Para Cezaları İçin Online Ağ!

Gerçek Gündem

Trafik Para Cezası, Geçiş Ücreti İdari Para Cezası ve Karayolları Taşıma Kanunu İdari Para Cezasının manuel bilgi girişi yapılmasından kaynaklanan çok fazla sorun bulunması nedeniyle, söz konusu tutanakların online tutulması için elektronik ağ kurulmasına dönük hazırlık, tasarım ve test çalışmaları tamamlanacak.
Para Cezaları İçin Online Ağ!Gelir İdaresi Başkanlığı 2010 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’na göre, Temmuz-Aralık döneminde arbitraj (fiyat farklarından yararlanmak amacıyla para, kıymetli maden, tahvil ve hisse senedi alıp satma) işlemlerine ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası uygulaması yeniden ele alınacak.
Borç stoku analizleri kapsamında mükellef borç stoklarındaki artışın kaynakları tespit edilerek, borç stokunun azaltılması yönünde çalışmalar sürdürülecek.

”Borç takip sistemi” kapsamında da mevcut borç stokunun artmaması amacıyla cari döneme ait borçların, vergi türleri itibariyle takibi sağlanacak.

Sigorta ihtiyaçlarınız için
Sigortam.net her an yanınızda!
444 24 00444 24 00
Sizi aramamızı ister misiniz?
2 Dakikada kolayca teklif alın! TRAFİK TEKLİFİ AL

Rapora göre, Vergi İletişim Merkezi, ülke genelinde vergi ile ilgili sorulara yanıt vermeye devam edecek, ihbar, şikayet ve önerilerin Türkiye genelinde tek merkezden alınmasına yönelik çalışmalar sonuçlandırılacak.
Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Haziran 2007 tarihinde imzalanan protokol kapsamında başlatılan ”VerGİBilir Projesi” ile Türkiye genelindeki eğitimlere program dahilinde, uygulamaların basitleştirilmesine, işlem sürelerinin kısaltılmasına, yazılı dokümanlarda anlaşılabilirliğin sağlanmasına, mükellef beklentilerine daha kaliteli bir şekilde cevap verilebilmesine ve tahsilat dışındaki işlemlerin de vergi dairesine gitmeksizin tamamlanabilmesine yönelik çalışmalar devam edecek.

İşlemlerin elektronik ortamda yapılması

Ülke çapında e-Fatura uygulamasının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları sürdürülecek.
Elektronik Arşiv Uygulaması ile ilgili tebliğ hazırlama çalışmaları tamamlanacak. Mükelleflerin tutmak zorunda oldukları defterlerden yevmiye defteri ve defter-i kebirin elektronik ortamda oluşturulması, onaylanması ve istendiğinde ibraz edilmesine yönelik çalışmalar ile ilgili teknik dokümanların ve genel tebliğin oluşturulması çalışmaları tamamlanacak.
Doküman Yönetimi ve İş Akış Sistemi kapsamında e-özelge dışında kalan dokümanların elektronik ortamdan alınıp dağıtımının elektronik ortamda yapılması çalışmalarına devam edilecek.
Trafik Para Cezası, Geçiş Ücreti İdari Para Cezası ve Karayolları Taşıma Kanunu İdari Para Cezasının manuel bilgi girişi yapılmasından kaynaklanan çok fazla sorun bulunması nedeniyle söz konusu tutanakların online Gelir İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve PTT arasında altyapı oluşturularak elektronik ağ kurulmasıyla ilgili hazırlık, tasarım ve test çalışması sonlandırılmaya çalışılacak.
ÖTV 2A beyannamesinin belirlenen standartlarda ve elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine aktarılması için test ve analiz çalışması yapılması çalışmalarına devam edilecek.
Stratejik Yönetim ve Performans yönetimi kapsamındaki çalışmalar çerçevesinde de Başkanlık faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde yıllık olarak belirlenen hedeflerin, nicel ve nitel performans göstergeleri ile üçer aylık dönemler halinde takip edilmesi ile Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planının üçer aylık izleme raporlarının hazırlanmasına devam edilecek. Eylem Planı hazırlıkları tamamlanacak.

Daha etkin bir tahsilat yöntemi için…

Mükelleflerin motorlu taşıtlar vergisinin ve trafik para cezalarının kredi kartıyla ödenmesine yönelik sistem altyapısı geliştirilecek.
Mükelleflere ait tahakkuk ve tahsilat kayıtlarının bir arada görülmesini ve mükellefin hesap bakiyesinin güncel olarak izlenmesini sağlayacak Mükellef Cari Hesabına ilişkin ikincil mevzuat düzenleme ve sistem alt yapısının hazırlanmasına yönelik çalışmalara devam edilecek
Türkiye genelinde tahsilatta etkinliği sağlamak ve mükelleflerin gönüllü uyumunu artırmak için kurulan borç takip sistemi de geliştirilmesine devam edilecek. Borç takip sistemi kapsamında mevcut borç stokunun artmaması amacıyla cari döneme ait borçların, vergi türleri itibariyle takibi sağlanacak.
Vadesi geçen vergi borçlarının bankalarca da tahsil edilmesi amacıyla bankalarla görüşmeler devam ederken, konuya ilişkin sistem alt yapı ve ikincil mevzuat çalışmaları sürdürülecek.
E-tahsilat sistemi kapsamında çalışmalarını tamamlayacak olan 7 banka da sisteme dahil edilecek.
E-haciz projesine devam edilecek, projenin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.
Borç stoku analizleri kapsamında mükellef borç stoklarındaki artışın kaynakları tespit edilerek borç stokunun azaltılması yönünde çalışmalar sürdürülecek.
Kısa Mesaj Bilgilendirme Servisi, Haber Aboneliği ile Motorlu Taşıt Vergisi Miktarı Hesaplama, Motorlu Taşıt Vergisi Borç Sorgulama, Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama hizmetlerine devam edilecek..

KDV uygulamaları tek bir genel tebliğde toplanacak

Etkin bir vergi yönetimi ve denetimi için de şu çalışmalar yapılacak:
 • KDV uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanan genel tebliğlerin tek bir genel tebliğde toplanması projesi ile ilgili çalışmalar devam edecek.
 • 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasına etki eden diğer kanunlarda yapılan değişiklikler neticesinde bazı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğlerinin uygulama alanının kalmaması ve 197 sayılı Kanunun uygulamasının bir bütün olarak gösterilmesi amacıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğlerinin Tek Tebliğ haline getirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek.
 • Akaryakıt pompalarından yapılan satış bilgilerinin Başkanlığa aktarılmasına ilişkin tebliğ çalışması devam edecek.
 • Tütün mamulleri ve alkollü içkilerde bandrollü ürün izleme sistemi çerçevesinde faaliyet gösteren firmaların aldıkları bandrol sayılarından hareketle vergi beyanlarının doğruluğunun kontrol edilmesine yönelik analiz çalışmalarına devam edilecek.

Banka ve Sigorta muameleleri vergisi düzenlemesi

 • 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisinin yeniden düzenlenmesine ilişkin olarak hazırlık çalışmaları yapılacak.
 • Banka ve sigorta muameleleri vergisinde iadenin hangi durumlarda yapılacağına ilişkin uygulama gözden geçirilerek belirlenecek.
 • Arbitraj (Fiyat farklarından yararlanmak amacıyla para, kıymetli maden, tahvil ve hisse senedi alıp satma) işlemlerine ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası uygulaması yeniden değerlendirilecek.
Öte yandan, 2011 yılında uygulanacak, bina metre kare normal inşaat bedellerinin tespitine ilişkin tebliğin 31 Ağustos, belediyelerce tahsil edilen vergilere ait beyanname ve bildirimlerin elektronik ortamda verilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğin 30 Eylül 2010 tarihinde yayımlanması hedeflenmektedir. Emlak vergisi tespiti için 2011 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranını belirlemeye ilişkin tebliğ ile konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılacak binalar için 2011 yılında uygulanacak, çevre temizlik vergisi tutarlarına ilişkin tebliğin 31 Aralık tarihinde yayımlanması amaçlanıyor.

Vergi gelirleri

Vergi gelirleriyle ilgili değerlendirmelerde de bulunulan rapora göre, 2010 Ocak-Haziran dönemi vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre 19 milyar 539 milyon lira artarak 98 milyar 622 milyon lira olarak gerçekleşirken, artış oranı yüzde 24,7 oldu.
Bu artışın 6 milyar 332 milyon lirası ÖTV’den, 4 milyar 826 milyon TL’si ithal KDV’den, 2 milyar 870 milyon lirası Geçici Kurumlar Vergisinden, 2 milyar 761 milyon lirası KDV’den ve 1 milyar 314 milyon lirası harçlardan kaynaklandı.
Gelir Vergisi Tevkifatında binde 7 oranıyla sınırlı bir artış gerçekleşirken, bunun nedeni,faiz oranlarındaki düşüş sebebiyle bu kalemdeki stopaj azaldı.
Yatırım indiriminden yararlananlardan 2009 yılında yaklaşık 370 milyon lira gelir vergisi stopajı yapılmış iken, yatırım indiriminin kaldırılması sebebiyle bu yıl stopaj yapılmadı.
Faizlerdeki düşüş sebebiyle Banka Sigorta Muameleleri Vergisinde de yüzde 16,7’lik bir azalma görülürken, Özel İletişim Vergisinde ise yüzde 8,6’lık düşüş kaydedildi.
5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkındaki Kanun kapsamında 521,7 milyon lira vergi tahsilatı elde edildi.
Öte yandan 2009 Ocak-Haziran döneminde, vergi gelirlerinin yıllık gerçekleşme toplamına oranı yüzde 45,87 iken, 2010 Ocak-Haziran döneminin bütçe hedefine oranı yüzde 51 olarak gerçekleşti.

Benzer İçerikler

2018 Motorlu Taşıtlar Vergisinin Hesaplama, Sorgulama ve Ödeme Ayrıntıları... Motorlu Taşıtlar vergisi yani MTV nedir sorusuna kısa...bir tanımlama yapılması gerekirse, aracın yaşı, cinsi ve değeri gibi kriterlere göre belirlenen, her yılın Ocak ve Temmuz ayında...ödenmesi gereken bir vergi çeşididir. Motorlu araç sahipleri, 2018 yılı için belirlenen 1-31 Temmuz tarihleri arasında 2.taksit...ödemesini gerçekleştirmek zorundalar. Biz de bu sebeple temmuz ayı içerisinde ödemeler devam ederken, MTV hakkında ...merak edilen tüm konuları bir araya getirdik. [widget id="sigortamnet_trafik_widget-2"]

Motorlu Taşıtlar Vergisi Hangi...Kriterlere Göre Belirlenir?

Motorlu araçlar için ödenmesi gereken taşıt...vergisi, araçların özelliklerine göre belirlenir. Otomobil, motosiklet, otobüs, minibüs,kamyon ve benzeri araçların yaş,...silindir hacmi, oturma kapasitesi gibi değişkenlerine göre vergi aralıkları ortaya çıkar. 2018 öncesinde MTV...vergisi, sadece motor silindir hacmi ve araç yaşı değerlerine göre yapılıyordu. 2018'de ise önemli bir değişiklik...yapıldı. Bu değişiklikte araç vergi hesaplama kriterlerine taşıt değerleri de eklendi.  Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplama işlemini gerçekleştirirken ilk iktisap (edinme, kazanma)...tarihi üzerinden bir ayrım söz konusu. 31/12/2017 tarihi de dahil olmak üzere bu tarihten önce kayıt ve tescil edilen araçlar, araç...değerinin eklenmediği sadece araç yaşı ve motor hacmi üzerinden değerlendirilerek hesaplanmaya devam ediyor.  
İlk iktisabı 01.01.2018 sonrasında gerçekleşen araçlar için ise yeni bir değişken olan taşıt değeri...devreye giriyor. Yeni oluşan araç vergi tutarlarında, motor silindir hacimleri taşıt değerlerine göre yeniden...bölünüyor. Aracın değeri belirli meblağları aşan ve aşmayan olarak belirleniyor ve bu aralıklarda kalan her bir bölüm ayrı...vergilendiriliyor. 31 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olan ve 2018 sonrası tescil edilen...araçlar için geçerli olan
MTV yıllık tutarlarını...inceleyebilirsiniz.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama Nasıl Yapılır?

MTV hesaplama...2018, Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi üzerinden yapılabilir.  GİB MTV hesaplama...üzerinden araç tipi,yaşı, motor hacmi ve taşıt değeri alanları doldurularak ödenecek tutara ulaşılabilir. Hesaplama yaparken...önceden de dikkat çektiğimiz gibi ilk iktisabın belirlenmesi önemlidir. 01.01.2018 sonrası...seçilirse taşıt değeri kısmınında doldurması gerekiyor. 2018 öncesinin seçilmesi halinde ise taşıt değeri dışındaki...kısımlar doldurularak hesaplama işlemi tamamlanabilir. Değerler girilip MTV hesaplaması yapıldığında  hem...yıllık toplam tutar, hem de yılın ilk altı ayı ve son altı ayı için ödenecek dönemsel tutarlar görüntülenebilir. Ancak...hesaplama işlemi yapılırken, bilgilerin eksiksiz ve doğru olması ayrı bir öneme sahiptir. Aksi halde yanlış araç bilgileri ile...yapılan bir hesaplama, ödeme işlemi sırasında karşılaşılan tutarla hesaplama işlemi sırasında çıkan tutar arasında büyük...farklara neden olabilir. Hesaplamaya konu olan aracın en net bilgileri ruhsatta yer aldığı için, hesaplama işlemi yapılırken...ruhsattaki bilgilere göre ilerlemek doğru sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olur.  GİB'in...interaktif vergi daire hizmeti ile de hesaplama ve sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz. ivd.gib.gov.tr sayfasında...hesaplamalar kısmında gerekli bilgileri doldurarak MTV hakkında bilgi alabilirsiniz.

MTV Ödemeleri Nasıl...Yapılır?

Motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için yapılması gereken işlemler artık kolaylıkla...halledilebiliyor. Araç sahipleri vergilerini ödemek istediklerinde internet üzerinden kredi kartları ile hızlı bir şekilde ödeme...işlemlerini tamamlayabiliyorlar. Aynı zamanda sürücüler ödeme sırasında bankaların sunduğu taksit imkanlarından yararlanarak daha...avantajlı bir ödeme planına sahip olabilirler. MTV ödemeleri, GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) ile anlaşması olan...tüm bankalar ve kredi kartları ile gerçekleştirilebilir. Motorlu Taşıtlar Vergisinin zamanında ödenmesi faiz uygulaması...açısından önemli bir noktada. 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gereken MTV'nin ödenmemesi durumunda gecikmenin yaşandığı her ay için...%1.4 oranında faiz uygulaması mevcut. Araç sahiplerinin gecikme zammına maruz kalmamaları ve belirlenen tutarın üzerinde ödeme...yapmamaları için Temmuz ayı içerisinde işlemlerini halletmeleri gerekiyor. [widget...id="sigortamnet_kasko_widget-2"] MTV ödemelerinde araç sahiplerinin çoğunluğunun haberdar...olmadığı önemli bir ayrıntı söz konusu.  2005 yılında yürürlüğe giren yeni uygulamada, araç sahipleri MTV ödemelerini...yaparken daha alt bir tutardan ödeme gerçekleştirme imkanına sahip. MTV tutarı, aracın kasko değer listesi üzerinden bulunan...değerinin %5'inden fazla ise araç sahibi, bir alt kademeden değerlendirmeye alınarak daha az bir MTV bedeli ödeyebiliyor. Artı olarak...bu uygulama, geçmiş dönemler için de geçerli. Geriye dönük ödemeleri kapsayan bu uygulama, fazla ödemelerin iadesinin...alınabilmesine olanak veriyor.Araç vergilerini fazladan ödediklerini düşünen sürücüler, hemen kasko değer listesi ile MTV hesaplama yöntemini kullanarak olası fazla...ödemelerini iade alabilirler. 

MTV Ödeme İşlemleri

MTV ödeme işlemleri için Gelir...İdaresi Başkanlığının online ödeme bölümüne giriş yapılarak; plaka, T.C. kimlik numarası ve aracın tescil tarihi bilgileri...girilir ve ödenmesi gereken toplam tutar görülebilir. Kredi kartı ile ödeme işlemi kolaylıkla tamamlanabilir. Aynı zamanda MTV...ödeme sayfasından geçmiş yıllardaki ödeme dökümlerine ulaşılması mümkün. Ödeme işlemi 02:00 - 22.00 saatleri arasında...yapılabiliyor. Ödeme sürecinde bankalar gerek taksit kampanyaları gerekse ürün veya hizmet kampanyaları ile avantajlı teklifler...sunuyor. Araç sahipleri MTV taksit imkanından faydalanarak daha uygun bir ödeme planına sahip olabilirler. 2018 Temmuz...ayı boyunca ödeme yapılabileceği için MTV kampanyalarını takip ederek en ideal taksit ve ödeme planı seçilebilir. Aşağıdaki...listede bulunan banka ve kredi kartlarından MTV ödemesi gerçekleştirilebilir. MTV kampanyaları sayfamızı ziyaret ederek daha ayrıntılı bilgi...alabilirsiniz.

Anlaşmalı Bankalar ve Kartlar

motorlu taşıtlar vergisi bankalar
 • Akbank; Axess, Wings, Fish, Free, Axess Business, Wings Business ve Bank’o Card Axess kredi...kartları
 • Garanti Bankası; Tüm Garanti American Express, VISA ve MasterCard,...Alternatifbank BONUS, ING BONUS, Şekerbank BONUS, Tekstilbank BONUS, Burgan BONUS
 • Halkbank; Tüm Halkbank VISA ve MasterCard
 • İş Bankası; Tüm İş Bankası VISA...ve MasterCard
 • Yapı Kredi; Tüm Yapı Kredi VISA ve Mastercard ve Albaraka Worldcard,...Anadolubank Worldcard
 • HSBC; Tüm HSBC VISA ve MasterCard
 • Finansbank; Tüm FİNANSBANK VISA ve MasterCard
 • TEB; Tüm TEB Bonus...ve TEB World Kredi Kartları (VISA ve MASTERCARD)
 • Vakıfbank; Tüm Vakıfbank, VISA ve...MasterCard
 • Ziraat Bankası; Tüm Ziraat Bankası, VISA ve MasterCard
 • ...
 • Denizbank; Tüm Denizbank, VISA ve MasterCard
 • Türkiye...Finans Katılım Bankası; Tüm Türkiye Finans Katılım Bankası kredi kartları
 • Aktif...Bank; Tüm Aktif Bank kredi kartları
 • Odeabank; Odeabank Bank’O Card, Odeabank Bank’O...Atlas , Odeabank Private Card ve Odeabank Ticari kredi kartları
 

MTV Sorgulama Adımlarında Dikkat Edilmesi...Gerekenler

MTV sorgulama işlemleri Temmuz ayında ödeme süreci başladığı için...daha da yoğunluk gösteriyor. MTV sorgulama 2018 adımlarını doldururken önemli detayları hatırlatmakta fayda...görüyoruz.  Sorgulama adımlarında sık yaşanan problemlerden biri, "Plakamı giriyorum ama araç bulunamadı yazısı çıkıyor" ...şikayetidir. Plaka ile ilgili böyle bir durumda plakanın bitişik yazıldığından emin olunmalı. Aksi halde araç bulunamadı sonucu...ile karşılaşılabilir. Motorlu Taşıtlar Vergisi sorgulama sayfasında adımların doğruluğu kesin ise ama yine de...araç bulunamadı sıkıntısı ile karşılaşılıyorsa, tescil tarihi vergi dairesi tarafından girilmemiş olabilir. Böyle bir durumda...ise vergi dairesine gidilerek noter sözleşmesi gösterilerek aracın tescili gerçekleştirilebilir. Tescil ile ilgili problemlerin...zamanında giderilebilmesi için araç vergisi sorgulama işlemleri Temmuz ayı içerisinde yapılarak daha hızlı bir...ödeme süreci yaşanabilir. Ödeme işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise ödeme yapılacak kredi kartının...anlaşmalı sınıfına girmesidir. Anlaşmalı kredi kartlarını içeriğimizde listelemiştik, kontrol edilerek doğru kredi kartı olup...olmadığı teyit edilebilir. Motorlu Taşıtlar Vergisininin 2.taksit ödemesi için MTV...hesaplamasını yaparak ödeme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sürücüler için MTV kadar öneme sahip olan araç sigortaları...için de Sigortam.net'ten en uygun teklifleri alabilirsiniz. En iyi sigorta şirketlerinin sunduğu trafik tekliflerini karşılaştırarak...bütçeniz için en uygun poliçeyi seçebilirsiniz. Sigortam.net'ten 3 dakikada araç sigortası teklifi alabilir, zorunlu trafik sigortanızı...yaptırabilirsiniz. Hemen 444 24 00 numaralı 7/24 kesintisiz Sigorta Destek Hattı’nı arayın ve merak ettiklerinizi...öğrenin.