Sompo Japan Sigorta Yardım Hizmeti Paketleri

24 Şubat 2011

SOMPO JAPAN SİGORTA ACİL YARDIM HİZMETLERİ

 

 

 
Önemli Notlar
 
Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, aracın çekilmesi, kurtarılması, yol kenarı yardım, oto kapı kilit, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetleri dışında Daimi İkametgah’ın bulunduğu il dışında yürürlüğe girecektir. Altı çizilen bu hizmetler için herhangi bir kilometre kısıtlaması yoktur.
 
Aşağıda coğrafi sınırlara tabi olarak, poliçe teminatları üç bölümde verilir.
 

 

TEMİNATLAR

COĞRAFİ SINIRLAR

Bölüm. 1

Araç Teminatları

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geçerlidir.

Bölüm. 2

Ferdi Teminatlar

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geçerlidir.

Bölüm. 3

Bilgi ve Organizasyon Servisi

Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerlidir.

 

Bölüm 1 : Araç Teminatları

 
Aracın çekilmesi, kurtarılması, yol kenarı yardım, oto kapı kilit, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetleri Daimi İkametgah'tan 0 km’den itibaren, geri kalan diğer hizmetler Daimi İkametgah’ın bulunduğu il dışında tüm Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde verilmektedir. Arıza durumunda sadece aracın çekilmesi ve yol kenarı yardım hizmetleri verilmektedir. 2 ve 12 no’lu teminatlar sadece Türkiye Cumhuriyeti’nde sağlanmaktadır.
 

1) Aracın Çekilmesi ve Kurtarılması

 
Aracın hareketsiz kalmasına yol açan veya trafikte güvenli sürüşü engelleyen kaza durumunda, aracın aynı il içinde istenilen yetkili veya anlaşmalı servise, aynı il içinde anlaşmalı ya da yetkili servis yoksa il sınırları dışında en yakın yetkili veya anlaşmalı servise çekilmesi yılda 4 kez olmak üzere herbir çekim hizmeti için 500 TL’na kadar karşılanacaktır. Eğer araç sıfır veya bir yaşında ise İlgili aracın direkt arızaya bağlı olarak çekilmesi teminat dahilinde değildir.
 
Bir karayolunda giderken aracın devrilme veya şarampole yuvarlanma nedeniyle hareketsiz kalması durumunda, mümkün olabilen durumlarda aracın kurtarılması ve sonrasında yoluna devam etmesi için uygun bir yere konulması için gerekli organizasyon 1000 TL limite kadar sağlanacaktır. Bu menfaat kapsamında aracın tamir masraflarına ilişkin olarak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir.
 

2) Yol Kenarı Yardım (Türkiye’de geçerlidir)

 
Araç arıza nedeniyle hareketsiz kaldığında, Şirket, sigortalı aracın yol kenarında onarımı için mümkün olabilen hallerde ve ilgili otomobil marka yetkili servislerinin bu hizmeti sağlayabilecek teşkilata sahip olması koşuluyla gerekli organizasyonu yapar. 
 
Şirket ile yol yardım anlaşması yapılmış otomobil markaları için (Renault, Honda, Ford, Hyundai, Mercedes, Mitsubishi, Toyota, KIA, Nissan, Lada, Subaru, Proton, Dacia, Suzuki) Lehdar, yardım aracının olay yerine ulaşımına ilişkin 50 km’ye kadar herhangi bir yol ücreti ödemez. Yol yardım anlaşması olmayan diğer markalar için Şirket tarafından yol ücretinin Lehdar tarafından ödenmesi koşuluyla sadece organizasyon yapılır.
 
Yetkili araç servisi talep edildiği esnada müsait değil ise ya da yol yardım anlaşması olmayan bir servis ise bu teminatla ilgili sorumluluk, yol kenarı yardım teminatı hariç, aracın çekilmesi ve kapsam dahilinde olduğu durumlarda diğer teminatlar ile sınırlı olacaktır.
 
Lehdar’ın alarm merkezi ile yapacağı ilk görüşme esnasında, arızanın yol kenarında tamir edilebileceği anlaşılırsa yerinde tamir için belirtilen markalara ait Yetkili Araç Servisi gönderilecek, aksi taktirde Şirket tarafından aracı çekmek maksadıyla doğrudan çekici gönderilecektir. Şirket, Yetkili Araç Servisi'nin olay yerine maksimum 50 Km/ye kadar tek yön ulaşım ve 1 saate kadar servis işçilik ücretini karşılar. Araç yol kenarında tamir edilemediği takdirde de aracın çekilmesi hizmeti verilecektir.
 
Bu menfaat kapsamında malzeme ve yedek parça bedellerine ilişkin olarak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir.
 

3) Oto Kapı Kilit Hizmeti

 
Sigortalı aracın kapılarının arızalı olması, anahtarlarının kaybedilmesi, çalınması veya aracın içinde unutulmasından dolayı aracın içine girilemediği durumlarda, Şirket kapıların açılması için olay yerine gönderilen anahtarcının yol ve işçilik ücretini karşılayacaktır. Şirket, bu hizmeti, poliçede ismi yazılı Sigortalı'dan direkt talep gelmesi halinde sağlayacaktır.
Bu hizmetle ilgili diğer tüm masraflar Sigortalı'ya aittir. Araç kapısının açılamaması durumunda, en yakın tamirciye aracın nakli 300 TL limite kadar sağlanacaktır.
 

4) Lastik Değiştirilmesi Hizmeti

 
Araç ile yolculuk esnasında oluşabilecek lastik arızaları için, Şirket araçta mevcut olan yedek lastikle değiştirmek üzere olay yerine bir servis sağlayıcı gönderecektir. Şirket, işçilik masraflarını karşılayacak, malzeme masrafları Sigortalı tarafından ödenecektir. Lastiğin olay yerinde değiştirilememesi halinde en yakın tamirciye aracın nakli 300 TL limite kadar sağlanacaktır.
 

5) Benzin Bitmesi Durumunda Aracın Çekilmesi

 
Aracın benzininin bitmesi durumunda ise, araç en yakın benzinciye 300 TL limite kadar çektirilecektir.
 

6) Aracın Kaza Geçirmesi Nedeniyle Konaklama ve Seyahat

 
Aracın kaza geçirmesi durumunda, Şirket aşağıdaki masrafları karşılayacaktır.
 
a) Eğer tamirat 24 saat içinde yapılamıyorsa, azami 3 güne kadar 4* otelde aracın onarımını bekleme amacıyla konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı), YA DA,
 
b) Tamir süresi kazayı izleyen 48 saati aşarsa, Şirket, Lehdarlar’ın Daimi İkametgah’a dönüşlerinde meydana gelen seyahat masraflarını, veya Lehdarlar seyahate devam etmek isterlerse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masraflarını ödeyecektir. Ancak bu son seçenek dahilinde yapılacak olan masrafların, Daimi İkametgah’a dönüş masraflarını aşmaması gerekir.
 

7) Kaza Durumunda Kiralık Araç:

 
Sigortalı’nın önceden yaptığı seçime ve ödediği prime göre poliçe geçerlilik süresince gerçekleşen bir kaza sonucu aşağıdaki alternatiflerden biri doğrultusunda hizmet alabilecektir. Alternatif 1 Daimi İkametgahın bulunduğu il dışında olunması halinde geçerli iken, diğer iki alternatif Daimi İkametgah’tan 0 km’den itibaren geçerlidir.
 
Lehdar, aracın kaza geçirmesi nedeniyle konaklama, seyahatini tamamlama ve kiralık araç hizmetlerinden sadece birinden faydalanabilecektir.
 
Alternatif 1: Seyahate devam etmek için kiralık araç
 
Daimi İkametgah’ın bulunduğu il dışında olmak kaydıyla, araç kazayı izleyen 24 saatten daha uzun süre tamir edilmemiş ise Lehdarlar seyahate devam etmek için bir araç kiralamak isteyebilir. Bu durumda kendilerine seyahate devam veya Daimi İkametgah’a dönüş amacıyla senede 2 defa olmak üzere her seferinde azami 72 saat süre için A veya B sınıfı olmak üzere, kiralık bir binek araç sağlanacaktır.
 
Araç kiralama şirketlerinin uyguladıkları uluslararası kurallar gereğince araç kiralayan müşteriye aracın sağlanma amacı ve ücretinin kimin ödeyeceğine bakılmaksızın, kiralama sözleşmelerinde teminat içerisine alınmamış masraflar için boş bir kredi kartı slibi imzalatılmaktadır.
 
Boş kredi kartı slibi kiralık araç şirketi tarafından aşağıdaki durumlarda kullanılabilecektir; (Slip aracın iadesi sırasında rent a car firması tarafından müşteriye iade edilmektedir).
 
-Trafik cezaları,
-Yakıtın eksik teslim edilmesi,
-Kasko poliçesi kapsamı dışında araca verilebilecek zararlar,
-Geç teslimler (Araç sahibi poliçede belirtilen limiti aştığı takdirde, limit üstü bedel Araç Sahibinden direkt tahsil edilir).
Otoban, köprü geçiş ücretleri, trafik cezası, tek yön ücreti ve benzin kapsam dışındadır ve bu tür masraflar Sigortalı tarafından karşılanır.
 
Alternatif 2 & Alternatif 3: İkame kiralık araç
 
Poliçe süresince gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalı araçta meydana gelen, kasko poliçesi kapsamında ve aşağıdaki koşullarda ikame kiralık araç verilir.
 
Alternatif 2 seçeneğinde kapsam senede 2 defa her seferinde 3 gün ile, Alternatif 3 seçeneğinde ise senede 2 defa 7 gün ile sınırlıdır.
 

Koşullar

 
1- İkame kiralık araç hizmeti kaza sonucu hareketsiz kalan veya hasarı ağırlaştırması ihtimalı nedeni ile aracın motor gücüyle ve tekerlekleri üzerinde hareket etmesinin sakıncalı görüldüğü kısmi bir hasar durumunda verilir.
2- İkame kiralık araç hizmeti, kaza sonucu hareketsiz kalan aracın onarım yerine Sompo Japan Sigorta Yardım kurtarıcı aracı ile ulaştırılması koşuluyla sağlanır.
3- İkame kiralık araç, hasarlı aracın servisteki onarım süresinin 24 saati geçtiği durumlarda ve eksperin kararıyla verilir.
4- Hizmetin Süresi ve Bitişi: İkame araç süresi eksper tarafından tespit edilen onarım süresi ile sınırlıdır. İkame aracın bu şartlara göre oluşan teslim gününde, teminatın başladığı gün aracın teslim alındığı saatte iade edilmesi gerekmektedir. Bu sürenin limitini aştığı takdirde, limit üstü bedel Araç Sahibi’nden direkt tahsil edilecektir.
5- İkame kıralık araç her koşulda en fazla poliçede belirtilen gün kadar (seçilen alternatife gore 3 veya 7 gün) ve yılda en fazla iki kez mümkün olabilen durumlarda rent a car firmasının filosunda bulunan araçlardan sigortalı aracın özelliklerine en yakın ve en fazla C sınıfı olmak üzere ikame araç sağlanır. İkame araç gruplarına örnek olabilecek araçlar aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.
 

GRUP

ARAÇ TİPİ

KAPI

KOLTUK

AC

AB

ABS

A

HYUNDAI ACCENT 1.3

4

5

 

 

 

A

FIAT PALIO 1.2 16 V

4

4

 

B

FIAT ALBEA 1.2 16 V

4

5

B

RENAULT CLIO 1.4

4

5

B1

RENAULT CLIO 1.4 AUTO

4

5

C

HONDA CIVIC 1.6

4

5

C

FORD FOCUS 1.6

4

5

C

FIAT MAREA 1.6

4

5

C

RENAULT MEGANE

4

5

C1

FORD FOCUS 1.6 AUTO.

4

5

 
6- Hizmet sağlayıcı tarafından bölgedeki anlaşmalı mevcut Rent-a-car şirketlerinin araç temin edebildiği ölçüde hizmetin verilmesi ve ikame araç organizasyonu gerçekleştirilir.
7- İkame araç, aracın tamir edildiği serviste teslim alınır ve teslim edilir.
8- İkame kiralık araç hizmetinin sağlanması için bir diğer koşul da kredi kartı sahibi olmaktır. Araç kiralama şirketlerinin uyguladıkları uluslararası kurallar gereğince araç kiralayan müşteriye aracın sağlanma amacı ve ücretinin kimin ödeyeceğine bakılmaksızın, kiralama sözleşmelerinde teminat içerisine alınmamış masraflar için boş bir kredi kartı slibi imzalatılacaktır.
 
Boş kredi kartı slibi kiralık araç şirketi tarafından aşağıdaki durumlarda kullanılabilecektir; (Slip aracın iadesi sırasında rent a car firması tarafından müşteriye iade edilmektedir).
 
-Trafik cezaları,
-Yakıtın eksik teslim edilmesi,
-Kasko poliçesi kapsamı dışında araca verilebilecek zararlar,
-Geç teslimler (Araç sahibi tamir süresi ve her koşulda en fazla poliçede belirtilen gün limitini aştığı takdirde, limit üstü bedel Araç Sahibinden direkt tahsil edilir)
 
9- İkame kiralık araç hizmeti, hasarın gerçekleştiği yerin Daimi İkametgah'a uzaklığına bakılmaksızın Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içerisinde sağlanır.
 

Kiralık Araç Özel İstisnalar

 
1- Sompo Japan Sigorta poliçesinin kapsamadığı hasarlar kapsam dışıdır. Eksper raporu sonucunda, hasarın kapsam dışında olduğu ikame aracın kiralanması gerçekleştikten sonra ortaya çıkar ise kiralama ücreti sigortalıdan tahsil edilecektir.
 
2- İlgili kazaya bağlı olmayan estetik onarımlar, periyodik bakımlar için geçen süreler teminat dışıdır.
 
3- Aracın kaza dışında herhangi bir neden ile hareketsiz kalması teminat dışıdır.
 
4- Kaza sonucu hareketsiz kalan ve onarım yerine Sompo Japan Sigorta Yardım kurtarıcı araçları ile ulaştırılmayan araçlar
teminat dışıdır.
 
5- Otoban, köprü geçiş ücretleri, trafik cezası ve benzin kapsam dışındadır ve bu tür masraflar Sigortalı tarafından karşılanır.
 
6- Sompo Japan Sigorta Kasko Yardım poliçesine ait genel istisnalar ikame kiralık araç teminatı için de geçerli olacaktır.
 
7- İkame araç teminatı, Sompo Japan Sigorta Kasko Yardım ürününde bulunan “seyahate devam etmek amacıyla rent-a car “ teminatı ile birleştirilemez.
 
8- İkame Araç teminatı kısmi hasarlar için geçerli olup; yanma, çalınma hasarları ve tam hasarlar teminat kapsamı dışındadır.
 
9- Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat Eğer Araç çalınmış ise, Şirket, konunun derhal polise bildirilmiş olması kaydıyla, araç çalındıktan 24 saat sonra yukarıda 6. maddede belirtilen menfaatlerin aynısını sağlayacaktır.
 
10- Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat ile emanet ve muhafazası
 
Eğer kazadan sonra yapılacak tamir aracın 72 saatten fazla bir süre hareketsiz kalmasını gerektirirse, veya aracın çalınması durumunda, Araç, Lehdar’ın hırsızlığın meydana geldiği yeri terketmesinden sonra bulunursa, veya tamirat tamamlandığında Şirket aşağıdaki masrafları ödeyecektir :
 
a) Aracı Daimi İkametgah’a götürmek için Lehdar’ın veya tayin ettiği herhangi bir kişinin aracın tamir edildiği veya bulunduğu mekana kadar yaptığı seyahat masrafları.
 
b) Tamir edilmiş veya bulunmuş aracın azami 300 TL’na kadar emanet ve muhafaza masrafı.
Aracın tamirat masrafının kendi cari piyasa değerinden fazla olması halinde, Şirket, 9. madde çerçevesindeki herhangi bir masrafı ödemeyecektir.
 
11- Profesyonel sürücü hizmeti, Sürücünün Aracı kullanmayı imkansız kılan bir kaza geçirmesi, ya da vefatı halinde, Sürücünün beraberinde bulunanlardan hiçbirinin Sürücünün yerine geçememesi kaydıyla, Şirket, Aracı kullanarak Araçta bulunanları Daimi İkametgah’a veya seyahat için planlanan yere götürmek üzere profesyonel bir sürücü temin edecektir.
 
12- Yedek parça temini ve ulaştırılması organizasyonu; Şirket, aracın hareketini sağlayacak yedek parçanın aracın tamir edildiği yerde bulunamaması durumunda, yedek parçanın bulunmasını ve gönderilmesini organize edecektir. Temin edilen yedek parçanın maliyeti Lehdar tarafından, nakliye masrafları 10 kg’a kadar Şirket tarafından ödenecektir.
 
13- Web tabanlı hasar ön tespit uygulaması (Türkiye’de geçerlidir); Şirket, sigorta şirketini bilgilendirmek amacıyla anlaşmalı çekici hizmet birimleri vasıtasıyla kazalı araçların çekme/kurtarma faaliyetini gerçekleştirmeden önce kaza mahallinde, kazanın, kaza yapan sigortalı aracın, varsa kazaya karışan diğer araçların ve hasarın kesin olmayan bilgilerini içeren basit bir ön rapor tutulmasını, digital fotoğraflamasını, bu bilgi ve fotoğrafların internet ortamında ilgili sigorta şirketinin şifreli alanında görüntülenmesini sağlayacak hizmetleri Türkiye’de organize edecektir.
 
Hizmet, mümkün olabilen hallerde ve şirketin hasar ön tespit hizmetine ilişkin yapılandırmış olduğu çekici firmaları ve bölgeleri için geçerlidir. Sunulan bilgiler bilgilendirme maksatlı olup, resmi ve hukuki işlemlerde delil niteliği taşımaz, sunulan hizmetler ışığında Tur Assist ve anlaşmalı çekici hizmet birimleri tanık ve/veya taraf olarak gösterilemez.
 

Bölüm 2 : Ferdi Teminatlar

 
Şirket, bu menfaatleri, ancak Lehdar Daimi İkametgah’ın bulunduğu il dışında ve en fazla birbirini izleyen 60 güne kadar araç ile birlikte seyahat etmekte ise tüm Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temin edecektir. Ferdi teminatlar araç ile meydana gelen kazalarda sağlanacaktır.
 

1) Lehdar’ın araç kazası sonucu yaralanması durumunda nakli

 
Lehdar’ın araç kazası sonucu yaralanması durumunda, Şirket, Lehdar’ı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır.
 
Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.
 
Şirket hiçbir zaman herhangi bir tıbbi yardım operasyonunda resmi kuruluşların yapması gereken kurtarma hizmetine müdahale etmeyecektir. Resmi veya özel şirket tarafından bu hizmet verilse de şirket, hiçbir zaman ödemeyi üstlenmeyecektir.
 

2) Lehdar’ın taburcu olduktan sonra Daimi İkametgah’a nakli

 
Lehdar’ın bu poliçe kapsamındaki araç kazası nedeniyle yaralanma sonucu gerçekleştirilen tedavisinin sona ermesi durumunda, Şirket, Lehdar’ı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla Daimi İkametgah’a nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.
 

3) Eşlik eden Lehdarlar’ın nakli veya Daimi İkametgahlarına geri gönderilmesi

 
Eğer bu poliçe kapsamındaki araç kazası nedeniyle yaralanma sonucu Lehdarlar’dan birinin seyahatini sürdürememesi sözkonusu ise, Şirket eşlik eden Lehdarlar’ın İkametgahlarına ya da ilgili hastaneye nakil masraflarını ödeyecektir.
 
Eğer söz konusu kişilerden biri 15 yaşından küçük bir çocuk ise ve ona eşlik edecek herhangi bir başka kişi bulunmuyorsa, Şirket, kendisine, evine ya da hastanenin bulunduğu yere gönderilmesi sırasında eşlik etmesi için bir kişi tahsis edecektir.
 

4) Sigortalının aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması

 
Şirket, Lehdar’ın 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için aşağıdaki masrafları temin edecektir :
Hastanenin bulunduğu yere seyahat masrafları sınırsız ve en fazla 4 günle sınırlı olmak üzere, 4* otelde konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı).
 

5) Yakın bir aile mensubunun ölümü sonrası meydana gelen seyahat masrafları

 
a) Lehdar, Poliçe’de Lehdar olarak belirtilen yakın bir aile mensubunun Daimi İkamet Yeri’nde ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında, Şirket, Lehdar’ın Daimi İkametgahı’na dönüşünü organize edecektir.
 
Bu menfaat, sadece, Lehdar’ın orjinal seyahati için önceden ayarlamış olduğu dönüş amacıyla kullanacağı taşıma aracını kullanamadığında mümkündür.
 
b) Eğer Lehdarlar’dan birisi kendisine refakat edecek kimse bulunmayan bir çocuk (15 veya daha küçük yaşta) ise, Şirket, Daimi İkametgah’a seyahati süresince kendisine bir refakatçi temin edecektir.
 

6) Vefat eden Lehdar’ın ve eşlik edenlerin nakli

 
Lehdar’ın vefatı halinde Şirket;
 
a) Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet Yeri’ne naklini organize edecektir.
b) Refakat eden Lehdarlar’ın defin yerine veya Daimi İkamet Yeri’ne dönüşünü organize edecektir.
c) Eğer Lehdarlar’dan birisi kendisine refakat edecek kimse bulunmayan bir çocuk (15 yaş veya daha küçük) ise, Şirket, Daimi İkametgah’a seyahat süresince bir refakatçi temin edecektir.
Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.
Yukarıda 6(b) bendinde tanımlanan menfaat sadece Lehdarlar’ın orjinal seyahatleri için önceden ayarlamış oldukları dönüş amacıyla kullanacakları taşıma aracını kullanamadıklarında mümkündür.
 

7) İlaç Gönderilmesi Organizasyonu

 
Şirket ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve Lehdar’ın seyahat ettiği yerde bulunamayan ilaçların Lehdar’a gönderilmesi işlemini organize edecektir. İlaç bedelleri Lehdar tarafından, nakliye masrafları 10 kg’a kadar Şirket tarafından karşılanacaktır.
 

8) Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması

 
Sigortalı’nın evindeki hırsızlık, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalı’nın evinde bulunması gerektiği durumlarda, Şirket, Lehdarlar’dan birinin Daimi İkametgah’a dönüş masraflarını ödeyecektir.
 
Bu menfaat, sadece, Lehdar’ın orjinal seyahati için önceden ayarlamış olduğu dönüş amacıyla kullanacağı taşıma aracını kullanamadığında mümkündür.
 

9) Acil mesajların iletilmesi

 
Lehdar’ın talebi üzerine Şirket, yukarıdaki maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.
 

Koşullar

 
Herhangi bir talep halinde Şirketin sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden Sigortalı’nın veya Lehdar’ın bu Poliçe’nin koşullarına uymakta olmaları koşuluna bağlıdır,
 
2) Sigortalanan Lehdar’ın bu Poliçe kapsamındaki talebi için Lehdar;
 
a) Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır.
b) İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için Şirket’e en kısa zamanda telefon edecektir.
c) Şirket’e gerekli tüm bilgiyi serbest olarak temin edecektir.
d) Hiçbir ödeme, taahüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır.
 
Şirket geri ödeme taleplerini kabul etmeyecektir.
 
4) Şirket, eğer aynı şartları kapsayan ve bu Poliçe’den daha evvel tanzim edilmiş olup, halen yürürlükte bulunan bir başka Sigorta/Asistans Poliçesi varsa, bu poliçe kapsamında ödenmesi gereken herhangi bir menfaate ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.
 

İstisnalar

 
1) Şirketin, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır :
 
a) Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan herhangi bir Lehdar veya herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri,
b) Bu poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar,
c) Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar,
d) Terorizm, isyan ve ayaklanmalar,
e) Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,
f) Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar,
g) Araç sürücüsünün;
(i) İlaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde olması,
(ii) Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması.
h) Sigortalı ya da Sürücünün taşınan yolcu hayvan veya malın yolcu kapasitesine ya da yükleme biçimine uymayan şekilde taşınmasının hasara ya da kazaya sebebiyet vermesi durumunda,
i) Araçta taşınan yakıt madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı patlayıcı ya da zehirli maddeler,
j) Bir Lehdar’ın aşağıdakilere katılması:
(i) Yarış, ralli veya benzeri denemeler,
(ii) Sportif faaliyetler,
(iii) Suç hareketleri,
(iiii) Bahisler.
k) Lehdar’ın kasıtlı hareketleri,
l) Her türlü hastalık,
m) İntihar veya intihar teşebbüsü,
 
2) Şirket, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:
 
a) Aracın her türlü tamiri,
b) Şirket yetki vermeden, Lehdar tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları,
c) Bu poliçe kapsamındaki hizmetlerden herhangi birinin verilmesi esnasında, aracın içinde veya üzerinde bulunan sökülebilen parçalar ile araç içinde yer alan tüm kişisel ve/veya ticari eşyaların kaybı/bozulması sonucu ortaya çıkan masraflar,
d) Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde.
 

Bölüm 3 : Bilgi ve Organizasyon Servisi

 
Bilgi ve organizasyon servislerinde bağlantı Tur Assist tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalı’nın isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır.
 

1) Turistik Bilgiler

 
Şirket, Sigortalı’nın isteği doğrultusunda seyahatler, ülkeye giriş ile ilgili yasal zorunluluklar, gümrük işlemleri ve sağlık koşulları hakkında bilgi sağlayacaktır. Seyahat acentaları, turizm ofisleri, turist rehberleri, turizm polisi, büyükelçilik ve konsolosluklar, vize ve pasaport işlemleri ile ilgili bilgi verilecektir.
 

2) Yol, kaza ve hava durumu bilgileri

 

Sigortalı’nın talebi üzerine Türkiye’de yol ve kaza durumu, otomotiv yetkili servis ve bayileri hakkında bilgi sağlayacaktır.
 

3) Sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler

 
Sigortalı’nın talebi üzerine hastane, doktor, hemşire, nöbetçi eczane ve ambulans şirketleri ile ilgili adres ve telefon numaraları verilecek, cenaze nakli ve defin organizasyonu da dahil olmak üzere mümkün olabilen durumlarda ilgili organizasyonlar yapılacaktır.
 

4) Ulaşım araçları ile ilgili bilgiler

 

Sigortalı’nın talebi üzerine havayolu şirketleri, denizcilik işletmeleri, karayolu şirketleri, yat işletmeleri, demiryolları seferleri, rent a car şirketleri (profesyonel sürücü hizmeti) ile ilgili adres ve telefon bilgileri verilecek, bu hizmetlerle ilgili mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.
 

5) Döviz kurları bilgileri

 
Sigortalı’nın talebi üzerine son 5 yıla ait döviz kurları bilgileri verilecektir.
 

6) Restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgi

 
Sigortalı’nın talebi üzerine çeşitli restoran ve eğlence merkezleri hakkında adres ve telefon ile birlikte detaylı bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.
 

7) Konaklama ile ilgili bilgi

 
Sigortalı’nın talebi üzerine farklı türdeki konaklama imkanları ile bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.
 

8) Kültürel aktiviteler hakkında bilgi

 
Sigortalı’nın talebi üzerine opera, bale, konser, fuar, festival, tiyatro ve sinema ile ilgili bilgiler verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.
 

9) Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler

 
Sigortalı’nın talebi üzerine veteriner, hayvan hastaneleri ve hayvan bakımı ile ilgili bilgiler verilecek ve münkün olabilen durumlarda bu hizmetler ile ilgili organizasyon yapılacaktır.
 

10) Özel günler için organizasyon

 
Doğum günü, yıldönümleri, karne alma, seminer gibi durumlarda ilgili firmalar ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.
 

11)Yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri

 
Sigortalı’nın talebi üzerine yaşlılar ve çocukların bakımı ile ilgili hizmet veren firmalar hakkında bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.
 

12) Tercüme hizmetleri

 
Tercüme büroları ve tercümanlık hizmetleri ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.
 

13) Çiçek gönderme hizmetleri

 
Türkiye ve yurtdışı için çiçek gönderme hizmetlerinin organizasyonu yapılacaktır.
 

14) Diğer bilgi hizmetleri

 
Jandarma, belediye, bakanlıklar, müsteşarlıklar, valilikler, adliyeler, devlet ve SSK hastaneleri, askerlik şubeleri, bankalar, basın kuruluşları, dernekler, savcılıklar, emniyet müdürlükleri, gazeteler, haber ajansları, meslek odaları, iş ve işçi bulma müdürlükleri vs. telefon ve adresleri.
 
Tavan fiyatlar için tıklayınız.
Zurich mini hizmetleri için tıklayınız.
Zurich yardım hizmetleri için tıklayınız.
Zurich hep point hizmetleri için tıklayınız.