Trafik Sigortasının İptalini Gerektiren 3 Durum

Kısaca trafik sigortası olarak adlandırılan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nın genel şartları dahilinde; fesih yolu ile sigortanın sona erdirilebileceği belirtilmiş ve sigortanın iptali durumlarında geçerli olacak hükümler belirlenmiştir.

Her şeyden önce sigorta şirketi ve sigortalının, sigorta işlemini iyi niyet kurallarına sadık kalarak yapması esastır. Bu anlayış doğrultusunda sigorta şirketi, sigorta sahibi olacak kişinin beyan ettiği bilgileri doğru kabul eder ve bu bilgiler ışığındatrafik sigortası poliçesini hazırlar.

Eğer sigorta şirketi, sigorta sahibinin verdiği bilgilerin doğru olmadığını-gerçeği yansıtmadığını ortaya çıkarırsa ve bilgiler yeni bir sigorta yaptırmayı gerektirecek kadar yetersiz ise poliçenin yeniden gözden geçirilmesi söz konusu olur ve trafik sigortasının genel şartları dahilinde poliçeniz yeniden hazırlanabilir.

Sigorta ihtiyaçlarınız için
Sigortam.net her an yanınızda!
444 24 00444 24 00
Sizi aramamızı ister misiniz?
2 Dakikada kolayca teklif alın!TRAFİK TEKLİFİ AL

Trafik Sigortasının İptalini Gerektiren Durumlar

Eksik Bilgi ile Hazırlanan Trafik Sigortası

Sigorta şirketi poliçenin eksik bilgi ile hazırlandığını öğrendiği andan itibaren 8 gün içerisinde sigortanın prim farkının ödenmesini talep eder. Eğer sigorta sahibi aradaki prim farkını sigorta şirketine ödemez veya ödemeyeceğini bildirir ise trafik sigortası sözleşmesi feshedilmiş sayılacaktır. Sigortanın feshinde ise sigorta poliçesinin kalan günleri hesaplanır ve prim tutarı sigortalıya iade edilir.

Sigorta şirketinin prim farkının ödenmesini talep etme süresi 8 gün ile sınırlıdır, eğer sigorta şirketi bu süre içerisinde talepte bulunmaz ise fesih hakkını kaybeder. Eksik veya yanlış bilgi ile hazırlanan sigorta poliçesi feshedilemez.

Ancak sigorta sahibinin kasıt olup olmadığına göre de durum değişebilir. Eğer sigorta şirketi kasten doğru bilgi vermediyse ve sigorta şirketini yanılttıysa ödenmiş veya ödenecek tazminatın tamamı trafik sigortası sahibinden istenir. Kast olmaması halinde; sigorta şirketi alınan trafik sigortası primi ile alınması gereken prim arasındaki oran kadar geri iade talebinde bulunur.

Değişikliklerin Sigorta Süresinde Ortaya Çıkması

Trafik sigortası feshi ile ilgili bir başka hal, değişikliklerin sigorta süresi içerisinde ortaya çıkması ve sigorta sahibinin bu durumu öğrenir öğrenmez 8 gün için sigorta şirketine bildirmemesi durumudur. Bu hal sigorta şirketinin yükümlülüğüdür. Sigorta şirketi değişiklikle ilgili bildirimi alması halinde prim farkını hesaplamalı ve talep etmek durumundadır, yine sigorta sahibi prim farkını ödemez ise trafik sigortası sözleşmesi feshedilmiş sayılır.

Sigortalı Aracın Satılması

Trafik sigortasının iptali ile ilgili bir diğer önemli nokta da genel şartlar içerisinde yer alan işletenin değişmesidir. Burada kastedilen aracın el değiştirmesi durumudur. Trafik sigortası yapılan aracın başka bir sürücüye satılması sonrasında, aracın satış tarihi baz alınarak 10 gün içerisinde sigorta şirketine bildirimi yapılmalıdır. Aracın el değişimi sonrası trafik sigortası, sigorta şirketi tarafından iptal edilecek ve poliçe yenilemesine kadar olan prim tutarı hesaplanarak iadesi gerçekleşecektir.

Siz de Sigortam.net’in trafik sigortası sorgulama formunudoğru ve eksiksiz bilgi ile doldurun, en uygun trafik sigortasına doğru teminatlar ile ulaşın.

Benzer İçerikler

Tebrikler!

Sigortam.net’ten
125 TL İNDİRİM
Çeki Kazandınız.
Kasko ve trafik sigortası satın alırken kullanabileceğiniz indirim çekinizi ister poliçenizi yenilerken, ister hemen kullanın!İNDİRİM ÇEKİ AL
İNDİRİM ÇEKİ AL