdiklerinizi, değerli eşyalarınızı, evinizi ve arabanızı koruyabilmemiz mümkün.Terörün sigorta açısından tanımını ve hangi teminatların terör sonucunda oluşan hasarları karşıladığını daha detaylı öğrenmek ister misiniz?

Terörün Tanımı

Terör, Anayasa’da belirtildiği şekilde “Cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.” (3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1.maddesinden alıntıdır.)
Büyük şehirlerde, askeri bölgelerin dışında sivillere yönelik yapılan eylemler, maddi ve manevi kayıplara yol açmakta, geri alınması mümkün olmayan hasarlar vermektedir.
Bu hasarlara karşı alınacak kişisel önlemlerden en garantilisi kuşkusuz sigortadır. Ülkemizde terör sigortası tek başına yapılmamakta, kasko, konut ve işyeri sigortalarına ek teminat olarak dahil edilmektedir. Bazı sigorta şirketlerinde terör teminatı standart olarak ana sigortaya dahil edilmekte, bazı sigortalarda ise sigortalı tarafından talep edilmesi durumunda ek teminat olarak poliçeye dahil edilmektedir.
 
Terör teminatının sigorta kapsamına alınmadığı durumlarda meydana gelecek hasarlar için çıkan olayların terör mü yoksa bireysel asayiş olayları mı olduğunu tespit ettirmek gerekmektedir.
Sigorta türlerine göre terör maddelerine bakarsak:

Kasko Sigortasına Terör Teminatı

Kasko sigortanızın olması, aracınızın terör saldırılarına karşı korunacağını garanti etmez. Poliçenizde mutlaka terör teminatının dahil edilip edilmemiş olduğunu kontrol etmeniz, dahil değilse ekletmeniz gerekebilir.
 
Kasko sigortasında terör ve teröre bağlı meydana gelen zararlar “ek teminatlar” başlığı altında olup, genelde talep edilirse yapılmaktadır.
Kasko sigortası genel şartlarında terörle ilgili madde şöyle yer almaktadır:
“A.5 maddesinin 5.11 bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.” (A.4 Maddesinin 4.3 bendi)
Terör kapsamına girip de kasko sigortası teminatlarına alınmayan zararlar ise A.5 maddesinin 5.11 bendinde belirtildiği şekilde “biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.” dır. Kısace biyolojik kirlenme, kimyasal bulaşma ve zehirlenme dışındaki terör nedeniyle oluşan tüm zararları kasko sigortanız karşılayacaktır.
Örneğin 3 yıl önce seri olarak meydana gelen araba yakılması olayları, terör tanımına girmiş olup, araç kasko sigortalarında bu teminatı almış olanların zararları sigorta şirketleri tarafından karşılanmıştı. Terör ek teminatını poliçelerine dahil etmemiş olanlar ise hasarları kendileri karşılamak zorunda kalmışlardı.

Konut ve İşyeri Sigortasına Terör Teminatı

Evinizi, işyerinizi ve içindeki eşyalarınızı sigorta ettirdiğinizde, genel uygulama olarak terör eylemleri ve yetkililerin müdahalesi sonucunda meydana gelen hasarlar sigorta poliçenize dahil edilmektedir.
Terörist eylemlerin, kargaşalık hallerinin ve bunları önlemek için yetkililer tarafından yapılan müdahaleler sonucunda evinizde ve işyerinizde oluşacak risklerini güvence altına almak için sigorta poliçenizde terör teminatının olup olmadığını mutlaka kontrol edin.

Sağlık Sigortası ve Ferdi Kaza Sigortasına Terör Teminatı

Konut ve kasko sigortalarında olduğu gibi kaza sigortalarına terör teminatını dahil ettirerek, olayların sağlığımız üzerindeki olumsuz etkilerini de güvenceye alabilir ve sağlığımıza daha kısa sürede tekrar kavuşmamız mümkün olabilir. Terör teminatı, ferdi kaza sigortalarında ancak ek bir sözleşmeyle poliçeye dahil ettirilebilir. Sigorta acentenizle görüşürken bu konuyu belirtmeyi unutmayın.
Ferdi kaza sigortasında terör kapsamına giren ancak sigortaya dahil olmayan konular biyolojik kirlenme, kimyasal bulaşmalar ve zehirlenmelerdir. Bunlar dışında meydana gelen doğrudan terör olayları veya yetkililerin müdahalesi sırasında meydana gelen tüm zararlar sigorta kapsamına girmekte ve herhangi bir olay sonrasında tazmin edilmektedir.

Diğer Sigortalarda Terör Teminatı

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından belirlenen sigorta kapsamlarına göre yaptırmak istediğiniz terör eylemleri ile ilgisi olabilecek yangın, nakliyat ve benzeri sigorta türleri için de terör teminatını poliçenize dahil ettirebilirsiniz. Sigorta danışmanınıza bu konuda başvurmanız gerekli prim miktarını öğrenmeniz için yeterli olacaktır.

Terör Teminatı Sigorta Primlerini Ne Kadar Artırır?

Sigortalar için ek teminat kapsamına giren ve genelde ayrı bir sözleşme ile poliçeye dahil edilen terör teminatı, primleri %5 ile %10 oranında artırmaktadır. Ev ve işyerleri için artış oranı ise %5 ila %8 oranında değişmektedir.
Örneğin; yıllık 1.000 TL olan araç kasko sigortası, terör teminatı dahil edildiğinde maksimum 90 TL.’lik bir fark oluşmaktadır. Primler aracınızın kasko değer listesinde açıklanan rakamlara göre belirlendiğinden sigorta uzmanlarımıza danışarak prim tutarını öğrenebilirsiniz.
Sevdikleriniz ve sizin için değerli olan her şeyle birlikte daha huzurlu, uzun ve güvenli bir hayat için tüm olasılıkları sigorta teminatı altına almayı ihmal etmeyin. Sigortam.net ile 3 dakika içerisinde ihtiyacınız olan tüm bilgiye ve alternatiflere erişebilir ve sigortanızı kolayca yaptırabilirsiniz. 7 gün 24 saat aklınızdaki her şeyi sigorta uzmanlarımıza danışabileceğinizi de unutmayın.

Müşteri Yorumları