Güvence Hesabı’ndan Bugüne Kadar Ne Kadar Tazminat Ödendi?

sigortahaber.tv
Güvence Hesabı sigortalının yanında
Güvence Hesabı’na 2010 yılının ilk yarısında 8 bin 144 başvuru olurken, başvuru adedi aylık bazda bin 357 kişiye ulaştı. Bugüne kadar ise toplam 38 bin 118 başvurunun olduğu hesaptan 121 milyon 737 bin TL ödeme yapıldı.
Güvence Hesabı'ndan Bugüne Kadar Ne Kadar Tazminat Ödendi?2007 yılında kamu tarafından kurulan ve faaliyetleri özel sektör (TSRŞB) tarafından yürütülen Güvence Hesabı’na başvuru sayısı hergeçen gün artıyor. TSRŞB verilerine göre 2009 yılında 10 bin 486 başvurunun olduğu Güvence Hesabı’na 2010 yılının ilk yarısında 8 bin 144 başvuru olurken, başvuru adeti aylık bazda bin 357 kişiye ulaştı. Bugüne kadar ise toplam 38 bin 118 başvurunun olduğu hesaptan 23 bin 888 adet başvuruya 121milyon 737 bin TL tutarında ödeme gerçekleştirildi. Dünya’ya açıklamalarda bulunan Hesap Müdürü ve Yönetim Komitesi Üyesi Kadir Küçük son yıllarda artışın nedenini söz konusu kurumun tanınmaya başlamasına bağlıyor. Söz konusu hesabın olmaması durumunda insanların mağduriyetlerini gidermelerinin çok zor olacağını belirten Küçük, “Güvence Hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin olarak; sigortalının belirlenememesi, rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli sigortanın bulunmaması veya çalınmış veya gasp edilmiş araçlarla kazaya sebebiyet verilmesi durumlarında, kazalarda zarar gören kişilerin, sigorta güvencesinden yoksun kalmaları nedeniyle uğrayacakları bedeni zararların giderilmesi amacıyla kurulmuştur. Ayrıca sigorta şirketlerinin mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu kapsamda bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlardan kaynaklanan her türlümaddi ve bedensel zararların karşılanması da Güvence Hesabı’nın amaç ve görevleri arasında yer almaktadır” diye konuştu. Güvence Hesabı’nın belirtilen kapsamlardameydana gelen zararları, işletene isabet eden kusur ve sorumluluğu ile sınırlı olarak, zorunlu sigortalarda belirlenmiş olan ve kaza tarihinde geçerli teminat limitleri çerçevesinde karşılamakla yükümlü olduğunun altını çizen Küçük, istenilen evraklar tamamlandıktan sonra hak sahiplerine ödeme yazısı ve ibraname gönderildiğini ve ibranamenin dönmesi halinde en geç 3 işgünü içersinde ödeme yapıldığını söyledi. Hesap yönetimince, gerekli incelemeler y apıldıktan sonra, tazminat miktarında ve haksahiplerinde tereddüt bulunmadığı takdirde belirlenenmiktarın, hak sahiplerine ilgili banka aracılığı ile ödendiğini belirten Küçük, Kanun’un Güvence Hesabı’na ödediği tazminatlar için zarar verenlere ve diğer sorumlulara rücu hakkı tanıdığını ve sigorta poliçesini yaptırmamış olan ve kusurlu olan işletenlere kusurları nispetinde alacak takibi yapıldığını söyledi.
Sigorta ihtiyaçlarınız için
Sigortam.net her an yanınızda!
444 24 00444 24 00
Sizi aramamızı ister misiniz?
2 Dakikada kolayca teklif alın!TRAFİK TEKLİFİ AL

Zamanında sigorta yaptırın

“Zarar gören açısından Güvence Hesabı’ndan zararların karşılanması ne kadar önemli ise zarar veren açısından dazorunlu sigortalarınyapılması da o kadar önemlidir” diyen Kadir Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü “Zira biz sigortasız araçlar için ödediğimiz tüm tazminatları sigortasını yaptırmayanlardan geri almak için kendilerine rücu ediyoruz . Normal şekilde ödeme yapılmaz ise yasal yollara gidiyoruz, ki genellikle böyle oluyor. Güvence Hesabı sektör açısından, sigortanın faydalarının ve sigorta yaptırmamanın zararlarının görüldüğü çok önemli bir kuruluştur. Sonuçta buradan okurlarınıza ikimesaj vermek istiyorum. Birincisi; yapılması gereken sigortalarınızımutlaka zamanında yaptırınız. Zira yarın çok geç olabilir ve istemeyerek de olsamaddi açıdan çok zor durumda kalabilirsiniz. İkincisi; başınıza bir trafik kazası geldiğinde mutlaka haklarınızı arayınız. Bir takım kimselere geniş vekaletler vererek hakkınız olan tazminata başkalarını ortak etmeyiniz.” Kadir Küçük’ün verdiği bilgiye göre Türkiye’de Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primleri kısmen serbest. Ancak teminat limitleri muhtelif zaman aralıklarında Hazine Müsteşarlığı tarafından yeniden belirleniyor ve Resmi Gazete’de yayımlanıyor. 1Mart 2010 tarihinden geçerli özel araçlara ait Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teminat limitleri araç başına maddi 17 bin 500 TL, tedavi giderleri, sakatlık ve ölüm halinde 175 bin TL olarak uygulanıyor. Kaza başına ise maddi 35 bin TL, tedavi giderleri ile sakatlanma ve ölüm durumunda ise teminat limitleri 875 bin TL olarak uygulanıyor. Öte yandan bedeni tazminatlar ilişkin limitleri 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren kişi başına 200 bin TL’ye yükseltildi.

Benzer İçerikler

Tebrikler!

Sigortam.net’ten
125 TL İNDİRİM
Çeki Kazandınız.
Kasko ve trafik sigortası satın alırken kullanabileceğiniz indirim çekinizi ister poliçenizi yenilerken, ister hemen kullanın!İNDİRİM ÇEKİ AL
İNDİRİM ÇEKİ AL